Ειδήσεις

5 Φεβ 2009

Πυροβολισμοί και μάλλον νεκρός στα Άνω Πατήσια

Στο σταθμό τον Άνω Πατησίων, στα Πευκάκια πυροβολισμός συνοδηγού και τραυματισμός οδηγού.


"Γάζωσαν" νονό της νύχτας

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Επιστρέφει το αφορολόγητο των 10.500 ευρώ - Αυξάνονται οι φόροι σε ποτά και τσιγάρα - Αλλαγές και στο ΕΤΑΚ

Επιστρέφει το αφορολόγητο των 10.500 ευρώ που αφορά σε περίπου ένα εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας.
Επιστρέφει το αφορολόγητο των 10.500 ευρώ
Αυξάνονται οι φόροι σε ποτά και τσιγάρα
'Οσον αφορά το ΕΤΑΚ καθιερώνεται το αφορολόγητο όριο των 200.000 ευρώ ανά οικογένεια κι όχι μόνο για την 1η κατοικία, αλλά για το σύνολο των ιδιοκτησιών της.
Το αφορολόγητο για τους άγαμους θα είναι 100.000 ευρώ.
Η εφαρμογή τεκμηρίων διαβόιωσης αναβάλλεται για το 2010

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Έχει ψυχικές διαταραχές και χρήζει νοσηλείας ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον ιδιωτικό φρουρό λέει ο ψυχολόγος της αστυνομίας

Ο ψυχολόγος της αστυνομίας που εξέτασε τον 38χρονο αστυνομικό ο οποίος πυροβόλησε τον ιδιωτικό φρουρό, φέρεται να διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έχει ψυχικές διαταραχές και χρήζει νοσηλείας.
Πάντως και η Εισαγγελία έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη Ο αστυνομικός θα απολογηθεί αύριο στον ανακριτή, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Οι ερωτήσεις του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στο μάθημα του Δημόσιου Δικαίου και οι απαντήσεις που θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλοι

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Υπουργείου Οικονομικών
Μάθημα: Δημόσιο Δίκαιο
Ερωτήσεις με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις:
.....
Συνεχίζεται...
1) Για να υφίσταται νομίμως ένα συλλογικό διοικητικό όργανο πρέπει να αποτελείται από:

α) Τουλάχιστον 2 μέλη

β) Τουλάχιστον 3 μέλη

γ) Τουλάχιστον από περιττό αριθμό μελών

δ) Τουλάχιστον από πέντε μέλη


2) Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχεται από:

α) Τον υπουργό των Εσωτερικών

β) Τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό

γ) Το γενικό διευθυντή της Περιφέρειας

δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο


3) Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί:

α) Αποφασιστικό όργανο της Ε.Ε.

β) Γνωμοδοτικό όργανο της Ε.Ε.

γ) Άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ε.Ε.

δ) Όργανο της Ε.Ε. με οικονομικού περιεχομένου αρμοδιότητες


4) Η κατά τόπον αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής αφορά:

α) Το γεωγραφικό χώρο της Νομαρχίας Αθηνών

β) Το γεωγραφικό χώρο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής

γ) Το γεωγραφικό χώρο της Νομαρχίας Πειραιώς

δ) Όλα τα ανωτέρω


5) Μεταβίβαση της αρμοδιότητας ενός διοικητικού οργάνου έχουμε:

α) Με την περίπτωση και μόνο της εξουσιοδότησης υπογραφής

β) Μόνο με δικαστική απόφαση

γ) Με εξουσιοδότηση υπογραφής και την αναπλήρωσή του

δ) Με εξουσιοδότηση υπογραφής, με εκχώρηση αρμοδιοτήτων και την αναπλήρωσή του


6) Η ειδική διοικητική προσφυγή αφορά:

α) Λόγους νομιμότητας

β) Λόγους σκοπιμότητας

γ) Υλική ζημία που υπέστη ο διοικούμενος

δ) Λόγους νομιμότητας και σκοπιμότητας


7) Ποιο από τα παρακάτω διοικητικά όργανα δεν αποτελεί όργανο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

α) Η Δημαρχιακή Επιτροπή

β) Το Περιφερειακό Συμβούλιο

γ) Ο Νομάρχης

δ) Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου


8) Η προεδρία στην Ε.Ε. διαρκεί:

α) 1 έτος

β) 6 μήνες

γ) 5 μήνες

δ) Όσο το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο9) Η αίτηση ακυρώσεως εκδικάζεται από:

α) Το ΑΕΔ

β) Τον Α.Π.

