Ειδήσεις

30 Ιουν 2008

Η Διεθνής Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και το ατύχημα στο Ε/Γ- Ο/Γ «Θεόφιλος»

01. Η διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα, της πρόληψης ανθρώπινου τραυματισμού ή απώλειας ζωής και της αποφυγής βλάβης στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο
περιβάλλον και στη περιουσία, είναι οι στόχοι του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των Πλοίων και για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ISM Code), που είναι το κεφάλαιο ΙΧ της Διεθνούς Σύμβασης, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα SOLAS .
…………
Συνεχίζεται

02. Για την διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας κάθε πλοίου και για τον καθορισμό
συνδέσμου μεταξύ της εταιρείας και του προσωπικού του πλοίου, κάθε εταιρεία πρέπει
να ορίσει ένα πρόσωπο στην ξηρά που να έχει απ' ευθείας πρόσβαση στο υψηλότερο
επίπεδο της διαχείρισης.
Η ευθύνη και η αρμοδιότητα του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου
και στα Αγγλικά Designated Person Ashore (DPA), πρέπει να περιλαμβάνει την
παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια και πρόληψη ρύπανσης από
τη λειτουργία κάθε πλοίου και να διασφαλίζει ότι παρέχονται τα απαραίτητα μέσα
και η υποστήριξη ξηράς, όπως απαιτείται.

03. O ακρογωνιαίος λίθος μιας καλής, ασφαλούς διαχείρισης είναι η δέσμευση της
κορυφής της ιεραρχίας.
Σε ζητήματα ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης, η συνέπεια, η συμπεριφορά και
η ενεργοποίηση των ατόμων σε όλα τα επίπεδα καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

04. Τα ερωτήματα προς το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο/DPA, της εταιρείας του
Ε/Γ - Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ είναι.

ΑΑ. Ποια είναι η πολιτική της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία
του περιβάλλοντος ;
BB. Ποιο ήταν Voyage/Passage Plan ;
ΓΓ. Γιατί το πλοίο έπλεε σε no go area ;
ΔΔ. Ποιες ήσαν οι voyage instructions ;
ΕΕ. Ποιες ήσαν οι Master's Standing Orders ;
ΖΖ. Ποια ήταν η συμμόρφωση ως προς τον υπολογισμό των στιγμάτων και την
μεταφορά τους στο χάρτη, κατά τον πλου πλησιάζοντας τις ακτές της Χίου και
των Οινουσσών ;
Ship's position fixed at sufficiently frequent intervals by multi methods with relevant
marking on chart.
ΗΗ. Ποια ήταν η coastal navigation & narrow waters checklist ;
ΘΘ. Ποια είναι τα αποτελέσματα του unscheduled Management meeting με θέμα
investigation and analysis του ατυχήματος ;

Όλες οι κυβερνήσεις έχουν κληθεί να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία
του Πλοιάρχου κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, αναφορικά με την ασφάλεια
στη θάλασσα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος (ISM Code, SOLAS
Chapter IX).
Capt. Νίκος Πλακάς

2 σχόλια:

Unknown είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Unknown είπε...


The flowers in Greece may not bloom due to the pollution, but the ships do!
They μπλούμ... και straight πάτο, the fucking floating wrecks!

Μια προσφορά του Υπουργείου Τουρισμού που μας τελείωσε, με την συνεργασία της Ν.Ε.Λ. και του υπουργού Χαφιλίας και Ξεφτιλίας.