Ειδήσεις

19 Ιουν 2009

Ολόκληρη η ομιλία του Κώστα Καραμανλή στις Βρυξέλες

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2009
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
……
Συνεχίζεται…

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μας προς τον φίλο ισπανικό λαό και βέβαια την κυβέρνηση της Ισπανίας, για τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στο Μπιλμπάο. Οι λαοί της Ευρώπης, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, καταδικάζουν πράξεις βίας, που στόχο έχουν τη σταθερότητα και τη δημοκρατία. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας απασχόλησαν πολλά και σημαντικά θέματα. Συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι σκοπεύουμε να προτείνουμε ως Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την περίοδο 2009-2014, τον Jose Manuel Barroso. Στο πλαίσιο αυτό, ο νυν και ο μέλλων Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή η Τσεχική Προεδρία και η ερχόμενη Σουηδική Προεδρία, θα διερευνήσουν κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να εγκρίνει τον διορισμό αυτόν τον Ιούλιο.

Ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε ήταν το θέμα των εγγυήσεων προς την ιρλανδική πλευρά, έτσι ώστε να ξεπεραστεί το γνωστό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, ως προς την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβώνας. Συμφωνήθηκε ότι οι εγγυήσεις αυτές θα δοθούν, μέσω μιας Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού και μιας Δήλωσης, σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική πολιτική. Ελπίζουμε ότι οι αποφάσεις αυτές θα ικανοποιήσουν τον ιρλανδικό λαό, έτσι ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στο επόμενο δημοψήφισμα.

Όπως γνωρίζετε, επιμείναμε, μαζί με άλλους εταίρους μας του ευρωπαϊκού νότου, να υπάρξει ιδιαίτερο, ξεχωριστό κεφάλαιο στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το μεγάλο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης στη Μεσόγειο. Τόσο με επιστολή δική μου προς τον προεδρεύοντα Τσέχο Πρωθυπουργό, όσο και με τις παρεμβάσεις που έγιναν από την Υπουργό Εξωτερικών και από εμένα στο Συμβούλιο, ζητήσαμε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα μπορούσα να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αυτό που έγινε σήμερα είναι ίσως η κορύφωση μιας επίμονης, μακράς προσπάθειας. Βεβαίως, ξέρουμε όλοι ότι δεν έχουν όλοι οι εταίροι την ίδια προσέγγιση πάνω σ’ αυτό το θέμα. Για την Ελλάδα όμως και ήταν και είναι μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες. Λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, η χώρα φέρει το μεγαλύτερο βάρος απ’ όλους τους εταίρους μας.

Βεβαίως, το πρόβλημα δεν αφορά μόνον εμάς και τις υπόλοιπες χώρες, που πλήττονται άμεσα. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, εφόσον τα σύνορα είναι κοινά και το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων μεταναστών καταλήγει στις χώρες της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης. Τόνισα, λοιπόν, ότι πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και την, κατά το δυνατόν, δίκαιη κατανομή βαρών. Για τους λόγους αυτούς, επεσήμανα την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων, χωρίς καθυστέρηση. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα ζητήματα που θέσαμε, τόσο με την επιστολή, όσο και με τις παρεμβάσεις, αντιμετωπίζονται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι Ελληνικές θέσεις έγιναν απολύτως κατανοητές και ελήφθησαν υπόψη στα συμπεράσματα. Συνεπώς, αποφασίστηκαν τα εξής:
· Θα πρέπει να υπάρξει αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα, βασιζόμενη στην επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και στη δίκαιη κατανομή των βαρών. · Θα ενισχυθεί η συνεργασία για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, με την ενδυνάμωση του ρόλου της FRONTEX. Είναι σημαντικό ότι ο Οργανισμός αυτός θα εμπλέκεται ουσιαστικά στις κοινές πτήσεις επιστροφών των λαθρομεταναστών στις χώρες καταγωγής τους. · Θα ενισχυθεί η συνεργασία με τις βασικότερες χώρες προέλευσης και διέλευσης παράνομων μεταναστών.


