Ειδήσεις

10 Μαρ 2009

«Αναρμόδια» η Επιθεώρηση Μεταλλείων για τον έλεγχο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ - Ανοικτή καταγγελία του διευθυντή της!

Μήνυμα αναγνώστη
......
ΜΕ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ!

Έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (ΕΜΒΕ) προς το Δήμαρχο Σταγείρων-Ακάνθου αποκαλύπτει, για πρώτη φορά επισήμως, πώς διαστρεβλώνεται ο Νόμος για χάρη μιας ιδιωτικής εταιρείας, της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Με το έγγραφο αυτό (2430πε/12.02.2009) που κοινοποιείται και στην Προϊσταμένη Αρχή, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Διευθυντής της ΕΜΒΕ μεταλλειολόγος-μηχανικός κ. Ιωάννης Αποστόλου καταγγέλει ευθέως ότι:
……
Συνεχίζεται…


Η κατά το νόμο αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και των όρων του ΚΜΛΕ (Κώδικα Μεταλλευτικών-Λατομικών Εργασιών) σε όλα τα μεταλλεία και λατομεία Μακεδονίας και Θράκης, η ΕΜΒΕ, έχει υποστεί από το ΥΠΑΝ ειδικό ευνουχισμό και δεν έχει καμία αρμοδιότητα ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ των Μπόμπολα-Κούτρα!


Το έγγραφο αυτό ήρθε σε απάντηση εγγράφου του Δημάρχου Σταγείρων-Ακάνθου με το οποίο κοινοποιήθηκε στην ΕΜΒΕ, ως τη μόνη αρμόδια Υπηρεσία, καταγγελία του Δημοτικού Συμβούλου Τόλη Παπαγεωργίου για σωρεία παραβιάσεων των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Ο Δήμαρχος κάνει ειδική αναφορά στην 2η Τεχνική Έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ, όπου διαπιστώνεται ότι η εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη γίνεται αποκλειστικά με εκρηκτικά αντί της μηχανικής εκσκαφής (”μετροπόντικα”) και ότι το σύνολο σχεδόν των υγρών και στερεών αποβλήτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας είναι υψηλής επικινδυνότητας.


Η απάντηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος έπεσε σαν βόμβα. Η ΕΜΒΕ είναι “στο ψυγείο”, κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία που να ελέγχει για την ασφάλεια της Στρατονίκης από τα φουρνέλα, την απόθεση των αποβλήτων, την προστασία της περιοχής και των κατοίκων της! Όπως αναφέρει το έγγραφο της ΕΜΒΕ:


“Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων του υπόψη μεταλλείου που εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ…… συστάθηκε με την απόφαση 1243/20-3-3006 του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επιστημονική επιτροπή (ΕΠΙΤΗΡΩ).


Τα αποτελέσματα του ελέγχου εφαρμογής των περιβαλλοντικών Όρων της ΚΥΑ, η εξέταση θεμάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μεταλλευτική δραστηριότητα και η εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής των Μαύρων Πετρών και των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου παρατίθενται αναλυτικά στις σχετικές εκθέσεις της επιτροπής και ειδικότερα στην τελευταία από το Μάιο 2008, 2η Τεχνική Έκθεση της υπόψη επιτροπής καθώς και το από 22-9-2008 σχετικό της έγγραφο που σας έχει στείλει.


Όσον αφορά την παρακολούθηση του έργου και τον έλεγχο της τήρησης των ειδικών όρων της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, έχει συσταθεί με την αριθ. Δ8/Φ12.7/8141/30-4-2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης δεκαμελής επιτροπή όπως προβλέπεται στον ειδικό όρο Β.13 της απόφασης έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης και στην οποία συμμετέχουν, εκτός των άλλων, εκπρόσωποι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, του ΙΓΜΕ, του Εργατικού Κέντρου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Χαλκιδικής. Η προαναφερόμενη επιτροπή πρόκειαται να συνεδριάσει εντός του Φεβρουαρίου 2009 και η σχετική έκθεση θα υποβληθεί αρμοδίως”.


