Ειδήσεις

19 Μαρ 2009

Εβδομαδιαία μεταβολή στη μέση τιμή/τμ κατοικιών 137 δήμων/περιοχών της Αττικής και πόλεων της Ελλάδας

Οι Δείκτες Αγοράς Ακινήτων της Atoikia Ltd. καταγράφουν το σύνολο των διαθέσιμων ακινήτων που δημοσιεύεται και κάθε μεταβολή που σχετίζεται με αυτά. Οι αγγελίες που δημοσιεύονται κατά καιρούς, στο σύνολό τους, καθορίζουν την προσφορά ακινήτων και τις μεταβολές αυτής, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες μεταβολές των τιμών. Oι δημοσιευμένες αγγελίες διαμορφώνουν τις τάσεις της αγοράς, αλλά και επηρεάζουν το κλίμα ψυχολογίας που επικρατεί σε αυτή, καθώς, χρησιμοποιούνται, τόσο από τους αγοραστές, όσο και από τους πωλητές, όχι μόνο για να προωθήσουν ή να αναζητήσουν το ακίνητό τους, αλλά και ως ενδεικτικό και συγκριτικό μέσο.