· Τίθεται ως προτεραιότητα η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ με τις κύριες χώρες προέλευσης και διέλευσης λαθρομεταναστών. Αυτό αφορά, βεβαίως, την Τουρκία και τη Λιβύη. Το γεγονός, άλλωστε, ότι η Τουρκία ενισχύεται με κονδύλια από την ΕΕ, στο πλαίσιο της ενταξιακής της προετοιμασίας και, ειδικά, για τη φύλαξη των συνόρων της, αποδίδει και τη σοβαρότητα με την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Θα πρέπει συνεπώς η Τουρκία να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο. · Επισημαίνεται ότι, μέχρι να συναφθούν οι συμφωνίες αυτές μεταξύ Ένωσης και χωρών προέλευσης ή διέλευσης, οι χώρες που έχουν υπογράψει ήδη σχετικές διμερείς συμφωνίες θα πρέπει να τις εφαρμόζουν πλήρως. Πρόκειται για μια σαφέστατη υπόδειξη προς την Τουρκία, η οποία αρνείται να εφαρμόσει πλήρως το διμερές πρωτόκολλο επανεισδοχής, που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες μας.

Βεβαίως, το ζήτημα αυτό χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Θα υπάρξει συνέχεια και στην επόμενη Προεδρία. Και μάλιστα η Επιτροπή ανέλαβε την υποχρέωση, στο επόμενο Συμβούλιο, να προσέλθει με ακόμα πιο συγκεκριμένες προτάσεις, όπως έχουμε ζητήσει.

Ως προς τη χρηματοπιστωτική κρίση, έγινε μια αποτίμηση των μέχρι σήμερα πολιτικών για την αντιμετώπισή της. Είναι κάπως ενθαρρυντικό ότι αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα σταθεροποίησης στις αγορές. Οφείλουμε, ωστόσο, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι οικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι αβέβαιες. Στόχοι είναι η εξασφάλιση της σταθερότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η υποστήριξη της απασχόλησης, η μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και βέβαια η επίτευξη καλύτερων συνθηκών προστασίας του περιβάλλοντος.

Αποφασίσαμε -και αυτό είναι σημαντικό - τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών οργανισμών, που θα συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές και θα εποπτεύουν όλα τα εμπλεκόμενα ιδρύματα. Αυτό είναι ένα καίριο βήμα, που θα συμβάλει ουσιαστικά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, κυρίως από την πλευρά του συντονισμού της εποπτείας.

Η συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνουμε, για την ανάκαμψη της οικονομίας, την υποστήριξη της απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή είναι η πιο σημαντική προτεραιότητά μας. Στόχος είναι η προστασία της απασχόλησης και η εφαρμογή συντονισμένου σχεδίου, για να μετριασθούν τα δυσμενή αποτελέσματα της κρίσης στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Θέλουμε, επίσης, να δημιουργήσουμε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την αύξηση των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Στρατηγικής της Λισαβώνας. Είναι ζωτικής σημασίας να στηριχθεί η πραγματική οικονομία και να ενεργοποιηθεί ο δανεισμός στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μεγάλη προτεραιότητα αποδίδουμε στην προετοιμασία των αγορών εργασίας των χωρών μας για ανάπτυξη, στην περίοδο εξόδου από την κρίση.

Με δυο λόγια, ναι, ξέρουμε όλοι ότι ο δρόμος μπροστά μας είναι ακόμη δύσκολος. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και συντονισμός, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικογένεια για να προχωρήσουμε μπροστά.

Συζητήσαμε ακόμα το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, ενόψει μάλιστα και της επικείμενης στο τέλος του χρόνου, Παγκόσμιας Διάσκεψης της Κοπεγχάγης. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε μια ολοκληρωμένη, παγκόσμια συμφωνία για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αειφόρο ανάπτυξη, είναι απόλυτα αναγκαίο η ΕΕ να παίξει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, που θα πρέπει να είναι παγκόσμια, όσο γίνεται πιο ευρεία και να περιλαμβάνει όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και τις αναδυόμενες οικονομίες. Κρίσιμο σημείο αυτών των συζητήσεων είναι η δημιουργία ενός, κατά το δυνατόν, δίκαιου χρηματοδοτικού μηχανισμού, που θα αντιστοιχεί στην οικονομική δυνατότητα κάθε κράτους-μέλους, στο βαθμό συμμετοχής στη ρύπανση. Με απλά λόγια -και να κλείσω με αυτό- στόχος είναι η εξασφάλιση μιας περισσότερο οικολογικά ευαίσθητης Ευρώπης, αλλά και κόσμου, στο μέλλον.

