Ειδήσεις

21 Μαρ 2009

Φοβόμαστε τους κακοποιούς περισσότερο από την οικονομική κρίση


Σύμφωνα με αυριανό δημοσίευμα της εφημερίδας "Πρώτο Θέμα":
Το 62% είναι υπέρ του νόμου για την κουκούλα.
Το 76% θέλει να καταργηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο.
Το 72,4% να απελαθούν οι λαθρομετανάστες.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

=MENU FOR THE CRISIS
-Ζεστό λασπερό κριθαρόψωμο με σβόλους ξεροτύρι, πιάτο τραχανά και σκόρδα, μπλιγούρι αχνιστό ή μαμαλίγκα με κρεμμύδια, μπομπότα αναβατή με τσιγαρίδες χοιρινές, άντε και λίγο κρασί στην τσότρα

Ανώνυμος είπε...

....ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ....?

http://www.capital.gr/news.asp?Details=136285

Φορολογικές "τρίπλες" από ΑΤΕ Ασφαλιστική

28/08/2006
08:24


Του Στέλιου Κράλογλου

"Εμπρός στο δρόμο που άνοιξε η Αγροτική Ασφαλιστική" είναι το δόγμα που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε Έλληνας φορολογούμενος σε περίπτωση που το φορολογικό δικαστήριο δικαιώσει την εταιρεία για φόρους που, σύμφωνα με την εφορία, δεν κατέβαλε ως όφειλε (και παρότι είχε εγγράψει στις ισολογιστικές της καταστάσεις σχετική πρόβλεψη).

Προτού, όμως, σπεύσουν να την μιμηθούν οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι (συνεπείς και μη), θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι το υπουργείο Οικονομικών έχει κατ΄ επανάληψη "δικαιωθεί" και όχι ο υπόχρεος φορολογούμενος σε ανάλογες περιπτώσεις (και ειδικότερα για φόρους που δεν καταβλήθηκαν σε περιπτώσεις απολύσεων προσωπικού).

Συγκεκριμένα, η όλη υπόθεση έχει ως εξής: Η εφορία διεκδικεί από την Αγροτική Ασφαλιστική ποσό που ανέρχεται περίπου σε 1,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε φόρους που δεν καταβλήθηκαν όταν η εταιρεία προ τετραετίας αποφάσισε να ακολουθήσει πολιτική εθελουσίας εξόδου 140 εργαζόμενων, στο πλαίσιο της συγχώνευσης των ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου της ΑΤΕ, της Αγροτικής Ασφαλιστικής και της Αγροτικής Ζωής).

Η αρμόδια εφορία (ΦΑΕ Πειραιά) μαζί με το πρόστιμο ζήτησε και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο της εταιρείας όσο και του διευθύνοντα συμβούλου Γ. Παυλίδη. Ωστόσο, η Αγροτική Ασφαλιστική προσέφυγε στο φορολογικό δικαστήριο, επιτυγχάνοντας άρση των δεσμεύσεων για τον κ. Παυλίδη και γενικότερα απεμπλοκή της ίδιας από δεσμεύσεις που εμπόδιζαν την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Αυτό που "ελέγχεται" από την εφορία είναι το γεγονός ότι η Αγροτική Ασφαλιστική με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου που δημοσίευσε έχει εγγράψει πρόβλεψη ύψους 1,4 εκατ. ευρώ για τις φορολογικές υποχρεώσεις της εθελουσίας εξόδου. Μάλιστα, η εφορία προτίθεται να ελέγξει και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Παρακάτω αναφέρεται το περιεχόμενο εγγράφου του υπουργείου Οικονομικών που χαρακτηρίζεται ως "εξαιρετικά επείγον" (Αρ. Πρωτ. 204(9)09 με ημερομηνία 3 Αυγούστου με θέμα "Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι της
Επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.». ΑΦΜ: 094078638":