γ) Το ΣτΕ

δ) Το Ελ.Συν.10) Οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν:

α) Την ιθαγένεια του πολίτη της Ε.Ε.

β) Την ιθαγένεια του κράτους-μέλους από το οποίο προέρχονται, αποκλειστικά

γ) Όλα τα ανωτέρω

δ) Την ιθαγένεια του νομικού προσώπου της Ε.Ε.


11) Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής επιλέγει τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων Αρχών με:

α) Ομόφωνη απόφαση

β) Με την πλειοψηφία των 4/5 των μελών της

γ) Ομόφωνη απόφαση ή με την πλειοψηφία των 4/5 των μελών της

δ) Σχετική πλειοψηφία


12) Δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Ε. αποτελούν:

α) Το Δικαστήριο της Χάγης

β) Το Δικαστήριο ή το Πρωτοδικείο της Ε.Ε.

γ) Το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο της Ε.Ε.

δ) Τίποτε από τα ανωτέρω13) Η ψήφιση του Προϋπολογισμού της Βουλής διεξάγεται:

α) Από την Ολομέλεια της Βουλής

β) Από το Θερινό Τμήμα της Βουλής


γ) Τόσο από την Ολομέλεια όσο και από το Θερινό Τμήμα της Βουλής

δ) Με την αρχή της τακτικής συνόδου14) Κάθε νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή και συνεπάγεται έξοδα πρέπει:

α) Να συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

β) Να συνοδεύεται από έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

γ) Να συνοδεύεται από έκθεση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού

δ) Όλα τα ανωτέρω


15) Το Θερινό Τμήμα της Βουλής λαμβάνει τις αποφάσεις του με:


α) Κατ’ ελάχιστο όριο 75 ψήφους

β) 151 ψήφους

γ) 120 ψήφους

δ) Τα 2/5 των μελών του


16) Τα ex officio μέλη ενός συλλογικού οργάνου διοίκησης:

α) Εκλέγονται

β) Διορίζονται λόγω του αξιώματός τους

γ) Και διορίζονται και εκλέγονται

δ) Τίποτε από τα ανωτέρω17) Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας είναι διοικητικό όργανο:

α) Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού

β) Της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

γ) Της αποκεντρωμένης διοίκησης

δ) Επικουρικό18) Ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας ασκεί εποπτεία νομιμότητας:

α) Στους ΟΤΑ α’ βαθμού και μόνο

β) Στους ΟΤΑ β’ βαθμού

γ) Στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

δ) Στις αποφάσεις των υπηρεσιών του


19) Οι κανονισμοί αποτελούν:

α) Πρωτογενές Κοινοτικό Δίκαιο

β) Παράγωγο Κοινοτικό Δίκαιο


γ) Απλές διαπιστωτικές πράξεις των οργάνων της Ε.Ε.


δ) Μη εκτελεστές πράξεις των οργάνων της Ε.Ε.20) Οι βουλευτές Επικρατείας είναι:

α) 15

β) 16

γ) 12

δ) 30


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


1β, 2β, 3β, 4δ, 5δ, 6α, 7β, 8β, 9γ, 10γ, 11γ, 12γ, 13α, 14α, 15δ, 16β, 17γ, 18γ, 19β, 20γ

Επιμέλεια: Δρ Λάμπρος

Π. Μπαμπαλιούτας, δικηγόρος,

διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, εισηγητής των Φροντιστηρίων Δ. ΜΠΟΝΙΑ.Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΒΡΙΣΚΩ ΔΟΥΛΕΙΑ, 8/4/2008Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Δύο νεκροί σε μια μέρα σε εργατικά δυστυχήματα

  • 55χρονος εργάτης στο εργοτάξιο του Μετρό, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν για άγνωστη αιτία, αποκολλήθηκε μεταλλικός βραχίονας γερανού και τον καταπλάκωσε.
  • 47χρονος εναερίτης της ΔΕΗ έχασε τη ζωή του χθες από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια επιδιόρθωσης βλάβης καλωδίων στην Κοζάνη.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Χρήστος Φωτόπουλος, πρόεδρος ΠΟΑΣΥ: "Όλοι οι αστυνομικοί χρήζουν ψυχολογικής εξέτασης"