ΧΡ. ΠΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, 15 μέρες μετά τις ευρωεκλογές, οι οποίες σημείωσαν ύψη ρεκόρ στην αποχή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνετε να μην έχετε παραλάβει τα μηνύματα της κάλπης. Πρώτον, διαβάζω ότι συμφωνήσατε να μην μειωθεί ο αριθμός των επιτρόπων. Γιατί κύριε Πρόεδρε; Εφαρμόζετε την Λισαβόνα, πριν καν ισχύσει; Και, δεύτερον, ενώ σημαντικό μέρος των Ευρωβουλευτών και το 75% των επισκεπτών της ιστοσελίδας της Τσεχικής Προεδρίας, δηλώνουν ότι δεν θέλουν τον Μπαρόζο για Πρόεδρο της Επιτροπής, εσείς ομοφώνως τον επιλέγετε. Τι διαβεβαιώσεις και τι υποσχέσεις λάβατε ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και εσείς προσωπικά, ώστε να επιμένετε σε αυτήν την επιλογή;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να ξεκινήσω από το πρώτο. Ναι, πιστεύουμε ότι τελικά θα εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Όλη η στρατηγική άλλωστε -έκανα ειδική αναφορά στο ζήτημα των εγγυήσεων προς την Ιρλανδία- είναι, το αργότερο στο 2ο εξάμηνο, η συνθήκη της Λισαβόνας να είναι σε ισχύ.

Σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα που θέσατε, κατ’ αρχήν είναι και σημαντικό, αλλά και πρωτόγνωρο γεγονός να υπάρχει απόλυτη ομοφωνία 27 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, κάθε ιδεολογικοπολιτικής έκφανσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν, για παράδειγμα το λέω, πολλές κυβερνήσεις σοσιαλιστικής, σοσιαλδημοκρατικής προέλευσης, που ανεπιφύλακτα στήριξαν την υποψηφιότητα αυτή.

Τώρα, αν θέλετε να σας κάνω και μία προσωπική αποτίμηση, την γνωρίζετε άλλωστε -δεν έχω κανένα πρόβλημα να την επαναλάβω σε γενικές γραμμές- εγώ πιστεύω ότι με τον νυν Πρόεδρο της Επιτροπής συνεργαστήκαμε καλά, στα περισσότερα θέματα. Πάντα υπάρχουν διαφωνίες με την Επιτροπή, απ’ όλες τις χώρες, αλλά στα περισσότερα μεγάλα ζητήματα που μας αφορούσαν, η συνεργασία αυτή ήταν αποδοτική. Θυμίζω, για παράδειγμα, την αντίδραση την Ευρωπαϊκή στο φαινόμενο των πυρκαγιών. Την στάση, όταν είχαμε το ζήτημα της νέας προγραμματικής περιόδου και των πόρων που θα εξασφάλιζε -και εξασφάλισε τελικά- η Ελλάδα. Θυμίζω τη στάση, κυρίως σε επίπεδο συμπερίληψης στα συμπεράσματα κάθε φορά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τοποθετήσεων που είναι σημαντικές, βελτιωμένες και καίριες για τα εθνικά μας ζητήματα. Και, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μπαρόζο προέρχεται από μία χώρα, όπου ξέρει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα των χωρών του Ευρωπαϊκού νότου, τα προβλήματα των «χωρών της συνοχής», όπως λέγαμε μέχρι πρόσφατα.

Αυτά λοιπόν πιστεύω ότι είναι επαρκέστατοι λόγοι για να στηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα, όπως άλλωστε -επαναλαμβάνω- έκαναν και οι 26 άλλες κυβερνήσεις.

Γ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τα όσα είπατε για το θέμα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Διάβασα και τα κείμενα. Βέβαια έχω το προσχέδιο μπροστά μου, δεν έχω το τελικό σχέδιο και δεν έχω πληροφορηθεί τις αλλαγές. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε για τις βελτιώσεις τις οποίες έχει, αλλά και για ένα ακόμα ζήτημα το οποίο μου έχει προκαλέσει εντύπωση. Ως χώρα η οποία υφίσταται συγκεκριμένες και δυσανάλογες πιέσεις, όπως λέει χαρακτηριστικά, γίνεται αναφορά μόνο στη Μάλτα. Η χώρα μας δεν είναι μεταξύ των χωρών που υφίσταται δυσανάλογες πιέσεις; Και πού θα βρεθούν τα χρήματα, για να λειτουργήσει η FRONTEX και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είπα και πριν και θα το επαναλάβω και τώρα, ότι έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όχι μόνο αυτό το διήμερο, αλλά για πολύ χρόνο και πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή εστέφθη με επιτυχία. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, γιατί πάντα προσδοκούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για ακόμα περισσότερα.