Συμπέρασμα πρώτο: Ο Επιθεωρητής κάνει ξεκάθαρο ότι η ΕΜΒΕ έχει μόνοδιακοσμητικό ρόλο στον έλεγχο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
Συμπέρασμα δεύτερο: Η ΕΠΙΤΗΡΩ είναι μεν “αρμόδια” για τον έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, όπως όμως δηλώνει καθαρά στην 2η Τεχνική Έκθεση του Μαϊου 2008, είναι αναρμόδια για οτιδήποτε πέραν της διαπίστωσης των παραβάσεων. Δεν μπορεί ούτε να επιβάλει μέτρα, ούτε κυρώσεις, ούτε βέβαια να σταματήσει μια παράνομη δραστηριότητα. Την εξουσία αυτή την έχει μόνο η ΕΜΒΕ … αλλά της έχει αφαιρεθεί.


Συμπέρασμα τρίτο: Η δεκαμελής επιτροπή του όρου Β.13 της έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης θα έπρεπε να έχει συσταθεί από τον Απρίλιο του 2005 που αδειοδοτήθηκε η εξόρυξη κάτω από τα σπίτια της Στρατονίκης. Όμως συστήθηκε δύο χρόνια μετά, ήταν σε αδράνεια άλλα δυο χρόνια και θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2009. Η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας που υποτίθεται ότι θα ελέγχει λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009!


Το έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων επιβεβαιώνει για πρώτη φορά επίσημα ότι, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, το Κράτος υποθάλπει παράνομες δραστηριότητες και η Υπηρεσία παρεμποδίζεται συστηματικά να ασκήσει τα καθήκοντά της. Με την γραπτή πλέον απόδειξη της διαστρέβλωσης του νόμου για χάρη μιας ιδιωτικής εταιρείας, πώς μπορεί ο πολίτης να είναι ήσυχος ότι σε όλα τα άλλα μεταλλεία της χώρας οι νομοι τηρούνται κανονικά;


Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΜΒΕ είναι αρμόδια για την τήρηση του νόμου σεόλα τα μεταλλεία και ορυχεία Μακεδονίας και Θράκης, όπου συγκεντρώνεται το μεταλύτερο μέρος των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας. Και μόνο για τις τεράστιες σε μεγεθος δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία θα απαιτούνταν μια πλήρως αφιερωμένη Επιθεώρηση Μεταλλείων, όπως επανειλημμένως έχουν ζητήσει οι φορείς του Νομού Κοζάνης (και τους το έχουν αρνηθεί). Όμως μια επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, τομέας “Ενέργεια-Φυσικοί Πόροι”, φανερώνει ότι ενώ η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ) διαθέτει δικές της σελίδες με στοιχεία επικοινωνίας και πολλά άλλα, για την ΕΜΒΕ δεν υπάρχει τίποτα πέραν του τίτλου της.


Συμπέρασμα τέταρτο: Δεν υπάρχει έλεγχος γιατί ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ!


Μαρία Καδόγλου

Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
http://antigoldgreece.wordpress.com

www.antigold.gr

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ιπτάμενος Βγενόπουλος

Μήνυμα αναγνώστη
...
Από: www.epikairo.gr

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Αύριο η συνάντηση με τους Ιρανούς για τις φωτογραφίες του μικρού παιδιού

Μήνυμα αναγνώστη
..
Με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πρεσβείας του Ιράν κ. Σαλαριάν στην Αθήνα θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου ο εκπρόσωπος Τύπου της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. Σταύρος Βιτάλης. Η συνάντηση αυτή γίνεται σε μια προσπάθεια της Δ.Α. να ξεκαθαριστεί αν οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δείχνουν ένα μικρό παιδί που "επειδή έκλεψε ψωμί" τιμωρείται με το πάτημα του χεριού του από φορτηγό αυτοκίνητο, σε δημόσια μάλιστα θέα, προέρχονται όντως από το Ιράν.
……
Συνεχίζεται…
.....


