Ειδήσεις

27 Ιαν 2009

Ένα κείμενο του αρχιμανδρίτη Φώτιου Μακρυστάθη για τις προβληματικές προσωπικότητες...

Ἡ Προβληματική Προσωπικότητα.
Χθες – Σήμερα


Σύμφωνα μέ τά σημερινά δεδομένα Προσωπικότητες εἶναι ὅσοι ἀναγνωρίζονται ἀπό τόν ἁπλό καί μερικές φορές ἀφελἠ ἄνθρωπο μέ βάση μιά παροδική ἀναγνωρισμότητα. Ἀνακυρρήσονται διασημότητες ὡς προσωπικότητες ἀπό τόν πολιτικό, καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό καί τόν γενικότερα ἐπιστημονικό χῶρο. Χαρακτηριστικά τους εἶναι τά ἐξωτερικά γνωρίσματα, οἱ κοινοποιήσεις τῶν ἱκανοτήτων τους στόν ἐπαγγελματικό χῶρο.
……..
Συνεχίζεται…


Τό σύνολο ὡς ἀνθρώπινη μάζα ἀνδεικνύει ἄτομα σάν πρότυπα, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐσωτερική, προσωπική καί σχετιστική τούς κατάσταση. Ὁ ὁρίζοντας τῆς καταξιώσεως τινός ὡς προσωπικότητας εἶναι τά κοινωνικά δράματα ἤ δρώμενά του.