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, κυρίως από βόρειους εταίρους μας. Εν πάση περιπτώσει, για να μείνω στα σημερινά, πετύχαμε σε λίγη ώρα μία σημαντική αν θέλετε συμμαχία με τους Ιταλούς, με τους Μαλτέζους, με τους Κυπρίους, με τους Ισπανούς. Έγινε μία έντονη παρέμβαση, με δική μας πρωτοβουλία. Εμείς συμφωνήσαμε, ανάμεσα στις χώρες αυτές, να πάρουμε την πρωτοβουλία να θέσουμε το θέμα έντονα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μην παρουσιάσω πάλι όλο τον κατάλογο των θεμάτων. Θα δείτε τις βελτιώσεις. Υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες. Η Μάλτα ξεχωρίζει μόνο, γιατί εκεί θα εφαρμοστεί ένα συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα. Γίνεται σαφής αναφορά στις χώρες διέλευσης και προέλευσης, δηλαδή Τουρκία και Λιβύη. Γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην πρωτοβουλία που οφείλει να πάρει η Επιτροπή στο άμεσο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι το ζήτημα αυτό γίνεται ζήτημα προτεραιότητας για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός, άλλωστε, ήταν εξαρχής ο στόχος μας: Να γίνει αντιληπτό, να πεισθούν ότι είναι κοινό θέμα. Κανένας δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει από μόνος του. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, σήμερα έγινε ένα βήμα, θα έλεγα, επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας. Βεβαίως έχει δρόμο ακόμα. Γνωρίζετε καλά, ότι εμείς, για παράδειγμα, επιμένουμε εδώ και καιρό να φτάσουμε σε μία Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Δεν είναι έτοιμο ακόμα να γίνει αυτό. Αλλά βλέπετε, ή βλέπουμε εμείς, ότι πολλές χώρες αρχίζουν να το βλέπουν θετικά, ή κάποιες με κατανόηση. Θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε.

Ως προς τους πόρους, γι’ αυτό ακριβώς αναλαμβάνει η Commission. Όταν στα συμπεράσματα βλέπετε τη λέξη Commission να ξέρετε ότι αυτό σημαίνει όχι απλώς τοποθετήσεις επί της αρχής ή επί γενικών αξιών, αλλά ότι το πράγμα πηγαίνει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, που αφορά ανθρώπινους πόρους και πόρους υλικούς.

Μ. ΣΠΥΡΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο μείζον ζήτημα της εσωτερικής επικαιρότητας, λόγω της τραυματικής αναβίωσης της τρομοκρατίας στην χώρα μας, εξαιτίας της δολοφονίας του αστυνομικού στα Πατήσια. Είσαστε 5,5 χρόνια επικεφαλής της Κυβέρνησης και θέλω ειλικρινά να μου πείτε: είστε ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας; Και, παράλληλα, εξακολουθείτε να είστε ευχαριστημένος από τις επιδόσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης; Δηλαδή από τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και τον κύριο Χρήστο Μαρκογιαννάκη;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η τρομοκρατία είναι ένα δύσκολο, σύνθετο και θα έλεγα και διεθνές πρόβλημα. Χρειάζεται σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα και βέβαια πολιτική συμπόρευση για την αντιμετώπισή του. Το πρώτο που δεν βοηθάει σε όλα αυτά είναι η μηδενιστική, η ισοπεδωτική κριτική, που από ορισμένες πλευρές δυστυχώς ασκείται.

