Ειδήσεις

12 Νοε 2008

Απολαβές... πείνας, 6.700 ευρώ και μια διαχρονική σύγκριση των αμοιβών των Ελλήνων βουλευτών σε σχέση με τον μέσο μισθό που ισχύει στη χώρα μας

Απόσπασμα από άρθρο της εφημερίδας «Το Βήμα» της Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2006

Από τα στοιχεία που συνέλεξε και επεξεργάστηκε «Το Βήμα» προκύπτει σαφώς ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι βουλευτές βελτίωσαν σημαντικά την οικονομική θέση τους.
Ειδικότερα, το 1984 ο βασικός μηνιαίος μισθός υπαλλήλου, όπως καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση, ήταν 79,27 ευρώ (27.012 δρχ. της εποχής), ενώ η βουλευτική αποζημίωση ανερχόταν σε 425,74 ευρώ (145.074 δρχ.).

Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, αλλά και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990, ο βασικός μισθός κυμαινόταν σε ποσοστό από 16% ως 20% της βουλευτικής αποζημίωσης.
Η σχέση αυτή ανετράπη στις αρχές του 1993, όταν επί προεδρίας του αείμνηστου…
……
Συνεχίζεται…


Αθανασίου Τσαλδάρη και με υπουργό Οικονομικών τον κ. Ι. Παλαιοκρασσά δόθηκε στη βουλευτική αποζημίωση, η οποία είχε σχεδόν «παγώσει» τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, μια γενναία αύξηση, έπειτα από προσφυγές δικαστικών οι οποίοι διεκδίκησαν και έλαβαν αυξήσεις, μέρος των οποίων, όπως και οι βουλευτές, πήραν (και) αναδρομικώς με τη χορήγηση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.

Εκτοτε και επί μία τετραετία ο βασικός μισθός αντιπροσώπευε το 15% της βουλευτικής αποζημίωσης, ποσοστό που περιορίστηκε σε επίπεδα κάτω του 10%, όταν από την αρχή του 1997 ετέθη σε εφαρμογή νέο μισθολόγιο για τους δικαστικούς. Ενα μισθολόγιο που επέβαλε ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγελος Γιαννόπουλος και πάλι κατόπιν προσφυγών στα δικαστήρια που κατετέθησαν από λειτουργούς της Θέμιδος, αλλά αυτή τη φορά και από βουλευτές (κυρίως τέως). Με τον τρόπο αυτόν η αποζημίωση των βουλευτών σχεδόν διπλασιάστηκε και από 2.196,18 ευρώ (748.349 δρχ.) που ήταν ανήλθε σε 4.190,75 ευρώ (1.428.000 δρχ.), ενώ δόθηκαν εκ νέου και αναδρομικά προηγούμενων ετών.

«Μέτωπο» με τους δικαστικούς

Με τις γενναίες αυτές αυξήσεις που εξασφάλισαν οι βουλευτές, χάρη κυρίως στις διεκδικήσεις των δικαστικών, η βουλευτική αποζημίωση διαμορφώθηκε εφέτος στα 5.495,80 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια των τελευταίων 22 ετών η αμοιβή των βουλευτών αυξήθηκε κατά 12,9 φορές, όταν την ίδια περίοδο ο βασικός μισθός ενός υπαλλήλου αυξήθηκε μόλις κατά 7,6 φορές.

Ο νέος προϋπολογισμός που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη και θα ισχύσει το 2007 προβλέπει συνολικές πιστώσεις 189,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία για τις άμεσες παροχές προς τους βουλευτές θα διατεθούν 43,57 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα του 1975 δείχνουν ότι κατά τα τελευταία 32 χρόνια η αποζημίωση των βουλευτών αυξήθηκε κατά 64 φορές και οι συνολικές δαπάνες της Βουλής κατά 174 φορές.

Έτσι, αν αποδειχθεί ότι οποιοσδήποτε άλλος κλάδος στη χώρα μας βελτίωσε περισσότερο την οικονομική του θέση, οι βουλευτές θα έχουν κάθε λόγο να επιμένουν πως είναι «κακοπληρωμένοι».