Ἐμπειρικά τό πρόσωπο διακρίνεται μέ βάση τά ἰδιαίτερα ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά χαρακτηριστικά του, δίχως κάποια βαθύτερα καί πανανθρώπινης ἐμβέλειας χαρίσματα. Τό πρόσωπο, τό κορυφαῖο μέλος ἑνός σώματος, προσδιορίζει αἰσθητικά κάποιον ὡς προσωπικότητα σύμφωνα μέ τήν ἐκφραστικότητα καί τήν περιγεγραμένη ὑλική μορφή. Πόσες φορές δέν ἔχει νοιώσει ἕλξη ἕνα πρόσωπο ἀπό κάποιο ἄλλο κοιτώντας το ἁπλά ἐκφράζοντας κάποια αἰσθήματα. Μέ τήν συνάντηση ἡ κάποια ἀνεπαίσθητη ἐκπομπή τῆς ἐσωτερικότητας, ἡ αὔρα πού νοιώθει ὁ ἁπτόμενός την, νοιώθεται ἕλξη ἢ καί ἐσωτερική διαταραχή, ἢ μετά ἀπό συζήτηση συνταράσεται ἀπό γοητεία ἢ ἀπογοήτευση. Ἡ ἐσωτερική ζωή ἐκδηλώνεται ἀέρινα ἢ διανοητικά. Αὐτή κυρίως προκαλεῖ ἕλξη ἢ ἀποστροφή. Τό προσωπικό ὑπόστρωμα, ἡ πνευματική ἐμβέλεια, ὁ τρόπος σκέψεως, ἡ διανοητική καλλιέργεια καί ἐπεξεργασία, ἀνταμώνει ἢ χωρίζει τά πρόσωπα μεταξύ τους.Πέρα ἀπό τά ἐξωτερικά, κοινωνικά, ἐπαγγελματικά χαρίσματα, δέν ἀπέχει ὁ χαρακτηρισμός ὡς προσωπικότητας κάποιου ὁ ὁποῖος ἔχει μία βαθύτατη ἐσωτερική ζωή. Χαρακτηριστικό αὐτοῦ εἶναι ἡ ἤπια ἐκδήλωση κάποιων χαρισμάτων. Παράδειγμα εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, οἱ ἅγιοι, οἱ πατέρες ἢ ἀκόμα καί οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἑλκύουν, γίνονται πρότυπα, μέ κριτήριο τά δοσμένα χαρίσματα ἀπό τόν Θεό. Κεντρικό διακριτικό φαινόμενο αὐτῶν εἶναι μία ἀνείπωτη χαρά, μία φιλοσοφική στωική καί πατερική ἁπλότητα, ὅπου ἡ τελευταία πηγάζει ἀπό τό «γεννηθήτω τό θέλημά σου».Ἡ Παναγία εἶναι προσωπικότητα γιατί ξεπέρασε τόν ἑαυτό της, ἔγινε σκεῦος ἐκλογῆς ἀνταποκρινόμενη μέ καθαρή καρδιά στήν κλήση τοῦ Θεοῦ. Ὁ μετάπειτα σαρκωμένος Κύριος, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, εἶναι προσωπικότητα γιατί κάτ οὐσία ἔχει τήν θεϊκή καί τήν ἀνθρώπινη φύση, κοινοποιώντας τες μέ τό ἁπλό λόγο, τίς παραβολές, τήν διδασκαλία του ἐγείροντας, στίς τότε ἀναγνωρισμένες κοινωνικά προσωπικότητες, (Φαρισαίους, γραμματεῖς καί τελῶνες), τήν ἐσωτερική ἀπειλή διά τῆς ὁποίας θά μετεσχηματίζετο τό δικό τους κοσμοείδωλο καί κοινωνικό status. Γιά αὐτό ἦταν ἄξιος θανάτου. Ἡ ἀνάδυση ἀπό τόν Κύριό της θείας ἀλήθειας χρωματισμένη στήν ἀνθρώπινη φύση, διέρρηξε τά θεμέλια τῆς καθώς πρέπει καί ἐξωστρεφοῦς κοινωνίας.Μετά ἀπό αὐτόν ἔπαθαν τά ἴδια καί οἱ ἀπόστολοι, οἱ μάρτυρες, οἱ πατέρες οἱ ἀσκητές τυπώνοντας στόν ἑαυτό τούς τόν λόγο καί τόν τύπο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ χριστοείδιά τους ἦταν καί εἶναι μία ἀκόμη ἀπειλή γιά τήν κακῶς νοουμένη κοινωνία. Ἡ εὐδαιμονιστική πραγματικότητα πάντοτε κίνδύνευε ἀπό τόν κοινωνικά ἐκδηλούμενο τρόπο τῆς θεανθρώπινης ἐσωτερικότητας τοῦ προσώπου. Ἡ ἐσωτερική ἠρεμία, ἀταραξία, ἡ βιωμένη ἀπάθεια ἐκλαμβάνεται σάν ἀδυναμία, ἀδράνεια καί ὡς κοινωνική ἀδιαφορία καί ἀπόκλιση. Ὁ μοναχισμός κρίνεται ὡς μορφή κοινωνικῆς διαμαρτυρίας καί ὄχι σάν ὁλοκλήρωση στό πρόσωπο τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, τοῦ σκοποῦ τῆς ὑπάρξεως καί τῆς ἀγωνίας.Σέ μέσο ἐπίπεδο κυριαρχοῦν ὡς τρόποι ἀναγνωρίσεως τοῦ προσώπου τά ἐσωτερικά ἢ τά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά καί χαρίσματα. Ἕνας εἶναι ἡ ἀνάδειξη κάποιου ὡς προσωπικότητας κατά τήν ἐκδήλωση τῶν παναθρώπινων ἀληθινῶν συναισθημάτων, τά ὁποῖα εἶναι διάφανα καί ἀνυπόκριτα. Μέ αὐτά ἀσχολεῖται ἡ φιλοσοφία καί ἡ θεολογία καί πολύ δύσκολα ἀπό τήν κοινωνική πραγματικότητα. Ἡ φιλοσοφία ἐντοπίζει καί ἑρμηνεύει, κατά τό δοκοῦν, τά ἔμφυτα συναισθήματα τό ὁποῖα ἀγωνίζονται νά τελειοποιηθοῦν ἀπό τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Συνοπτικά ἡ φιλοσοφία ἀναγνωρίζει καί ἑρμηνεύει τά συναισθήματα, ἀλλά τά τελειοποιεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἐμπνευσμένων, ἀπό Αὐτόν, Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ὁ μόνος πανελεύθερος τρόπος ἐκδηλώσεώς τους. Μέ προκλητικότητα ἡ φιλοσοφία τά συλλαμβάνει καί τά ἑρμηνεύει, ἡ δέ θεολογία τά ζεῖ καί τά τελειοποιεῖ. Κοινά σέ ὅλες τίς πνευματικές ἀναζητήσεις εἶναι τά ἐσωτερικά βιώματα, ἡ ἐνδοτάτη ζωή τοῦ προσώπου. Τήν κοινότητα, τήν ἀπόκτησή τους στόν στενό καί στόν εὐρύτερο χῶρο διακρίνει ἡ φιλοσοφική καί πατερική σκέψη.