Ακούω, για παράδειγμα, ότι έχει δήθεν αποδιοργανωθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Αυτά είναι ανακριβή πράγματα. Εγώ δεν θα πω ότι πάντα δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αλλά, από εκεί και πέρα, και η Αστυνομία και οι διωκτικές αρχές εξελίσσονται και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο μεθοδολογιών και σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού. Και επειδή γίνεται αυτή η ισοπεδωτική και άδικη κριτική, να σας πω μόνο ότι βεβαίως πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του το πέρασμα του χρόνου. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι προάγονται, ή φεύγουν λόγω ορίου ηλικίας. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι προϊστάμενοι των επιχειρησιακών τμημάτων είναι στην θέση τους από 6 έως και 17 χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα έρχομαι σε δύο κομβικά ζητήματα. Είπαμε πως πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αλλά, με τις υπερβολές, με την ισοπεδωτική κριτική, με τον μηδενισμό, το μόνο που εξυπηρετείται είναι ο στόχος των τρομοκρατών. Εδώ χρειάζεται και ψύχραιμη αντιμετώπιση και συνεργασία και πολιτικές συγκλίσεις. Δεν το βλέπω αυτό από την πλευρά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και λυπούμαι γι’ αυτό.

Και θα σας θυμίσω ότι αυτό που ονομάστηκε, χάρη συντομίας, ‘’αντιτρομοκρατικός νόμος’’ και ψηφίστηκε, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν ψηφίστηκε από τους βουλευτές της τότε κυβερνητικής παράταξης. Για να δείτε τη διαφορά συμπεριφοράς.

Υπάρχει και ένα ακόμα πράγμα, το οποίο θα ήθελα να σας πω. Επιτέλους δεν μπορούμε συνεχώς να στρεφόμαστε, ελαφρά τη καρδία, ή για μικροκομματικές σκοπιμότητες, κατά της Αστυνομίας. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι όλα πάντα γίνονται τέλεια, σε ένα πολύ δύσκολο και σύνθετο έργο. Αλλά, από την άλλη πλευρά, θέλουμε ή δεν θέλουμε την Αστυνομία με υψηλό ηθικό; Εάν λοιπόν υπάρχουν εποικοδομητικές κριτικές υποδείξεις, είναι καλοδεχούμενες. Αλλά, αν στον βωμό μιας μικροκομματικής πολιτικής, το μόνο που κάνουμε είναι να στέλνουμε το λάθος μήνυμα στους ανθρώπους αυτούς, που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για χάρη της κοινωνίας και της ασφάλειας όλων μας, τότε νομίζω ότι, κάποιοι εξ ημών, πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση μας.

Β. ΧΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε μπήκαμε στα εσωτερικά και θα μου επιτρέψετε να παραμείνω εκεί. Ερμηνεύοντας το μήνυμα των Ευρωεκλογών, είχατε πει στο Υπουργικό Συμβούλιο ό,τι πρέπει να αλλάξει ό,τι πικραίνει και ότι απογοητεύει τους πολίτες. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει να αλλάζει κάτι. Έχουμε δει ίσως μια προσπάθεια να επιταχυνθεί το κυβερνητικό έργο, αλλά δεν έχουμε δει αλλαγές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητες οι αλλαγές στην Κυβέρνησή σας, και αν εξακολουθείτε να απορρίπτετε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, όταν υπάρχουν πλέον εμφανή δείγματα αδυναμίας στην Κοινοβουλευτική σας Ομάδα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί συνήθως αυτό είναι, όπως το λέτε και εσείς, το πιο ‘’πιασάρικο’’. Είπα, επαναλαμβάνω και μένω σε αυτή την άποψη: Δεν έχω καμία πρόθεση να πάω σε εκλογές. Καθαρές κουβέντες! Ό,τι έχω πει ισχύει.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, η παρέμβασή μου -και όχι μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο- είναι ότι, ναι, έχουμε ανάγκη ταχύτερης, αποτελεσματικότερης παραγωγής έργου, ταχύτερης προώθησης των μεταρρυθμίσεων. Να σκύψουμε πιο πολύ στα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Πράγματι αν θέλετε αυτό ενέχει και το στοιχείο της αυτοκριτικής ή πάντως σίγουρα της πίεσης, της παρότρυνσης, του ταρακουνήματος να δουλέψουμε περισσότερο και πιο αποτελεσματικά. Και μάλιστα σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε, όπως όλοι ξέρουμε, τις ιδιαίτερες δυσμενείς συνθήκες μιας μεγάλης κρίσης, που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να μπορέσουμε να βγούμε, με τις δυνατόν λιγότερες συνέπειες.