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του προέδρου της ΠΟΑΣΥ, Χρήστου Φωτόπουλου στον Αlpha 98,9 ότι "όλοι οι αστυνομικοί χρήζουν ψυχολογικής εξέτασης", ενώ κατήγγειλε ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος που προβλέπει επιτροπές ψυχολογικής παρακολούθησης.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ο Χατζηγάκης διαβεβαιώνει ότι οι αγρότες θα πάρουν τις «αποζημιώσεις» τους σύντομα αλλά η Κομισιόν μας στέλνει εμπειρογνώμονες για έλεγχο...

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σωτήρης Χατζηγάκης έσπευσε να διαβεβαιώσει πως οι αγρότες θα λάβουν σύντομα τις ενισχύσεις που υποσχέθηκε λέγοντας πως ενημέρωσε αναλυτικότατα τις Βρυξέλλες για το πραγματικό ύψος των ζημιών, που υπέστη η αγροτική παραγωγή τη χρονιά που πέρασε.
Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση της αρμόδιας επιτρόπου με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητάει συμπληρωματικά στοιχεία και στις 23 Φεβρουαρίου στέλνει ομάδα εμπειρογνωμόνων στη χώρα μας για να εξετάσει τη λειτουργικότητα του συστήματος αγροτικών ελέγχων.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Τι σημαίνει «σέχτα»;

Κατά το λεξικό Μπαμπινιώτη

1. η οργανωμένη ομάδα προσώπων στους κόλπους μιας θρησκείας, που χαρακτηρίζεται από συνοχή, 2. ομάδα στους κόλπους πολιτικού κόμματος με δογματικές αντιλήψεις, προέρχεται από το λατινικό secta (οδός, πορεία), του ρήματος sequor (ακολουθώ).

Κατά το ηλεκτρονικό λεξικό «Πύλη»
σεχταρισμός (ο): έλλειψη ανεκτικότητας και ευρύτητας πνεύματος, ιδίως στον πολιτικό, θρησκευτικό, φιλοσοφικό τομέα.


Κατά το λεξικό «Τεγόπουλος – Φυτράκης»
Σέκτα και σέχτα (η): ουσιαστικό – (λατιν. Secta < ρ. Sequor(=ακολουθώ) Οργανωμένη ομάδα προσώπων, στους κόλπους μιας θρησκείας, που έχουν τις ίδιες πεποιθήσεις: η σέκτα διαφέρει από την αίρεση, η οποία διαφοροποιείται δογματικά και από το σχίσμα που διαφοροποιείται διοικητικά από την Εκκλησία
– (πολιτ.) πολιτική μερίδα κόμματος με δογματικές αντιλήψεις

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Εικόνα διάλυσης παρουσιάζει η Ελληνική Αστυνομία - Επίθεση και στο γραφείο του Μαρκογιαννάκη

Μετά τα επεισόδια στον Πειραιά και το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ φρουρών έξω από την αμερικανική πρεσβεία, στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε το πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού για τη Δημόσια Τάξης, Χρήστου Μαρκογιαννάκη.

Λίγο πριν από τις 6:00 τα ξημερώματα, εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός με γκαζάκια στην είσοδο του γραφείου του κ. Μαρκογιαννάκη, στον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της Σκουφά 66 στο Κολωνάκι.

Οι δράστες ανενόχλητοι ανέβηκαν τέσσερις ορόφους, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και έφυγαν...

Το γραφείο δεν είχε φύλακες, ο ίδιος ο υπουργός δεν ήθελε, σύμφωνα με ένοικο της πολυκατοικίας, να προκαλέσει απασχολώντας αστυνομικό για τη φύλαξή του.

Αν και κατά το διήμερο των επεισοδίων στο λιμάνι του Πειραιά με τους αγρότες από την Κρήτη, ο κ. Μαρκογιαννάκης είχε δηλώσει πως κάποιοι έχουν βάλει στο στόχαστρο το πολιτικό του γραφείο στα Χανιά.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές, εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε από την έκρηξη.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Η προκήρυξη της "Σέχτας Επαναστατών" τρομάζει με τον κυνισμό της - "Στόχος μας ήταν να εκτελέσουμε..."