Πολλές φορές ἀντιδικοῦν μεταξύ τους οἱ φιλοσοφικές ἑρμηνεῖες καί παραπέρα μέ τήν πατερική. Ὅμως, κοινή διαπίστωση, ἀκόμα καί στίς ὑλιστικές, βιολογικές ἑρμηνεῖες τους, εἶναι ἡ ὕπαρξη κάποιων ἀπερίγραπτα ὡραίων συναισθημάτων. Μέ τήν διευκρίνηση ὁρισμένων θά ἀσχολούμαστε σέ αὐτή τήν σελίδα τοῦ διαδικτύου. Ὁ χῶρος γιά σκέψεις, προτάσεις καί σχολιασμούς, ἀναδείξεως προσωπικοτήτων μέ οὐσιαστικά χαρίσματα, ἢ γιά ὑποδείξεις ἀναπτερώσεως τοῦ ἀνθρώπινου «Εἶναι» τίς ἀναμένουμε, οἱ ὁποῖες θά δημοσιεύονται, μετά ἀπό δίκό σας ἐπώνυμο ἢ ἀνώνυμο αἶτημα.Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος Μακρυστάθης


Από: http://www.geocities.com/photiosgr/

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Το BBC αναφέρεται στην παρέμβαση που ζητά η Βουλγαρία από την Κομισιόν για τα μπλόκα των αγροτών

Υπό τον τίτλο "Τα ελληνικά μπλόκα θυμώνουν τη Βουλγαρία" το BBC αναφέρει ότι η Βουλγαρία ζητά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κινητοποιήσεις στον Προμαχώνα.
Υπολογίζεται ότι μέχρι το περασμένο Σάββατο η ελληνική διαμαρτυρία είχε προκαλέσει απώλειες στη Βουλγαρίας σχεδόν 10.000 ευρώ, μην μετρώντας τις απώλειες από τη μη πραγματοποίηση των συμβάσεων, αναφέρεται στο βρετανικό δίκτυο.
....
Περισσότερα: news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7852861.stm

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Φόλες στη Φωκίωνος!

Μήνυμα αναγνώστη

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Βήματα εμπρός για την Τουρκία στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Μήνυμα αναγνώστη
........

Σαφής βελτίωση της Τουρκίας στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, γεγονός που φέρνει την Τουρκία πιο κοντά στην ΕΕ. Ενδεικτική είναι η περίπτωση δύο Τούρκων που βαφτίστηκαν Χριστιανοί, γεγονός αδιανόητο στη γείτονα χώρα που επί δεκαετίες έκανε ότι μπορούσε για να μην μείνει ρουθούνι αλλόθρησκου στην επικράτεια.
…………
Συνεχίζεται…