Αυτό περιμένουν από εμάς οι πολίτες. Οι πολίτες δεν περιμένουν κινήσεις εντυπωσιασμού. Εκείνο που περιμένουν και με το δίκιο τους, είναι περισσότερη δουλειά, πιο πολύ χειροπιαστό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Θα σας έλεγα μάλιστα ότι κινήσεις εντυπωσιασμού, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, είναι κατώτερες των περιστάσεων και πάντως ξένες με την δική μου πολιτική φιλοσοφία. Να το πω πολύ απλά: Δεν επιδιώκω να εντυπωσιάσω κανέναν. Εκείνο που επιδιώκω και αν θέλετε φιλοδοξώ, είναι να κρινόμαστε συνεχώς από το χειροπιαστό κυβερνητικό έργο.

Να σας πω και κάτι ακόμα. Πιστεύω, είμαι σίγουρος θα έλεγα, ότι οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία, πιο ώριμη από ποτέ, δυσπιστεί πολύ σε κινήσεις που απλώς επιδιώκουν να δημιουργήσουν εικόνες εντυπωσιασμού, αλλά τελικά βρίσκονται μακριά από την πολιτική ουσία. Οι πολίτες, ναι, μας θέλουν πιο γρήγορους. Μας θέλουν πιο αποφασιστικούς. Μας θέλουν πιο αποτελεσματικούς. Εδώ κρινόμαστε καθημερινά και βέβαια θα κριθούμε και στο τέλος της ημέρας.

Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια και έχουμε μείνει στην εσωτερική επικαιρότητα, να σας πάω και εγώ σε ένα θέμα της εσωτερικής επικαιρότητας, το οποίο επανήλθε την περασμένη βδομάδα πολύ έντονα, με αφορμή την δήλωση του κ. Ρουσόπουλου ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Εσείς είχατε πει, λοιπόν, στην προεκλογική περίοδο ότι οι πάντες αξιολογούνται και κρίνονται από την συνολική τους προσφορά, από το πώς κάνουν το έργο τους κλπ. Ο κύριος Μεϊμαράκης, σε συνέντευξή του πριν από μερικές μέρες στο Mega, είπε ότι όλοι, θα πρέπει να μπουν στα ψηφοδέλτια και να κρίνει ο λαός.

Θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζετε αυτή την διαφοροποίηση και πώς σχολιάζετε φωνές, όπως του κυρίου Μεϊμαράκη στο κόμμα σας, που σας καλούν, παρόλα ταύτα και παρόλα όσα μας είπατε στην προηγούμενή σας ερώτηση, να προχωρήσετε σε αλλαγές.


ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καταρχήν, όταν με ρωτάτε, να με ρωτάτε επί της ουσίας. Όχι να σχολιάσω απόψεις.
Στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχω μία πολύ καθαρή άποψη. Την έχω πει και την επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σαφής: Όλοι κρινόμαστε, όλοι αξιολογούμαστε: Νυν βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές, υποψήφιοι για συμπερίληψη σε εκλογικούς συνδυασμούς. Όλοι κρίνονται. Και την ώρα τη σωστή έρχεται η αξιολόγηση. Είναι πάρα πολύ καθαρό. Εκείνη την ώρα είναι που ένα κόμμα παίρνει τις αποφάσεις του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και στο συγκεκριμένο κόμμα, του οποίου έχω την τιμή να ηγούμαι, τον τελικό λόγο έχω εγώ.
Γ. ΣΜΥΡΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, την τελευταία βδομάδα, ίσως και παραπάνω, παρακολουθούμε ένα ασυνήθιστο χρονικό μίας προαναγγελθείσας παραίτησης. Το λέω αυτό, γιατί επί της ουσίας, έχετε ένα βουλευτή, τον κ. Μανώλη, ο οποίος απειλεί ότι θα παραιτηθεί στις 9 του Σεπτέμβρη. Και ρωτώ κάτι πολύ απλό: Εσείς φοβάστε κάτι και δεν αναλαμβάνετε δράση; Και αυτό το οποίο φοβάστε μπορεί να είναι η ισχνή πλειοψηφία των 151 βουλευτών;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καταρχήν, το έχω πει πολλές φορές, δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί να φοβηθώ; Τι λόγο έχω να φοβηθώ; Από εκεί και πέρα, βεβαίως, λαμβάνει κανένας υπόψη του όλα τα δεδομένα. Και το μέγεθος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Από την άλλη πλευρά όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Νομίζω ότι ειπώθηκε ήδη, αλλά είναι ευκαιρία να το επαναλάβω, γιατί το πιστεύω. Σ’ ένα κόμμα -και πάντως στο δικό μας- δεν κρατάμε κανέναν με το ζόρι. Αν κάποιος θέλει να παραιτηθεί, ή θέλει να μην είναι υποψήφιος, είναι δικαίωμά του. Όπως χαρακτηριστικά λέω, ακόμα και αν κάποιος θέλει να άρει την εμπιστοσύνη του στην Κυβέρνηση, γιατί διαφωνεί συνολικά ή σε βασικά ζητήματα, και αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει. Και, βεβαίως, ο καθένας παίρνει πλήρως την ευθύνη των όποιων λεγομένων, αποφάσεων ή πράξεών του. Και την ευθύνη των συνεπειών, βέβαια.

