Ειδήσεις

7 Μαρ 2009

Μήνυμα του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Βασίλειου Τσιατούρα, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η 8η Μαρτίου αποτελεί μία ημερομηνία ορόσημο για την έμπρακτη προώθηση της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των γυναικών και ανδρών, αλλά και για την ανάδειξη του πρωταρχικού στόχου της ισότιμης συμμετοχής της γυναίκας στην κοινωνία, στην οικονομία και στην πολιτική. Η ισότητα είναι ζήτημα που μας αφορά όλους. Είναι εργαλείο για μια σίγουρη επιτυχία στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής.
..
Συνεχίζεται…

Παρά τις προόδους σε θεσμικό επίπεδο, η ισότητα στην πράξη δεν έχει ακόμα επιτευχθεί όσο θα επιθυμούσαμε. Οι ανισότητες λόγω φύλου είναι αρκετές φορές εμφανείς σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, στην αγορά εργασίας, στο εργασιακό περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στη συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων, στις ευθύνες της οικογενειακής ζωής.
Η Ημέρα αυτή, ωστόσο, αποτελεί αφορμή για να αναλογιστούμε ότι τα περισσότερα εμπόδια που συνεχίζουν να συναντούν οι γυναίκες την καθημερινή τους ζωή οφείλονται σε στερεότυπες αντιλήψεις για τη θέση και το ρόλο τους, που ξεκινούν από την οικογένεια και την εκπαίδευση και μεταφέρονται στην κοινωνία και τους θεσμούς της. Είναι μια ξεχωριστή Ημέρα για άνδρες και γυναίκες, για όλους μας, γιατί οι σχέσεις και οι διαδρομές μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και απολύτως συνυφασμένες σε κάθε έκφανση της ζωής .
Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας σε όλους τους τομείς και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, έχει διασφαλίσει την ισότητα της πρόσβασης και εξέλιξης των γυναικών στο Σώμα. Συγχρόνως, στο πλαίσιο της αποστολής της, προωθεί μέτρα για την προστασία των γυναικών θυμάτων εγκληματικών πράξεων, με την υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών χειρισμού ιδίως, των υποθέσεων σεξουαλικής- οικονομικής εκμετάλλευσης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού της στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών.
Στις κατευθύνσεις αυτές, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προσδοκά στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού του και ιδιαίτερα στην προσφορά των γυναικών αστυνομικών, η οποία είναι πολύτιμη τόσο στον επιτελικό σχεδιασμό όσο και στην επιχειρησιακή δράση σε ευαίσθητους τομείς (εμπορία ανθρώπων- trafficking , εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, προστασία των ανηλίκων, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.α.), εκεί όπου πρέπει να ενεργεί η ιδιοσυγκρασία και η φύση τη γυναίκας.