Οι δύο βαφτισμένοι, ο Turan Topal (37 ετών - δεξιά στην φωτογραφία) και ο Hakan Tastan (46 ετών - αριστερά), είναι ακόμα ζωντανοί!! Και ως φαίνεται δεν τους λείπει ούτε ένα δάχτυλο, οι οικογένειες τους ζουν, ΔΕΝ τους έκαναν πρωκτικό ηλεκτροσόκ, δεν τους έστειλαν για "δουλειά" στην Ανατολία. Μόνο μια ψιλοδίωξη ασκήθηκε, για "προσβολή του τουρκισμού" και την διάδοση του Χριστιανισμού μέσω "παράνομων" μεθόδων. Το επίμαχο άρθρο 301 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Τουρκίας αντιμετωπίζει την προσβολή του «τουρκισμού» ως έγκλημα, ενώ το νομοθέτημα αξιοποιήθηκε ήδη από τη δικαστική εξουσία για την παραπομπή ενώπιον της Δικαιοσύνης δεκάδων συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένου και του τιμηθέντος με βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας, Ορχάν Παμούκ.


Άλλο ενθαρρυντικό σημείο προόδου, είναι η δυσκολία εύρεσης ψευδομαρτύρων για να στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες. Ένα πλήθος εφήβων που είχε κληθεί, δεν πάτησε το πόδι του να καταθέσει.


Πέραν αστεϊσμών, υπάρχει όντως μια τάση μερίδας πληθυσμού της Τουρκίας να αναζητά τις ρίζες του είτε αυτές είναι εθνικές είτε φυλετικές. Η κατάσταση όμως παραμένει απογοητευτική ο δε πόλεμος κράτους - στρατού - δικαιοσύνης μαίνεται.


www.olympia.gr

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Πρόσκληση για μια διαφορετική δενδροφύτευση

Μήνυμα αναγνώστη

.....
Αυτή η δενδροφύτευση θα σταματήσει την κατασκευή ενός λιθανθρακικού εργοστασίου!

Η δενδροφύτευση θα γίνει το πρωί της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου και σας καλούμε να έρθετε.
Τα δέντρα που θα φυτέψουμε θα εμποδίσουν την κατασκευή ενός ρυπογόνου λιθανθρακικού εργοστασίου, που θα υποθηκεύσει το ενεργειακό μέλλον της χώρας μας και την υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο γραφείο της Greenpeace, στους αριθμούς 210-3840774 & 5, καθημερινές 9:00-15:00.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Μηνύματα αναγνωστών για αναρτήσεις άλλων ιστολογίων

Μεταλλεία Χαλκιδικής: Μεταλλουργία όχι μόνο χρυσού, αλλά και μόλυβδου, ψευδαργύρου και χαλκού προγραμματίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ!

Κρίκοι της αλυσίδας του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου

«Αγρότη πολέμα, σου πίνουνε το αίμα»

Ακόμη και οι εργαζόμενοι της ΠΑΣΕΓΕΣ δεν "αντέχουν" τα "αφεντικά" τους!!!

"Θίχτηκαν" για τη δεοντολογία οι εργαζόμενοι στην ΠΑΣΕΓΕΣ... αλλά για την "ταμπακιέρα»;

Πείνα και φτώχεια! Το τυρί μουχλιασμένο, το κρασί παλιό! Άδικη κοινωνία!

Ολική αποδόμηση των δημοσίων επενδύσεων. Έρμαιο δανεισμού η Ελληνική οικονομία.

Για το Νομάρχη Μεσσηνίας, κ. Δράκο

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ - ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ AΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. 'ARCHAEOLOGY'

ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΑ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

Πίνακας Επικίνδυνης Ύλης

Ποια είναι η πιο άκυρη πανελίστρια στην κατινοζώνη; Ρίξτε την ψήφο σας στο γκαλοπάκι μας στο
http://panic-gr.blogspot.com/

Στο...σφυρί η Chelsea - Η κρίση άγγιξε τον Αμπράμοβιτς

Δολοφονική επίθεση εναντίον γνωστού δικηγόρου της Κυπαρισσίας

Η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας για την Δολοφονική επίθεση εναντίον γνωστού δικηγόρου της Κυπαρισσίας

Η ΑΓΑΠΗ ΕΝΟΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ

Τα δέντρα δεν ψηφίζουν…

Λάσπη, λάσπη, λάσπη και όποιον πάρει ο χάρος!