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10/3/09


Με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πρεσβείας του Ιράν κ. Σαλαριάν στην Αθήνα θα
συναντηθεί αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου ο εκπρόσωπος Τύπου της Δημοκρατικής
Αναγέννησης κ. Σταύρος Βιτάλης.

Η συνάντηση αυτή γίνεται σε μια προσπάθεια της Δ.Α. να ξεκαθαριστεί αν οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δείχνουν ένα μικρό παιδί που "επειδή έκλεψε ψωμί" τιμωρείται με το πάτημα του χεριού του από φορτηγό αυτοκίνητο, σε δημόσια μάλιστα θέα, προέρχονται όντως από το Ιράν.

Η κίνηση αυτή της Δημοκρατικής Αναγέννησης γίνεται μετά από έντονες
αντιδράσεις από φορείς της χώρας για τις αποτρόπαιες σκηνές που
καταγράφουν οι φωτογραφίες αυτές, με ένα μικρό παιδί το πολύ 5-6 χρονών, να
ουρλιάζει από τους πόνους, την ώρα που το φορτηγό του πατάει το χέρι. Η Δ.Α.,
αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί, προχωρεί σε αυτήν την πρώτη
διευκρινιστική συνάντηση με τους εκπροσώπους του Ιράν στη χώρα, με την
ευχή, οι φωτογραφίες αυτές να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,
αλλά να είναι κάποιου είδους επινόημα.

Φυσικά και αν αποδειχτεί ότι οι φωτογραφίες ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε με τον
δυναμικότερο δυνατό τρόπο.


Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ο καφές μου με... design!

Από: www.ouaou.gr

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Μπράβο Δανίκα!

Μήνυμα αναγνώστη
…….

Πού πήγες να μπλέξεις βρε κατακαημένε Κυριάκο; Αφού δεν το κατέχεις...
Είναι δυνατόν να προσπαθήσεις να φιμώσεις τον Δανίκα, επειδή δε σου άρεσαν αυτά που έλεγε για την κυβέρνησή σου και για την δήθεν εξωτερική κρίση και την δήθεν "συναίνεση", επικαλούμενος μάλιστα την δημοσιογραφική ανεξαρτησία του και να σε αφήσει έτσι;
……
Συνεχίζεται…

Και μάλιστα όταν εσείς είστε οι πρώτοι διδάξαντες της γκεμπελικής δημοσιογραφίας με τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπό σας;

Μύγα Τσε Τσε σε τσίμπησε; Αφού από την αρχή είπε "ορισμένοι από εσάς" αναφερόμενος στην παράταξή σου. Όχι σε εσένα.
ΥΓ. Πρετεντέρη; "Μαλακωμένο" σε βλέπω...

--
Κρόγιας Γιώργος
Από: http://krogias.blogspot.com

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Μπράβο σας! Δε δημοσιεύετε το δισέλιδο του "Πρώτου Θέματος" που δεν κυκλοφόρησε στην Αθήνα...

Μήνυμα αναγνώστη

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Προσλήψεις στην Ολυμπιακή - Οι αγγελίες για 4.000 θέσεις

Δείτε τις: http://www.marfininvestmentgroup.com/Page.aspx?m=57

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Αν οι επίδοξοι νομοθέτες περάσουν φίμωση στα blogs τότε βλέπουμε τις βάρκες να πηγαινοέρχονται στον Σαρωνικό με υπεράκτια (offshore) blogs!!!