Οργάνωση που έχει στενή «συγγένεια» με τον Επαναστατικό Αγώνα χαρακτηρίζει η Αστυνομία τη Σέχτα Επαναστατών, που ανέλαβε χθες, με προκήρυξή της στην εφημερίδα «Τα Νέα», την ευθύνη για την επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού.

O τρόπος της «επιχειρησιακής» δράσης, η ανάδειξη της Αστυνομίας και κάθε ενός αστυνομικού σε υπ΄ αριθμόν ένα στόχους, τα όπλα που διαθέτουν και χρησιμοποιούνται κυρίως από κακοποιούς του κοινού ποινικού δικαίου και ο προσδιορισμός των Εξαρχείων ως χώρος δράσης του αντάρτικου πόλεων που επικαλούνται είναι βασικά κοινά σημεία στις δύο οργανώσεις.
………..
Συνεχίζεται…

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας, μάλιστα, ακόμη και η επιλογή του όρου «σέχτα» για την επωνυμία της οργάνωσης δεν είναι τυχαία και ενδεχομένως παραπέμπει στη «συγγενική» τους σχέση με τον Επαναστατικό Αγώνα.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα η Αντιτρομοκρατική εκτιμούσε ότι υπήρχε κινητικότητα και διαφοροποίηση μελών στους κόλπους του Επαναστατικού Αγώνα με στόχο την κλιμάκωση των χτυπημάτων. Η διαφοροποίηση αυτή, όπως υποδηλώνει η προκήρυξη, έγινε σαφέστερη και ενδεχομένως αποτέλεσε και το γεγονός που γέννησε τη Σέχτα Επαναστατών, όταν ο Επαναστατικός Αγώνας επέλεξε να χτυπήσει εναντίον των τριών αστυνομικών στα Εξάρχεια.

Έτσι, αν και συμφωνούν «με τους αγωνιστές για την επιλογή τους να στοχοποιήσουν την αστυνομία», εντούτοις κάνουν απολύτως σαφή τη διαφωνία τους στην επιλογή του τόπου «που διάλεξαν να αναμετρηθούν με τα γουρούνια». Όπως γράφουν, «βασική αρχή του αντάρτικου πόλης είναι πως δεν χτυπάμε απ΄ τα εδάφη που αναπτύσσονται οι πολύμορφες διαδικασίες του αγώνα, μετατρέποντάς τα σε ευάλωτες ζώνες καταστολής.

Αντίθετα προσβάλλουμε το άβατο του εχθρού»: κάνουν έντονη κριτική και καταλογίζουν στα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα την ευθύνη για την παρουσία της Αστυνομίας στα Εξάρχεια και τους εκτεταμένους ελέγχους που ακολούθησαν το χτύπημα με θύμα τον 21χρονο Διαμαντή Μαντζούνη.

«Δεν σέβονται τη ζωή»

Οι πρωτοεμφανιζόμενοι τρομοκράτες, όμως, που επιχειρούν να συνδέσουν τη δράση και το προφίλ τους με τη Φράξια Κόκκινος Στρατός, τρομάζουν με τον κυνισμό των διατυπώσεών τους, που δείχνουν, σύμφωνα με τους αναλυτές της προκήρυξης, ότι «κινούνται με οργή, δεν έχουν σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και δείχνουν ότι δεν θα διστάσουν να πραγματοποιήσουν τις απειλές τους, όταν οι συνθήκες θα τους ευνοήσουν». Τον κυνισμό, μάλιστα, τον αποδέχονται και οι ίδιοι οι συντάκτες του κειμένου- γράφτηκε περίπου είκοσι ώρες μετά την επίθεση στο Τμήμα του Κορυδαλλού, σύμφωνα με την «ηλεκτρονική ταυτότητα» του κειμένου. «Ίσως κάποιοι σοκάρονται απ΄ την κυνικότητά μας και να μιλάνε για έλλειψη πολιτικού και ιδεολογικού υπόβαθρου. Εμείς όμως, δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να δικαιολογήσουμε ή ακόμη και να επεξηγήσουμε τη δράση μας. Δεν κάνουμε πολιτική, κάνουμε αντάρτικο».