Ανάκληση φορητής συσκευής DVD Player Höher PDV2038 λόγω δυσλειτουργίας της μπαταρίας

Η αριστερόστροφη υποκρισία της δεξιάς τσέπης από το
http://panic-gr.blogspot.com/

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Τα ονόματα των συλληφθέντων στους οποίους ασκήθηκαν κατηγορίες για πορνογραφία ανηλίκου με χρήση διαδικτύου κατ' εξακολούθηση και συνήθεια

Μετά από επιχείρηση σε δεκάδες σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Μύκονο, Ορεστιάδα και Πρέβεζα συνελήφθησαν έντεκα άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 25 για αγορά και κατοχή σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Δίωξη για διακίνηση πορνογραφικού υλικού σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας Πειραιά στον ιερέα Φώτη Μακρυστάθη που λειτουργούσε στην περιοχή της Σπάρτης, ο οποίος κρατείται.
Με διάταξη της Εισαγγελίας δημοσιοποιούνται τα ονόματα των συλληφθέντων στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για διακίνηση πορνογραφικού υλικού σε βαθμό κακουργήματος από τον εισαγγελέα Πειραιά.

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης του Κωνσταντίνου, γιατρός

Σπύρος Συμεωνίδης του Χρήστου, μηχανικός

Φαίδων Χασιώτης του Χρήστου, επιχειρηματίας

Γιώργος Ηλιόπουλος του Ιωάννου, μηχανικός

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Εντεκάχρονος ταυρομάχος σκότωσε έξι νεαρούς ταύρους κατά τη διάρκεια μιας παράστασης

Άλλες χώρες, άλλα ήθη...


Είναι μόλις 11 χρόνων και δεινός ταυρομάχος. Σκότωσε έξι νεαρούς ταύρους, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, στη Μερίντα του νότιου Μεξικού, την οποία εις μάτην
προσπάθησαν να ακυρώσουν οργανώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά και όσοι αντιπαθούν τις ταυρομαχίες.
Ο μικρός «ματαντόρ» ήταν κάτι περισσότερο από ενθουσιασμένος «με τη μεγάλη νίκη του», στο αιματοβαμμένο ρινγκ.
Άλλωστε το κατόρθωμα του μικρού Μικελίτο βιντεοσκοπήθηκε και θα σταλεί στους επιτελείς του Βιβλίου Γκίνες, ώστε να καταγραφεί ότι ένας τόσο μικρός ταυρομάχος σκότωσε τόσο πολλούς ταύρους.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Η Βουλγαρία στέλνει επιστολή στην Κομισιόν για να ανοίξουν τα σύνορα

Η Βουλγαρία με επιστολή της προς την Κομισιόν ζητεί να διασφαλιστεί συνοριακή δίοδος προς την Ελλάδα για τη διακίνηση εμπορευμάτων και κάνει λόγο για μεγάλες απώλειες στο εμπόριο και τις μεταφορές.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Τα μπλόκα σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009

Την περαιτέρω στάση τους καθορίζουν στη σημερινή τους συνεδρίαση οι παραγωγοί στα Τέμπη ενώ αγρότες των Μεγάρων προγραμματίζουν στις 4:00 το απόγευμα συμβολικό αποκλεισμό της Αθηνών Κορίνθου στη διασταύρωση της Πάχης.
Νέο μπλόκο έστησαν οι αγρότες από το Ηράκλειο στην εθνική οδό Ηρακλείου - Χανίων στο ύψος των Λινοπεραμάτων.
Αποκλεισμένη παραμένει η Αθηνών Κορίνθου, στα διόδια του Ισθμού, και η κυκλοφορία γίνεται μέσω της παλιάς Εθνικής.
Κλειστή είναι και η Αθηνών - Θεσσαλονίκης στα Τέμπη και στη Νίκαια, ενώ ανά διαστήματα κλείνουν παρακαμπτήριοι στους νομούς Λάρισας και Τρικάλων.
Αποκλεισμένα είναι επίσης τα τελωνεία των Ευζώνων, της Δοϊράνης και των Κήπων και οι συνοριακοί σταθμοί σε Προμαχώνα, Ορμένιο και Εξοχή.
........
Από: Alpha 98,9
Το γράφημα είναι από την Καθημερινή

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

35.000 πολίτες στη δενδροφύτευση της Πεντέλης την περασμένη Κυριακή!

