Ειδήσεις

8 Μαρ 2009

Ετήσιες τακτικές κρίσεις Στρατού Ξηράς - Υποστράτηγοι

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2009-2010, έκρινε τους παρακάτω Αξιωματικούς Σωμάτων Στρατού Ξηράς ως εξής:
…..
Συνεχίζεται…


α. Διατηρητέοι Υποστράτηγοι Σωμάτων:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Λάζαρη Αλεξάνδρο(2) Υλικού Πολέμου Φιλιόγλου Σπυρίδων(3)Υποστράτηγου Έρευνας Πληροφορικής Κακούτη Νικόλαο (4) Υγειονομικού Ιατρών Μπουζόπουλο Γεώργιο (5) Υγειονομικού Ιατρών Παλαιολόγο Νικόλαο (6) Υγειονομικού Ιατρών Καρανάσσο Θωμά (7) Οικονομικού Σιδηρόπουλο Μιχαήλ

β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Υποστράτηγοι Σωμάτων και στη συνέχεια προακτέων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:


(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Βλάχο Δημήτριο (2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θάνο Ιωάννη (3) Υλικού Πολέμου Παπαϊωάννου Βασίλειο (4) Υγειονομικού Ιατρών Δροσινόπουλο Παναγιώτη

γ. Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και στη συνέχεια μη προακτέου στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία Υποστράτηγο Τεχνικού Χαριζόπουλο Δημήτριο.

Ανχης (ΠΖ) Γρηγόριος Γρηγοριάδης Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