Α. ΒΑΓΙΑΝΟΣ: Βουλευτές και στελέχη του κόμματός σας αναφέρονται σε πιθανή συνεργασία με βουλευτές του ΛΑΟΣ. Υπάρχει τέτοια σκέψη από εσάς; Υπάρχει τέτοια πιθανότητα; Το αντιμετωπίζετε ως ενδεχόμενο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καμία! Το έχω ξεκαθαρίσει ήδη. Υπάρχει η σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε ανάγκη, ούτε πρόθεση κομματικών συνεργασιών. Αυτό ισχύει, κατά μείζονα λόγο, με ένα κομματικό σχηματισμό, με τον οποίο έχουμε αγεφύρωτες διαφορές και για τον οποίο η θέση μου είναι γνωστή, σταθερή εδώ και χρόνια και επαναλαμβανόμενη, εδώ και χρόνια. Θα σας ανέφερα, μάλιστα, ως πρόσθετο στοιχείο, την ακρότητα, σε επίπεδο συμπεριφοράς, των τελευταίων ημερών, όπου έγινε και η αήθης, πρόσκληση προς τους βουλευτές ενός κόμματος να προσχωρήσουν ή να μετακινηθούν σε ένα άλλο κόμμα. Αδιανόητα πράγματα δηλαδή.

Δ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στην προεκλογική σας ομιλία στην Θεσσαλονίκη είχατε δηλώσει ‘’περήφανος Μακεδόνας’’ και πως θα προασπιστείτε το εθνικό μας ζήτημα. Λίγες μέρες μετά, η Κυβέρνηση δίνει άδεια στον κύριο Μιλόσοσκι να μεταβεί με το κρατικό αεροσκάφος των Σκοπίων στην Κέρκυρα για την σημαντικότατη Σύνοδο του ΟΑΣΕ, ένα αεροσκάφος που θα φέρει τον τίτλο Δημοκρατία της Μακεδονίας, με το έμβλημα και όλα αυτά. Η κίνηση αυτή δεν συνιστά ένα συμβιβασμό, ο οποίος είναι αντίθετος και προς την Συνθήκη του Βουκουρεστίου, αλλά κυρίως προς τις δικές σας αρχές και θέσεις;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μια και με ρωτάτε, ξαναδηλώνω υπερήφανος Μακεδόνας. Και δηλώνω έτσι διότι έχουμε κάνει μια πολιτική, η οποία εκπέμπει εθνική αυτοπεποίθηση. Σε ένα δύσκολο θέμα. Σε ένα θέμα που δεν ήμασταν σε καλό επίπεδο. Και το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Ας μιλήσουμε κάποτε με την γλώσσα της αλήθειας. Η εικόνα, πριν από λίγα χρόνια, ήταν ότι πρόκειται για μια χαμένη υπόθεση και θα είμαστε και ευτυχείς, αν βρεθεί ‘’φύλλο συκής’’. Σήμερα δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Και το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Και αυτό έγινε με σταθερότητα, χωρίς ακρότητες, χωρίς υπερβολές, με πολιτικό θάρρος. Και οι θέσεις αυτές έγιναν κοινή πολιτική και της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο αυτό.

Ερχόμαστε στο συγκεκριμένο. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη επιτυχία. Και η μεγάλη επιτυχία είναι ότι, σε λίγες μέρες από σήμερα, συγκεντρώνονται οι Υπουργοί Εξωτερικών όλου του ΟΑΣΕ -και αυτό έγινε μετά από μεγάλη, εργώδη προσπάθεια- για να συζητήσουν το κοινό μέλλον σε επίπεδο ασφάλειας.

