Ειδήσεις

10 Δεκ 2008

Σύγκριση διαγγέλματος "απριλιανών" και Καραμανλή

Μήνυμα αναγνώστη
.....
Ο (τύποις) Πρωθυπουργός ο οποίος έχει χάσει την λαϊκή στήριξη σε μια «κρίση πανικού» απηύθυνε «διάγγελμα στον ελληνικό λαό».
Τα «διαγγέλματα» έχουν ιστορικά κάτι κοινό:
α) Έναν «αρχηγό κράτους που δεν έχει την λαϊκή στήριξη και προσπαθεί να την επιβάλλει μέσα από ένα διάγγελμα – γενική απειλή προς όλους που δεν υποκύπτουν!!!
β) Την ίδια δομή κειμένου, το ίδιο περιεχόμενο την επίκληση των ίδιων «επιχειρημάτων» και την ψυχολογική υποταγή μέσω που «λεξιλογικού ρητορισμού».
γ) Ο απευθύνων το διάγγελμα με το “λεκτικό του μαστίγιο ευνουχίζει τις μάζες με αποτέλεσμα – όπως ο ίδιος πιστεύει - την «προβατοποίησή» τους.
δ) Ειδική αναφορά στους γονείς, ως συνυπεύθυνους «να μαζέψουν» τα παιδιά τους, κατά τα πρότυπα του διαγγέλματος του δικτάτορα Παπαδόπουλου.
Παραθέτουμε το διάγγελμα Καραμανλή και το διάγγελμα Κόλλια για «σύγκριση και ενημέρωση»:
…………
Συνεχίζεται…

Το Διάγγελμα των “Απριλιανών”


Αθήναι τη 22α Απριλίου 1967


Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Κωνσταντίνος Κόλλιας,


τ. Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου


“Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους μας. Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο εξευτελισμός το Κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσις της κρατικής μηχανής, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας, η κακομεταχείρισις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής.


Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέμβασιν του Στρατού μας. Η επέμβασις αύτη βεβαίως αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγματος, αλλά η εκτροπή αύτη ήτο επιβεβλημένη διά την σωτηρίαν της Πατρίδος...


Υπάρχουν βεβαίως, και ελάχιστοι εφιάλται δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ' επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας διχάσουν! Και μας ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς. Επεδίωξαν να ενσταλάξουν εις την ψυχήν μας, με κάθε τρόπο, το μίσος των μεν προς τους δε. Επεδίωξαν να μας φανατίσουν και να μας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγμόν. Αυτούς τους εμπρηστάς θα απομονώσωμεν και όλοι ημείς οι άλλοι Έλληνες ηνωμένοι, θα βαδίσωμεν εμπρός την οδόν τού προς την Πατρίδαν καθήκοντος και της αρετής. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευημερίαν και την πρόοδον...
Προς αποτροπήν του διχασμού και της ετοίμου να εκσπάση εμφυλίου συρράξεως, η οποία ωδήγει εις αιματοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις προέβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ' άπασαν την Χώραν. Η Κυβέρνησις δηλοί κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισμένη να εκπληρώση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Επικαλείται την καθολικήν συμπαράστασιν του λαού διά την πραγματοποίησιν του σκοπού της. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν προς τον Νόμον του Κράτους....


Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποιήση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον τής αλλαγής, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα διά παντός εις την διάθεσίν της μέσου.

Διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό απηύθυνε το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκέμβριου 2008
ο πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, για τα γεγονότα βίας που λαμβάνουν χώρα από το Σάββατο."Σ' αυτές τις κρίσιμες ώρες, η πρόκληση είναι ξεκάθαρη: Να θωρακίσουμε το δημοκρατικό πολίτευμα απέναντι στη βία ακραίων ομάδων. Γι' αυτό η εθνική ενότητα είναι αυτή τη στιγμή το χρέος όλων μας.


Στο πλαίσιο αυτό του χρέους είχα σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και τον Πρόεδρο της Βουλής.


Κατέστησα σαφή τη θέση μου ότι όλοι όσοι προκαλούν βιαιότητες και βανδαλισμούς είναι εχθροί της Δημοκρατίας.