Μήνυμα αναγνώστη
.........
Αυτό είναι επιχειρηματικό δαιμόνιο, διατίθεται σκάφος με άδεια πλόων 10 ν.μ. από την ακτή και δορυφορικά συστήματα για bloggers!!!
Στα τα 6 ν.μ. από τις ακτές ξεκινούν τα διεθνή ύδατα ενώ παράλληλα σταματά να ισχύει η εθνική νομοθεσία και διώκονται μόνο τα διεθνή εγκλήματα…
Δεν ρωτάτε και την google να σας πει καμιά άποψη ρε παιδιά; Διότι βλέπουμε η επιχείρηση υπεράκτια (offshore) blogs . . . να παίρνει σάρκα κι οστά και να γελά η οικουμένη μετά…
……
Από: korydallos.blogspot.com

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Και άλλη "αυτοκτονία" φαντάρου – Δεν πάει άλλο!

Μήνυμα αναγνώστη
...
Χθες "αυτοκτόνησε" στη Ρόδο στο τάγμα 95 ΤΥΛΠΕΘ 20χρόνος φαντάρος.
Ο φαντάρος κρεμάστηκε σε δέντρο κοντά στο τάγμα και τον βρήκαν όταν τον αναζητήσαν οι φαντάροι. Ο φαντάρος εκείνο το βράδυ θα έκανε σκοπιά 12-02, ενώ πριν μία βδομάδα προηγήθηκαν σκοινάκια 12ημερών σε βουνό μέσα στο κρύο, τη βροχή και τις λάσπες.
…..
Περισσότερα: o-dromos.blogspot.com

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Δεντροφύτευση από "Ακρίτες Επταλόφου"

Μήνυμα αναγνώστη

.......
Οι «ΑΚΡΙΤΕΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ» ακόμη μία φορά απέδειξαν την αγάπη για τον τόπο τους. Την Καθαρά Δευτέρα 02.03.2009 μία ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και μία ημέρα που έχουμε συνδέσει με ξεκούραση, διασκέδαση και τα πατροπαράδοτα έθιμα.
Οι «ΑΚΡΙΤΕΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ» την επέλεξαν για να πραγματοποιήσουν δενδροφύτευση με στόχο να αυξηθεί το πράσινο και να καλλωπιστεί ακόμη περισσότερο το Δημοτικό Διαμέρισμα Επταλόφου του Δήμου Κρουσσών στο Νομό Κιλκίς και να μυήσουν τα μικρά παιδιά του συλλόγου στην επαφή με το περιβάλλον, την σημασία της προστασίας του και την ανάγκη της φροντίδας του.
....
Συνεχίζεται...

Η μέρα ξεκίνησε με το πέταγμα του χαρταετού, στη συνέχεια τιμήσαμε τη λαγάνα, το χαλβά και τα λοιπά νηστίσιμα. Αλλά υπήρχε και κάτι ακόμα η ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων, μικρών και μεγάλων. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων συγκινητικές από 5 έως 85 ετών.

Περισσότερα: http://akriteseptalofou.blogspot.com/

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Έξαλλοι στη Κεφαλονιά οι Άγγλοι μόνιμοι κάτοικοι που έχασαν από τις φόλες τα σκυλιά τους - Κάλεσαν το BBC και ξένα κανάλια

Σύνθημά τους: Κανένας τουρίστας στο νησί που δολοφονούν σκυλάκια.
Αυτό μας έλειπε τώρα!!

Δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από Άγγλους που ζουν μόνιμα στον Ελειό και έχασαν τα ζωάκια τους από τη τελευταία μαζική δηλητηρίαση ζώων στη περιοχή τη προηγούμενη Παρασκευή.
Οι περισσότεροι είχαν φέρει τα κατοικίδιά τους από την Αγγλία και τα είχαν μαζί τους πολλά χρόνια. Τα φρόντιζα και τηρούσαν όλους τους κανόνες υγιεινής. Τα έβγαζαν βόλτα πάντα με τα λουριά και ποτέ δεν προκάλεσαν ζημία σε κανέναν.
….
Συνεχίζεται…

Υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα ζωάκια που δηλητηριάστηκαν ήταν Άγγλων και αναρωτιούνται αν υπάρχει σχέδιο να διωχτούν οι Άγγλοι από το νησί , αν δεν τους θέλουμε μαζί μας.


Επισκέφτηκαν την αστυνομία του Πόρου και προσέφυγαν σε δικηγόρο. Θα προσφύγουν στα media της Αγγλίας τόσο σε blogs όσο και σε τηλεοπτικούς σταθμούς καταγγέλλοντας τη κατάσταση και ζητώντας από τους Άγγλους να μην έρθουν στη Κεφαλονιά, σαν «αντίποινα» για τη δηλητηρίαση των σκυλιών τους.


Αυτό θα είναι και η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι του τουρισμού στο νησί μας. Ξέρετε πόσο δεμένοι είναι οι Άγγλοι με τα κατοικίδιά τους και πως θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Θα λειτουργήσει το αγγλικό λόμπυ μέσα από το διαδίκτυο , τα φόρα και τα blogs, το Myspace με την προτροπή: Κανείς Άγγλος στο νησί που δολοφονούνε σκυλάκια".
Θα γίνει κόλαση!

Ο Δήμαρχος Ελειού Πρόννων, Κώστας Ζαπάντης, μας διαβεβαίωσε ότι χειρίζεται το θέμα προσωπικά. Ο ίδιος άλλωστε έχασε δυο σκυλιά από αυτή την θηριωδία. Ήδη γίνεται ανάλυση στο δηλητήριο που χρησιμοποιήθηκε με στόχο να βρεθεί από πού και από ποιόν / ποιους αγοράστηκε. Στις όλες προσπάθειες συμμετέχει και ο κτηνίατρος Λευτέρης Ψαρρός ο οποίος πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στα δηλητηριασμένα ζωάκια.


Τι να πούμε , πατριώτες, με αυτή τη κατάσταση; Μήπως είναι η πρώτη φορά; Στον Ελειό έχουμε συνέχεια τέτοια φαινόμενα. Το προηγούμενο ήταν τον Οκτώβρη. Ξεκίνησαν τις φόλες από τις Πλατιές και έφτασαν στη Σκάλα. Σε μια διαδρομή 30 χιλιομέτρων δεν άφησαν τίποτε ζωντανό πίσω τους!


Ο Δήμαρχος μας είπε χαρακτηριστικά ότι στο Πόρο και Σκάλα δεν υπάρχει πια γάτα ούτε για δείγμα!

Και τώρα τι κάνουμε; Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους; Όχι μόνο στους Άγγλους γιατί έχασαν τα ζωάκια τους και πολλοί ντόπιοι. Να ρίξουμε τα βάρη σε κάποιον τρελό, σε κάποιο αρρωστημένο μυαλό; Σίγουρα τρελός και άρρωστος θα είναι αλλά όχι άμοιρος ευθυνών.

Άντε να δούμε πως θα δικαιολογηθούμε στα αγγλικά κανάλια που θα μας περιλάβουν! Και κυρίως πως θα παρηγορήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε του φύλακες και συντρόφους-ζωάκια τους..

Δήμαρχε επικήρυξε τους!


Από: http://kefaloniapress.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=4735&Itemid=38Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Έθνος: Χρυσή ζωή για τα «golden boys»

.
.
.
..
..
..
.
.
.
.
.
Το «Έθνος» σήμερα αποκαλύπτει με στοιχεία και παραστατικά το «πάρτι» των γαλάζιων επίλεκτων σε βάρος των δημόσιων ταμείων.
Πού πηγαίνουν τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, που έχουν βαρεθεί να τους μαλώνουν οι κυβερνώντες τους.
Δεν είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν δικαιούται ένα στέλεχος διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής να κάνει δώρα πούρα epicuros Νο2; Το δικαιούται! Αυτό λέει ο κανονισμός.
.........
Περισσότερα: Έθνος

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...