Από: www.kathimerini.gr

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Λοιμώξεις που σκοτώνουν - Με αφορμή το θάνατο από σηψαιμία της 20χρονης καλλονής Μαριάννας Μπρίντι

Ιδιαίτερη σημασία στα πρώτα σημάδια των λοιμώξεων καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές περιπέτειες την υγεία μας

Ο θάνατος της 20χρονης καλλονής Μαριάννας Μπρίντι αναζωπύρωσε με τραγικό τρόπο τη συζήτηση περί ανθεκτικών μικροβίων και ανίσχυρων αντιβιοτικών.
O υψηλός πυρετός - 38,5 και πάνω - το ρίγος, ο ιδρώτας, η σύγχυση και ο πόνος είναι κακοί οιωνοί, σύμφωνα με την καθηγήτρια Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Ελένη Γιαμαρέλλου.
.......
Περισσότερα: Τα Νέα

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Να δοθούν και να δημοσιευθούν όλα τα ονόματα της σπείρας των παιδεραστών που εξαρθρώθηκε από τις διωκτικές αρχές λέει η Δημοκρατική Αναγέννηση

Αθήνα 27/1/09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Να δοθούν και να δημοσιευθούν όλα τα ονόματα της σπείρας των παιδεραστών που εξαρθρώθηκε από τις διωκτικές αρχές, όπως τόλμησε και έκανε στο διαδίκτυο το "troktiko", χωρίς κανέναν ενδοιασμό και χωρίς καμία καθυστέρηση, από όλους τους εμπλεκόμενους, (ΜΜΕ, Τύπος, Διαδίκτυο και φυσικά κυβερνητικοί φορείς) καλεί η Δημοκρατική Αναγέννηση.
Τα ονόματα των παιδεραστών, με βάση τον νέο νόμο πρέπει να δημοσιεύονται, όχι μόνο από εθελοντές όπως οι bloggers διαδικτύου, οι οποίοι και κινδυνεύουν να διωχθούν ποινικά από την μη σαφή τους κάλυψη από το νομικό οπλοστάσιο της χώρας μας, αλλά θα πρέπει και να τοιχοκολλούνται στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Υπηρεσιών.
Είναι καιρός, η πολιτική τάξη της χώρας, να προηγηθεί και μια φορά από την κοινωνία και ιδιαίτερα αυτή των ενεργών πολιτών του διαδικτύου, για να μας αποδείξει ότι τουλάχιστον υπάρχει.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Αποκάλυψη κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας, με την εμπλοκή ενός αρχιμανδρίτη, που λειτουργεί σε εκκλησία της Σπάρτης

Υπεράνω υποψίας...


Συνολικά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε δεκάδες σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Μύκονο, Ορεστιάδα και Πρέβεζα, συνελήφθησαν έντεκα άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 25, για αγορά και κατοχή σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας, που περιλάμβανε ακόμη και βιασμούς βρεφών 4 μηνών.
Εκτός από τον αρχιμανδρίτη στο κύκλωμα μετείχαν ένας στρατιωτικός, επιχειρηματίες, πολιτικοί μηχανικοί, γιατροί και ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Διαβάστε: Ο Αρχιμανδρίτης Λακωνίας σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Τα προβλήματα από τα μπλόκα των αγροτών

Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ελλείψεων σε οπωροκηπευτικά και αλλά νωπά προϊόντα ενδέχεται να βρεθεί η αγορά τις επόμενες ημέρες.

