Ειδήσεις

5 Μαΐ 2009

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στη Βουλή για την παραπομπή του Παυλίδη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης μυστικής ψηφοφορίας.

Ψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Ευρέθησαν στην ψηφοδόχο 298 ψηφοδέλτια.
Έγκυρα 298 ψηφοδέλτια.
Άκυρα κανένα.
Υπέρ της άσκησης δίωξης ψήφισαν 146 Βουλευτές.
Κατά της άσκησης δίωξης ψήφισαν 144 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Ευρέθησαν και 5 ΛΕΥΚΑ ψηφοδέλτια.

Συνεπώς, μετά από αυτό το αποτέλεσμα η πρόταση για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.Κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

Συνεχίζεται...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση για την άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κυρίου Αριστοτέλη Παυλίδη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος και της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 ως προς την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας.


Θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, η οποία είναι μυστική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 157 και του άρθρου 73 του Κανονισμού της Βουλής.


Για τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας έχει διανεμηθεί το ψηφοδέλτιο για την άσκηση ή μη δίωξης του Αριστοτέλη Παυλίδη στο οποίο αναγράφονται οι φράσεις «ΝΑΙ στην άσκηση δίωξης», «ΟΧΙ στην άσκηση δίωξης» και «ΠΑΡΩΝ».


Επίσης, σας έχουν διανεμηθεί και λευκά ψηφοδέλτια, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Κανονισμού της Βουλής για τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας, καθώς και φάκελοι εντός των οποίων τοποθετείται το ψηφοδέλτιο του κάθε συναδέλφου.


Θα σας υπενθυμίσω την πρόταση που έκανα στην αρχή της συνεδρίασης, δηλαδή όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ψηφίσουν υπέρ της άσκησης δίωξης κατά του συναδέλφου κ. Αριστοτέλη Παυλίδη πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θα σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους δίπλα στη φράση «ΝΑΙ στην άσκηση δίωξης».


Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ψηφίσουν για τη μη άσκηση δίωξης του συναδέλφου κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, θα σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους δίπλα στη φράση «ΟΧΙ στην άσκηση δίωξης».Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ψηφίσουν «ΠΑΡΩΝ», θα σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους δίπλα στη λέξη «ΠΑΡΩΝ».


Με την εκφώνηση του ονόματός του κάθε συνάδελφος θα προσέρχεται στην ψηφοδόχο, όπου θα εναποθέτει το φάκελο με το ψηφοδέλτιο και οι επί της ψηφοδόχου συνάδελφοι θα επιβεβαιώνουν αναφέροντας το όνομα κάθε συναδέλφου που ψηφίζει.


Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαμτζής από τη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Δημήτριος Λιντζέρης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.


Καλούνται, επίσης, επί της ψηφοδόχου ως ψηφολέκτες οι συνάδελφοι κ. Ελευθέριος Αυγενάκης από τη Νέα Δημοκρατία και η κα Συλβάνα Ράπτη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λόγω της σοβαρότητας της ψηφοφορίας, ζητώ την έγκριση του Σώματος αντί για Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής να έχουμε συμπροεδρία στην Εφορευτική Επιτροπή, το έργο της οποίας θα επιτελέσουν οι Αντιπρόεδροι Γεώργιος Σούρλας και Φίλιππος Πετσάλνικος.


Η Βουλή εγκρίνει;


ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα.


Παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προσέλθουν στην ψηφοδόχο.

Επαναλαμβάνω ότι οι επί της ψηφοδόχου συνάδελφοι θα επιβεβαιώνουν αναφέροντας το όνομα κάθε συναδέλφου που ψηφίζει.
Επίσης, σας γνωστοποιώ ότι στο Προεδρείο έχουν αποσταλεί σφραγισμένες επιστολές από συναδέλφους που βρίσκονται σε αποστολή της Βουλής και της Κυβέρνησης στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 70 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής.

Παρακαλώ τον κ. Γείτονα και τον κ. Σκουλάκη να αλλάξουν θέσεις για να καθίσουν οι συμπροεδρεύοντες στην Εφορευτική Επιτροπή.

Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(NP)
(4KO)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Υπάρχει κάποιος κύριος συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνομά του; Κανείς. Κηρύσσεται περαιωμένη η ψηφοφορία και παρακαλούνται οι κύριοι ψηφολέκτες να προβούν στην καταμέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή του αποτελέσματος.
(ΔΙΑΛΟΓΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(TR)(4NP)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης μυστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές. Ευρέθησαν στην ψηφοδόχο 298 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 298 ψηφοδέλτια. Άκυρα κανένα.
Υπέρ της άσκησης δίωξης ψήφισαν 146 Βουλευτές.
Κατά της άσκησης δίωξης ψήφισαν 144 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Ευρέθησαν και 5 ΛΕΥΚΑ ψηφοδέλτια.
Συνεπώς, μετά από αυτό το αποτέλεσμα η πρόταση για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.Κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 00.54΄ λύεται η συνεδρίαση για σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου 2009 και ώρα 18.00΄ με αντικείμενο εργασιών του Σώματος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νομοθετική εργασία σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