Σας γνωρίζουμε ότι από έλεγχο που γίνεται στην επιχείρηση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» - ΑΦΜ: 094078638, με έδρα. στην Λεωφόρο Συγγρού α.ρ.163 - Ν .Σμύρνη, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αντικείμενο εργασιών «ασφαλιστικές εργασίες» και όπως προκύπτει από την από 3/8/06 Ειδική Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/97 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του v. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α /14-12-2004) και ισχύουν, η παραπάνω επιχείρηση για τις χρήσεις 2004, 2005 και 2006 δεν απέδωσε παρακρατούμενο φόρο άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν. 2238/94 επί αποζημιώσεων απολυομένων μισθωτών εθελουσίας εξόδου, η συνολική καθαρή αξία του οποίου υπερβαίνει τα όρια του δ΄ εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2523/97, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 27 του Ν. 3296/2004 και ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ως άνω άρθρου και νόμου, οι οποίες, μεταξύ άλλων προβλέπουν και τα εξής:

α) Οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) απαγορεύεται να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και ζητούνται από την παραπάνω εταιρεία για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.

β) Αναστέλλεται έναντι του Δημοσίου και το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων της παραπάνω εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και

γ) Δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, με εξαίρεση τα ποσά μισθών και συντάξεων που κατατίθενται στους οικείους λογαριασμούς φυσικών προσώπων.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τον:

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΦΜ: 076587505
Αριθμός Δελτίου ταυτότητος: Σ 700933
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Κηφισίας
Δ/νση κατοικίας: Κωνσταντινουπόλεως αρ .19 - Ν. Ερυθραία
Ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/97, όπως ισχύουν, η παραπάνω εταιρεία μπορεί να ζητήσει με αίτησή της στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών , μέσω της υπηρεσίας μας, την ολική ή μερική άρση των απαγορευτικών μέτρων.

Στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση ή δικαστικός συμβιβασμός ή κατ΄ άλλο τρόπο διοικητική περαίωση της φορολογικής διαφοράς και αφορά το συνολικό ποσό των οικείων φόρων, τελών και εισφορών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, αίρεται περιοριστικά και μόνο η δέσμευση του πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων της επιχείρησης στις Τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά Ιδρύματα.

Τέλος κατ΄ εξαίρεση των παραπάνω αναφερομένων, τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του v. 2523/97, όπως ισχύουν, όταν η υπόχρεη εταιρία καταβάλλει ποσό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των οφειλομένων οικείων ποσών φόρων, τελών και εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας μας.

Σημειωτέον, ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει υπόψη του αυτού του είδους την πρακτική και είναι ενδεικτικό, ότι με την εγκύκλιο 1075164/6432/ΔΕ-Β/ΠΟΛ: 1102 που είχε εκδώσει στις 20 Αυγούστου 2003 ο τότε αρμόδιος για τη φορολογία υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Απόστολος Φωτιάδης για θέματα σχετικά με τη διενέργεια προσωρινών φορολογικών ελέγχων, αναφερόταν ότι θα πρέπει να ελέγχονται, καθώς αποτελεί συνηθισμένη πρακτική εκ μέρους αρκετών επιχειρήσεων να μην αποδίδεται ο φόρος αποζημιώσεων απολυομένων (με βάση τα άρθρα 14 παρ. 1, 67 του ν.2238/94, 7 παρ.18 ν.1160/81 και 15 παρ.3 ν.1563/85).

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο εζητείτο από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, ο έλεγχος να διενεργείται και για την εξακρίβωση της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2238/94, περί παρακράτησης φόρου επί των αποζημιώσεων που καταβάλλονται με βάση τους νόμους που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή (ν. 2112/1920 κ.λ.π.). Και υπενθυμιζόταν ότι ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στο δικαιούχο.

Τέλος στους παράνομους μετανάστες που μας πνίγουνε! είπε...