Χθες το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ανακοίνωσε ότι παρατηρούνται ελλείψεις εξειδικευμένων φαρμάκων (όπως των αντικαρκινικών) σε μερικά υποκαταστήματά του.

Να σταματήσουν τα περισσότερα δρομολόγιά τους, τόσο προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όσο και στο εσωτερικό δίκτυο των περιοχών τους, υποχρεώθηκαν τα ΚΤΕΛ σε 45 νομούς.

Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια αντιμετωπίζουν ήδη ελλείψεις πρώτων υλών.
.......
Περισσότερα: Τα Νέα

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Η τιμή του επρέσσο σε αντιστοιχία με τις τιμές με τις οποίες πουλάει τη συγκομιδή του ο παραγωγός

Για την αγορά ενός καφέ εσπρέσο με τιμή 3 ευρώ, αντιστοιχούν:

30 κιλά σιτάρι
20 κιλά βαμβάκι
1,5 κιλό ελαιόλαδο
3 κιλά ελιές βρώσιμες
5 κιλά αγελαδινό γάλα
4 κιλά γάλα πρόβειο
.....
Από: zougla

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Οι συγκρίσεις είναι συγκλονιστικές. Οι τιμές ανά κιλό επιτραπέζιου πορτοκαλιού σε χώρες μαζικής παραγωγής, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Ελλάδα

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Συγκριτικός πίνακας 2006

ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 0,50€/ΚΙΛΟ

ΧΩΡΑ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 0.55€/ΚΙΛΟ

ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 0,60€/ΚΙΛΟ

ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 0,22€/ΚΙΛΟ


Από: www.zougla.gr

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Τι δίνει η κυβέρνηση - Τι ζητούν οι αγρότες

Αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αγροτών διευκρίνισε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η κατανομή των ενισχύσεων ανά προϊόν και καλλιέργεια.
Ειδικότερα, για το βαμβάκι σε περίπτωση μεγάλου ποσοστού ζημιάς η ενίσχυση είναι 45 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ζημιάς 25 ευρώ ανά στρέμμα.
Για το καλαμπόκι η ενίσχυση είναι 25 ευρώ ανά στρέμμα για μεγάλο ποσοστό ζημιάς και 20 ευρώ το στρέμμα για μικρότερο ποσοστό ζημιάς.
Για το σκληρό σιτάρι 10 και 7 ευρώ αντίστοιχα και για το μαλακό σιτάρι 12 και 8 ευρώ αντίστοιχα.
Για το ελαιόλαδο και τις βρώσιμες ελιές το ποσό της ενίσχυσης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού των περιοχών με μείωση της παραγωγής.
......
Περισσότερα: Τα Νέα

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ποια είναι τα κυριότερα λάθη που κάναμε στο Ε9 - Η Εφορία καλεί 50.000 ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν

Ραβασάκια για τη διόρθωση της δήλωσης ακινήτων Ε9 σε περίπου 50.000 ιδιοκτήτες θα αρχίσει να αποστέλλει το υπουργείο Οικονομικών

Πρόκειται για τις δηλώσεις Ε9 που έχουν τόσο μεγάλες ελλείψεις και σοβαρά λάθη εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη εφικτή η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου ακινήτων.
.....
Περισσότερα: Τα Νέα

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Υδρορροές Ορχήστρα

Μήνυμα αναγνώστη
......

Αυτά είναι. Οι υδροροές σ' ένα πεζόδρομο της Δρέσδης παράγουν μουσική όταν βρέχει χάρη στις μεταλλικούς κώνους στις απολήξεις!
Να πώς φτιάχνονται τα αξιοθέατα σε μια πόλη. Λίγο μεράκι. Αθήνα ακούς;

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Σούρλας (στους αγρότες): Εγώ ήρθα εδώ, αντί να πείτε ευχαριστώ κάνετε και παρατήρηση κιόλας, δεν κατάλαβα...

Μήνυμα αναγνώστη

Αγρότης: Εμείς θα πούμε ευχαριστώ κύριε βουλευτά;

Από: o-politis.blogspot.com

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...