Ζήτησα από τους πολιτικούς Αρχηγούς να καταδικάσουν απερίφραστα τις πράξεις αυτές. Είναι ευθύνη, τόσο της Κυβέρνησης, όσο και του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων να υπάρξει άμεσα κοινωνική και πολιτική απομόνωση των στοιχείων της βίας, της παρανομίας, της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς.Ζήτησα την αναβολή των συγκεντρώσεων. Είναι ευθύνη και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μετά την επιμονή τους να πραγματοποιήσουν αύριο συγκεντρώσεις, με ενδεχόμενο να εκμεταλλευτούν ακραίες ομάδες τους αγώνες των εργαζομένων για τη συνέχιση της βίαιης, της καταστροφικής δράσης τους.


Δεν μπορεί ούτε οι αγώνες των εργαζομένων, ούτε ο άδικος θάνατος ενός νέου, να συγχέονται με πράξεις που στρέφονται εναντίον της ασφάλειας των πολιτών, εναντίον των περιουσιών τους, εναντίον της κοινωνίας και της Δημοκρατίας.Είναι θεμιτές και σεβαστές οι πολιτικές διαφορές που έχουν τα κόμματα, στα πολλά, μικρά και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο. Οφείλουμε όμως όλοι να τηρήσουμε ενιαία στάση απέναντι σε παράνομες πράξεις.


Οφείλουμε να καταδικάσουμε απερίφραστα, με καθαρό λόγο και όχι με μισόλογα τη βία, τη λεηλασία, τους βανδαλισμούς, τη διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης που επιχειρείται από τις ομάδες αυτές.Αυτή η ενότητα στην απομόνωση των ακραίων στοιχείων είναι ευθύνη, είναι χρέος όλων μας. Σ' αυτές τις ώρες, δεν χωρούν κομματικές αντιδικίες και προσωπικά είμαι αποφασισμένος να μην τις παρακολουθήσω. Γενικεύσεις και ισοπεδωτικοί αφορισμοί στο όνομα της Δημοκρατίας πλήττουν την ίδια τη Δημοκρατία.Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα γεγονότα με την υπευθυνότητα, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Με κεντρικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την εξασφάλιση της νομιμότητας".

Τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης αναρωτιούνται αν στην Ελλάδα έχει καταλυθεί η Δημοκρατία και “αν η Κυβέρνησις προέβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ' άπασαν την Χώραν”.


Η απάντηση είναι ξεκάθαρη:Υπάρχει ήδη μια ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ όπου οι υπηρεσίες “ασφαλείας” έχουν “αυτονομηθεί” και λειτουργούν πέραν των πλαισίων της συνταγματικής δημοκρατικής νομιμότητας. Μένει στους Πολίτες και στα Δημοκρατικά Κόμματα (που πρέπει να σταματήσουν τον αλληλοσπαραγμό) να προασπίσουν την αστική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με κάθε μέσον” ΄πως απαιτεί το υπάρχον Σύνταγμα!


Οι δημοκρατικοί πολίτες πιστεύουν ότι όσοι προβαίνουν σε κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος θα έχουν την τύχη των Απριλιανών και οι ηγεσίες των “υπηρεσιών ασφαλείας” που δολοφονούν ανήλικους και χτυπάνε-βασανίζουν αδιάκριτα τους πολίτες θα δικαστούν με τον “νόμο περί βασανιστηρίων” όπως τα “πρότυπά τους οι Χουντικοί Απριλιανοί”.


Οι Πολίτες καλούνται να υπερασπίσουν την Δημοκρατία από κάθε εκτροπή της εμφανή ή “αφανή”.


Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος


Υποψήφιος Βουλευτής Πασοκ Β΄ Αθήνας


http://www.koutsoukos-anastasios.gr/

2 σχόλια:

the Bloopers team είπε...

καλώς τους κι ας άργησαν... ευπρόσδεκτοι.

Ποτέ δεν είναι αργά για Δημοκρατία.


ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΦΥΓΕΤΕ!!!

Ανώνυμος είπε...

Tsiraki tis amerikis, den thelume na fygei o Karamanlis.
Den theloume na ginoume protektorato ths amerikhs me ton giorgaki.