1. Είμαστε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είμαστε όλοι. Ανεξαρτήτως
κόμματος. Προδομένοι αλλά ακόμα ζωντανοί και μάχιμοι.
2. Διεκδικούμε το αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμα για μια ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ
ΖΩΗ και ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Από το τέλος του πολέμου και μετά οι
παππούδες μας, οι γονείς μας και τώρα εμείς παλέψανε και παλεύουμε για
να χτίσουμε, να καλυτερέψουμε τη ζωή μας , να πάμε σαν λαός και σαν
χώρα ένα βήμα πιο μπροστά.
3. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν Πολιτικό , σε κανέναν Αλήτη, σε
κανέναν που επιβουλεύεται την χώρα μας, να καταστρέψει ότι με τόσο
κόπο, αγώνα, στέρηση, πάθος και αγάπη χτίσαμε και συνεχίζουμε να
παλεύουμε να χτίσουμε .
4. Η Ελλάδα είναι το ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ και κανείς δεν έχει δικαίωμα να
εγκατασταθεί σ' αυτό, να το καταστρέψει, να το προσβάλλει , να το
βιάζει , να το υποβαθμίζει χωρίς την άδεια μας , χωρίς να μας
ρωτήσει, υπό οποιοδήποτε καθεστώς, του παρόντος ή του μέλλοντος.
5. Όχι στους νέους δωσίλογους, μαυραγορίτες ,προδότες, χαφιέδες της
«παγκοσμιοποίησης» και των πολυεθνικών που στήνουν παιχνίδια για τα
όποια συμφέροντα τους
Καμιά πολιτική δύναμη, συμπολιτευόμενη, αντιπολιτευόμενη ή περιθωριακή
δεν δικαιούται να επιβάλει ερήμην μας και ενάντια στη θέληση μας τον
εποικισμό της χώρας από στίφη ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ . Ποια σκοπιμότητα
εξυπηρετείται από αυτή την τεράστια είσοδο μεταναστών?.
Είναι σε θέση αυτή η χώρα να συντηρήσει τις καινούριες στρατιές
ανέργων που θα βγουν στην αγορά και ταυτόχρονα και όλους αυτούς τους
μετανάστες?
Γιατί μερίδα της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ συντάσσεται με διάφορες οργανώσεις και
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ?
Γιατί Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση δεν παίρνουν ξεκάθαρες θέσεις για
το Μεταναστευτικό θέμα και μάλιστα ΓΙΑ ΤΟΥς ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ?
Πως πιστεύετε ότι οι ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ θα ενσωματωθούν στην ελληνική
κοινωνία όταν δεν την σέβονται και την προσβάλλουν και εγκληματούν
συστηματικά? Τους ρωτήσατε αν θέλουν; Εμάς μας ρωτήσατε αν θέλουμε ;;;
Οι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ;;;;;;;;
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ???? όλους τους ασιάτες και όχι μόνο που μοιράζουν
ναρκωτικά , και όλους τους αλκοολικούς από τις ανατολικές χώρες?
Έχουμε δικούς μας δεν θέλουμε εισαγόμενους!!!!!!
Και ποιους να ενσωματώσουμε? ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ? ΡΩΣΟΥΣ? ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ?
ΠΟΛΩΝΟΥΣ; ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ? ΑΛΒΑΝΟΥΣ? ΑΦΓΑΝΟΥΣ? ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ?
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣΙΑΝΟΥΣ? ΣΟΜΑΛΟΥΣ?
6. Ένας στόχος ένας σκοπός. Τέλος στην εθνοκτόνο συνωμοσία. Η αντοχή
και η ανοχή μας εξαντλήθηκε. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΤΩΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ .
Η Ελλάδα στους Έλληνες.
7. Δουλειά στους Έλληνες Εργάτες. Όχι στην αντικατάσταση τους από
φθηνούς και πειθήνιους αλλοδαπούς χωρίς εργατική συνείδηση και ιστορία
διεκδικήσεων
8. Όχι στον αφανισμό της ελληνικής βιοτεχνίας απ' την μαφιόζικη
διακίνηση κινέζικων προϊόντων και του αγροτικού κόσμου απ' τα εμπορικά
καρτέλ, με τις ασύδοτες εισαγωγές αφορολόγητων και κακής ποιότητας
προϊόντων, που παράγονται φτηνά με τη στυγνή εκμετάλλευση μαύρης
τριτοκοσμικής εργασίας.
9. Θέλουμε να κυκλοφορούμε (εμείς και τα παιδιά μας) με ασφάλεια στους
δρόμους μας, τα πάρκα μας και τις πλατείες μας. Να απελαθούν μια για
πάντα όλα τα εγκληματικά στοιχεία που έχουν κατακλύσει τη χώρα από
κάθε γωνιά του πλανήτη.
10. Όχι στην πολυπολιτισμική μετάλλαξη και την εξαφάνιση του
ελληνισμού. Ένα έθνος - μια πατρίδα. Πολυπολιτισμός σημαίνει τέλος σε
κάθε πολιτισμό. Ανοίγει τις πύλες στην κόλαση των αλληλο-υποβλεπόμενων
φυλετικών γκέτο που καταλαβαίνουν μόνο τον εαυτό τους. Σε
ομαδοποιημένα φυλετικά συμφέροντα και σε διαρκή πόλεμο όλων εναντίον
όλων.
11. Για τον μετριασμό και την καταστολή αναπόφευκτων φυλετικών
συγκρούσεων, αθόρυβα προετοιμάζονται σώματα πραιτοριανών, επανδρωμένα
με αλλοδαπούς (βλέπε «Καθημερινή» 16 - 01 - 09).
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100046_16/01/2009_299564
Σύντομα οι εργαζόμενοι, η νεολαία και οι συνταξιούχοι θα βρεθούν,
στους όποιους διεκδικητικούς τους αγώνες, αντιμέτωποι με
αποκτηνωμένους Μισθοφόρους, χωρίς τις αναστολές κοινών ιστορικών και
πολιτιστικών βιωμάτων με τον ελληνικό λαό, ικανούς για συμπεριφορές
ανάλογες ξένων δυνάμεων Κατοχής.
12. Φτάνει πια. Δεν θέλουμε τη δική μας πατρίδα ξέφραγο αμπέλι. Πρώτο
μέτρο η δραστική αποτροπή εισόδου νέων λαθρομεταναστών, αντί να την
ενθαρρύνουν οι Αρχές με την μαζική νομιμοποίηση των παρανόμων. Να
εγκαθίστανται, με έξοδα του ελληνικού κράτους και υπό την κάλυψη καλά
ενορχηστρωμένης ανθελληνικής προπαγάνδας, επιδοτούμενης απ' το κράτος
και τα ευρωπαϊκά ταμεία κατά του υποτιθέμενου «ρατσισμού» και της
«ξενοφοβίας».
13. Απαιτούμε θεσμοθέτηση συγκεκριμένης μεταναστευτικής πολιτικής μετά
από δημόσια και διαφανή εθνική συζήτηση, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ . ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ? ΠΟΣΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ? Μετανάστες μόνο αν και
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, με την σύμφωνη γνώμη των
συνδικάτων, με νόμιμες διακρατικές συμβάσεις, με εξασφαλισμένη
κατοικία, μισθούς, παροχές, και ασφάλιση στα ίδια επίπεδα με τους
ντόπιους .
14. Όχι λαθρομετανάστες δούλους, για να υπάρχει εφεδρικός στρατός
μαύρης εργασίας και να χρησιμοποιείται για την συμπίεση των αμοιβών
και την άλωση των κοινωνικών και εργασιακών κεκτημένων των Ελλήνων
εργαζομένων. Και εδώ βέβαια να επισημάνουμε την ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. Που είναι όλοι ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ? ΑΦΑΝΤΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ , ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΑΛΗΤΕΣ, ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΕΝ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!!
ΕΛΛΗΝΑ ποιος από εμάς παίρνει ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΜΙΣΘΟ? ποιος από εμάς
δουλεύει 8ωρο? Ποιος πληρώνεται τις υπερωρίες του?
15. Κατά την συντηρητική εκτίμηση του ΟΗΕ οι μετανάστες στη χώρα μας
το 2015 θα είναι πάνω από 4,2 εκατομμύρια. Ένας τόσο μεγάλος αριθμός
αλλοδαπών, που υπερβαίνει σημαντικά τον ενεργό πληθυσμό των Ελλήνων,
είναι αδύνατο να τον ενσωματώσει η ελληνική κοινωνία. Άρα μπορούμε να
μιλάμε μόνο για πολιτισμικές ετερότητες, για διαφορετικά έθνη και
σημαίες με τα οποία καλούμαστε να μοιραστούμε την εθνική μας
επικράτεια! Οι ξένοι εφόσον, σε μερικά χρόνια, αποκτήσουν πολιτικά
δικαιώματα, όπως είναι επόμενο, δεν θα ανεχθούν οποιαδήποτε «προνόμια»
των Ελλήνων. Το τελευταίο διακύβευμα σ' αυτή την διαδρομή θα είναι το
ίδιο το όνομα της χώρας, που ως πολυπολιτισμικό πλέον μόρφωμα δεν θα
υπάρχει κανένας λόγος να φέρει το όνομα «Ελλάδα».
16. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ. Μην μένουμε αδρανείς , μην ανεχόμαστε παθητικά την
σημερινή κατάσταση, ενώ οι διοικούντες και τα ξένα κέντρα που τους
πατρονάρουν εργάζονται δραστήρια , συστηματικά και μεθοδευμένα για την
εξαφάνιση του ελληνικού έθνους, σε λίγα χρόνια θα καταντήσουμε
απόβλητοι και πρόσφυγες. Και οι λαθρομετανάστες κύριοι της χώρας μας.
17. ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ. Δώστε τη μάχη μαζί μας, ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ
ΑΥΡΙΟ ΑΛΛΙΩΣ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ!
18. ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ την εφαρμογή των νόμων της ελληνικής Πολιτείας, απ' την
ίδια την Πολιτεία, που τους καταπατά ασύστολα. Να φύγουν τώρα όσοι
μπήκαν και εγκαταστάθηκαν παράνομα στη χώρα.
19. ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ μαζί μας, κατά των φερέφωνων της παγκόσμιας
αμερικανοποίησης, που στο όνομα μιας δήθεν προοδευτικότητας στηρίζουν
όλους τους εθνικισμούς γειτόνων με επεκτατικές βλέψεις σε βάρος της
χώρας μας και λυσσομανούν κατά της πατρίδας που τους γέννησε και του
λαού που τους θρέφει.
20. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ αν θέλουμε ή όχι ν' αυτοκτονήσουμε ως έθνος. Ν'
αποφασίσει ο ελληνικός λαός .
-ΕΛΛΗΝΕΣ εμείς που ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ για" ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ" και
ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ να στέλνουμε τα παιδιά μας σε Ιδιωτικά σχολεία, γιατί
στα δημόσια το 80% στις τάξεις είναι αλλοδαπά παιδάκια με τις όποιες
γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές και ΞΕΒΡΑΚΩΝΟΜΑΣΤΕ για τα
Φροντιστήρια τους.
-ΕΛΛΗΝΕΣ εμείς που ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ για" ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ" και ΞΕΠΟΥΛΙΟΜΑΣΤΕ
για να σωθούμε στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και που με τους ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΦΟΡΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ οι μετανάστες νόμιμοι, παράνομοι. (ποια
αλλοδαπή καθαρίζει το σπίτι η φυλάει μεγάλους ανθρώπους και δηλώνει
το μισθό της και φορολογείται?????).130.000 μέχρι σήμερα οι Βούλγαροι
και Ρουμάνοι που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ με 1 χρόνο δουλειάς
στην Χώρα μας χωρίς καμία συνεισφορά στον ασφαλιστικό φορέα και οι
δικοί μας συνταξιούχοι, τα Γεροντάκια, πεινάνε και περιμένουν στο
κρύο από τις 4 τα χαράματα για μια εξέταση στο ΙΚΑ και που τους
δέρνουν τα ΜΑΤ όταν διαμαρτύρονται για τις συντάξεις Πείνας-ΕΙΝΑΙ
ΝΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ.
-ΕΛΛΗΝΕΣ εμείς που ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ για να προστατεύει την
ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ, την ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑς, τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, τους ΝΟΜΟΥΣ της
Χώρας και που γίναμε θεατές στα επεισόδια του Δεκεμβρίου να παρατηρεί
αμέτοχη την καταστροφή και το πλιάτσικο από τους αλήτες και τους
μετανάστες που καμία σχέση δεν είχαν με την δικαιολογημένη οργή των
παιδιών χωρίς μέλλον και να ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ένα ΑΘΩΟ
ΠΑΙΔΙ. Την ΑΝΙΚΑΝΗ ΗΓΕΣΙΑ της αστυνομίας που επιτρέπει να ανθίζει
τρόμος στην πόλη και την Χώρα . Τον κο Παυλόπουλο να λέει ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ και τον κο Παπανδρεου να λέει ότι πρέπει να
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΩΡΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ??????????
-ΕΛΛΗΝΕΣ εμείς που πληρώνουμε ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ για να συγκροτεί ο
ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΑΣΙΑΤΩΝ, 15μελες όργανο με 7 επιτροπές που θα
συνεδριάζουν 49 επιλεγμένοι αλλοδαποί και ημεδαποί πολίτες για την
καταγραφή των προβλημάτων των μεταναστών. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΩΡΕ
ΚΑΝΕΙΣ???
ΕΛΛΗΝΕΣ που πληρώνουμε ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ για τις πλατείες και τις
Παιδικές χαρές που ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ γιατί έχουν
καταληφθεί από Λαθρομετανάστες που δεν έχουν περάσει ΚΑΝΕΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ γεμάτοι Ασθένειες (ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ, ΤΥΦΟΣ, ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ -
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 09/2009 ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) ΚΑΙ
ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ.
-ΕΛΛΗΝΕΣ εμείς που ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ για να έχουμε τους ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΑ
ΣΥΝΟΡΑ και τους ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ να προστατεύουν τα ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ και
να ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ στον κάθε ένα να τα παραβιάζει και έχουμε 400 νέους
λαθρομετανάστες κάθε ημέρα.
-ΕΛΛΗΝΕΣ εμείς που ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ τα ατελείωτα σκάνδαλα. Το θράσος , την
αναίδεια, την κοροϊδία και την ξετσιπωσιά των 300 στη Βουλή που
εναλλάσσονται μεταξύ τους καθώς και των Δημάρχων, Νομαρχών και όλων
των παρατρεχάμενων !!!!! και που ΕΜΕΙΣ παλεύουμε ΜΕΡΑ ΤΗ ΜΕΡΑ την
σκληρή καθημερινότητα μας με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ
-ΕΛΛΗΝΕΣ εμείς που ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ σε όλους τους ανίκανους που μας
κυβερνάνε δεκαετίες τώρα ,να ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ εμάς και τα παιδιά μας σε
μια ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΟΝΕΙΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ.
-ΕΛΛΗΝΕΣ εμείς που ψηφίζουμε όλους αυτούς για να ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ , ΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ!!!!!! ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΥΠΗΡΕΤΕΣ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ" ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΤΩΡΑ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ , ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ.
ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ,που θέλουν να
ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, να ΦΙΜΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ, να ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΜΑΣ, να ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ, να
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.

Οι ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
Email: agiospanteleimonas@gmail.com
τηλ. 6930 304 442