Αυτό είναι επιτυχία για τη χώρα. Θα το τραυματίσουμε αυτό δείχνοντας σε όλους εκείνους που έχουν δεχτεί τις θέσεις μας και τις σέβονται, την μικρότητα ότι δεν δεχόμαστε, ούτε κατ’ εξαίρεση, ένα αεροπλάνο; Σας καλώ λοιπόν να αναλογιστούμε ποια είναι τα ζητήματα. Πώς θα αντιδρούσαν όλοι αυτοί που θα έρθουν μεθαύριο στην Κέρκυρα; Η Ελλάδα, η οποία μπόρεσε και πέρασε τις θέσεις της, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, παντού, αντιδρά τώρα με ένα τρόπο που το μόνο που κάνει είναι να προδίδει νευρικότητα, ανασφάλεια, μικροψυχία; Ως περήφανος Μακεδόνας και ως περήφανος Έλληνας δεν το δέχομαι αυτό.

Λ. ΚΑΛΛΑΡΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η θέση της χώρας μας για την Τουρκία είναι γνωστή. Θα πρέπει να συμμορφωθεί με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για να συνεχιστεί η πορεία της προς την Ευρώπη. Χθες, στο Αιγαίο, είχαμε παραβίαση από 8 τουρκικά μαχητικά στο FIR της Σάμου, λίγο αργότερα άλλα 2 πάνω από το Αγαθονήσι, άλλα 6 πάνω από το Αγαθονήσι και άλλα 2 πάνω από τους Φούρνους. Αυτά γίνονται τρεις μέρες πριν υποδεχτείτε τον Τούρκο Πρωθυπουργό στην Ελλάδα για τα εγκαίνια του Μουσείου της Ακρόπολης. Πέραν της προκλητικότητας που ενέχει η τουρκική δραστηριότητα, έχουν και την έννοια της προσβολής, φαντάζομαι με την έννοια ότι σε λίγες μέρες είναι επίσημος καλεσμένος στη χώρα μας. Τι θα του πείτε για αυτή την δραστηριότητα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως τα φαινόμενα αυτά και τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε. Και κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Αυτό σημαίνει, ότι το σχετικό διάβημα έχει γίνει ήδη, η ενημέρωση στους συμμάχους και τους εταίρους γίνεται πάντα με σταθερό τρόπο, η Διεθνής Κοινότητα είναι απόλυτα ενήμερη για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά της Τουρκίας. Σας θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία έθεσα προσωπικά στη συνάντηση που είχα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πριν από 2 περίπου μήνες. Και βεβαίως θα είναι θέμα, το οποίο θα θέσω στην αυριανή μου συνάντηση με τον Τούρκο Πρωθυπουργό.

Από την άλλη πλευρά, όμως πρέπει να πω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Όπως και με κάθε άλλο Πρωθυπουργό με τον οποίο έχουμε ή μπορεί να έχουμε ζητήματα, ακόμη και σοβαρά ζητήματα.

ΣΠ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπου έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν μια φημολογία, μια σεναριολογία, αν θέλετε, γύρω από το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η δική σας θέση. Και βεβαίως αν θα στηρίξετε, εκ νέου, τον Κάρολο Παπούλια για μια δεύτερη θητεία.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για μένα είναι και απλό και σαφές το ζήτημα. Έχουμε καλό Πρόεδρο, που ασκεί άψογα τα καθήκοντά του. Πρόεδρο αγαπητό στους πολίτες. Πρόεδρο που συμβολίζει την ενότητα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για δεύτερες σκέψεις. Εμείς, ανεπιφύλακτα και καθαρά, λέμε ότι θα στηρίξουμε για δεύτερη θητεία τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Κάρολο Παπούλια.

Αλλά, μια και ρωτάτε αυτό το πράγμα, εγώ θέλω να σας πω το εξής: Επιτέλους, στον τόπο μας δεν μπορεί ο κορυφαίος θεσμός της Δημοκρατίας να γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικών, μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Αναφέρομαι στον επανειλημμένο ισχυρισμό, από πλευράς του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ότι θα αξιοποιήσει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να σπρώξει τη χώρα σε εκλογές. Καθένας μπορεί να ζητάει εκλογές. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Αλλά το να εμπλέκεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας -τον θεσμό και το συγκεκριμένο πρόσωπο- είναι πολιτικά ανεπίτρεπτο. Και θα έλεγα, δυστυχώς, δείχνει, για μια ακόμη φορά, ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων.