Ειδήσεις

16 Απρ 2009

«Ανάσταση» μόνο με μέτρα-σοκ

Mέτρα-σοκ για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, με στόχους τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διασφάλιση επαρκών συντάξεων και τη μείωση του κόστους εργασίας για τους εργοδότες, εισηγείται στην κυβέρνηση ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλος στην ετήσια έκθεσή του για την ελληνική οικονομία.
Προτείνει την αύξηση του χρόνου παραμονής στην εργασία και των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, την απόλυτη σύνδεση του ύψους των συντάξεων με τις καταβληθείσες εισφορές, τον περιορισμό των προνοιακών παροχών, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους μεγάλης ηλικίας, ακόμη δε και την εφαρμογή του μέτρου της «μερικής ανεργίας» για τους εργαζομένους που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Στον αντίποδα, ζητεί την καθιέρωση ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος για 2,2 εκατομμύρια «φτωχούς» Ελληνες. Ειδικότερα, ο κ. Προβόπουλος εισηγείται:
..........
Συνεχίζεται...

1) Περιορισμό της εισφοροδιαφυγής με την αλλαγή του χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού συστήματος από αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό. Οι συντάξεις που καταβάλλονται από τα ασφαλιστικά ταμεία να εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τα συνολικά ποσά των εισφορών που πλήρωσαν οι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
2) Οι «προνοιακές» συντάξεις, (π.χ. οι κατώτατες του ΟΓΑ, του ΙΚΑ και των λοιπών Ταμείων), να καταβάλλονται απευθείας από τον κρατικό Προϋπολογισμό, να χορηγούνται με αυστηρά κριτήρια και μόνο σε ασφαλισμένους που για αντικειμενικούς λόγους δεν ήταν δυνατό να συγκεντρώσουν σημαντικές εισφορές.
3) Να αυξηθεί η πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης, να ενισχυθεί η ευελιξία στην αγορά εργασίας και να θεσπισθούν κίνητρα ώστε να παραμένουν στην εργασία οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασφαλισμένοι. Τέτοια μέτρα θεωρούνται το ευνοϊκότερο ωράριο και η σημαντική προσαύξηση της σύνταξης για κάθε επιπλέον έτος παραμονής.
4) Οι μεταρρυθμίσεις στα όρια ηλικίας να συνοδεύονται με ρυθμίσεις περιορισμού του κόστους για τους εργοδότες, ώστε να υπάρχει ζήτηση εργασίας μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων. Προτείνεται ουσιαστικά η μείωση των εργοδοτικών εισφορών για μεγάλης ηλικίας εργαζομένους.

Ειδικά για την αγορά εργασίας, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος προτείνει την τροποποίηση της νομοθεσίας για τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων, με την εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ ενός μεγάλου τμήματος των αποδοχών που χάνονται. Πρόκειται για μια παραλλαγή του μέτρου της «μερικής ανεργίας» το οποίο εφαρμόζεται στη Γαλλία και την Ιταλία και μέσω του οποίου επιδιώκεται η αντικατάσταση των αποζημιώσεων για απολύσεις με τις αποζημιώσεις για διαθεσιμότητα, οι οποίες θα επιβαρύνουν εν μέρει τις επιχειρήσεις και εν μέρει τον ΟΑΕΔ.
Σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης γίνεται, τέλος, αναφορά στα φαινόμενα της κοινωνικής ανισότητας και της φτώχειας. Ο κ. Προβόπουλος επισημαίνει ότι ο αριθμός των «φτωχών» Ελλήνων φθάνει τα 2.190.000. Πρόκειται για άτομα με ετήσιο εισόδημα έως 6.120 ευρώ και για έγγαμους με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 12.852 ευρώ. Ο διοικητής της ΤτΕ προτείνει τη θέσπιση ενός μέτρου που θα αποβλέπει στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και θα διασφαλίζει για όλους ένα ελάχιστο εισόδημα και επίπεδο διαβίωσης χωρίς, κατ’ ανάγκη, ανταποδοτική βάση.


Περισσότερα: http://www.e-tipos.com/newsitem?id=85648