Ειδήσεις

1 Δεκ 2008

Τι σημαίνει η λέξη Rassadel;

Μήνυμα αναγνώστη
…..

Στα γερμανικά Rassadel = Racing aristocracy
Κάτι σαν αγωνιζόμενη αριστοκρατία…