«Στρατολόγηση» νέων Η Σέχτα Επαναστατών, όμως, πέρα από τις «ωμές» διατυπώσεις, δηλώνει «επίσημα» αυτό που αποτελούσε τη χειρότερη εκτίμηση των ειδικών σε θέματα τρομοκρατίας μετά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου: ότι δηλαδή αυτά τα γεγονότα δημιούργησαν και το κατάλληλο κλίμα για τη «στρατολόγηση» νέων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στους κόλπους οργανώσεων. Οι διεργασίες, άλλωστε, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90, απλώς η ΕΛ.ΑΣ., ιδιαίτερα μετά την εξάρθρωση της 17Ν και του ΕΛΑ, είτε δεν αντιλήφθηκε, είτε δεν θέλησε να αντιληφθεί. «Ήδη γνωρίζουμε πως μερικές δεκάδες μαχητές, γυναίκες και άντρες, προετοιμάζονται να περάσουν στην πρώτη γραμμή της ένοπλης δράσης». Μιλούν ουσιαστικά για τρομοκράτες υπό εκπαίδευση, τους οποίους χαρακτηρίζουν «μαχόμενους σχηματισμούς ενάντια στον μισθοφορικό στρατό του καθεστώτος».ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ


Οι τρομοκράτες αναδεικνύουν την Αστυνομία και τους αστυνομικούς σε υπ΄ αριθμόν ένα στόχο τους


Επιθέσεις σε Τμήματα Αγ. Βαρβάρας και Κοζάνης με μολότοφ

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ με μολότοφ σε δύο αστυνομικά τμήματα, στην Αγία Βαρβάρα και την Κοζάνη, έγιναν χθες τα ξημερώματα.


Άγνωστοι νεαροί πλησίασαν πεζή το τμήμα της Αγίας Βαρβάρας, εκσφενδόνισαν δύο μολότοφ και απομακρύνθηκαν τρέχοντας πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι αστυνομικοί.

Οι μολότοφ δεν ανεφλέγησαν και δεν προκλήθηκαν ζημιές. Στόχος, όμως, έγινε και το τμήμα της Κοζάνης. Λίγα λεπτά μετά τις 4.00, οι δράστες πλησίασαν το κτίριο από την πλευρά που βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης των περιπολικών, περίπου 25 μέτρα από την κεντρική είσοδο. Οι δράστες, οι οποίοι ήταν νεαρής ηλικίας, πέταξαν τρεις αυτοσχέδιες μολότοφ στο πάρκινγκ, από τις οποίες εξερράγη η μία. Από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε περιπολικό που ήταν σταθμευμένο, ωστόσο η μικρή εστία σβήστηκε αμέσως από αστυνομικούς που πετάχτηκαν στον δρόμο. Οι δράστες απομακρύνθηκαν, ενώ οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν από το σημείο τις δύο μολότοφ που δεν εξερράγησαν, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα των νεαρών. Εμπρηστές, όμως χτύπησαν χθες τα ξημερώματα και σε έκθεση αυτοκινήτων στο Χαλάνδρι. Οι δράστες χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό (γκαζάκια) πυρπόλησαν τον χώρο. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν 14 αυτοκίνητα και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε άλλα τρία.

Εμφανίζονται εξοπλισμένοι και αποφασισμένοι


ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ αναφορά στα όπλα που διαθέτουν και χρησιμοποίησαν ήδη στην επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα του Κορυδαλλού, κάνουν στην προκήρυξή τους οι τρομοκράτες. Όπως λένε, η επιλογή του Τμήματος έγινε διότι απέχει 500 μέτρα από τις φυλακές του Κορυδαλλού και στόχος ήταν να σκοτώσουν. Περιγράφουν τον χώρο και τα σημεία στα οποία βρισκόταν ο αστυνομικός φρουρός που γλίτωσε από θαύμα από τα πυρά τους και λένε ότι χρησιμοποίησαν ένα υποπολυβόλο τύπου Σκόρπιον των 7,65 mm, ένα πιστόλι των 9 mm και μία αμυντική χειροβομβίδα που δεν εξερράγη όταν την έριξαν στους αστυνομικούς. «Τυχεροί αυτοί, άτυχοι εμείς, την επόμενη φορά δεν θα έχουν την τύχη με το μέρος τους(...) Το οργανωμένο αντάρτικο πόλης είναι ο μόνος δρόμος των επαναστατικών δυνάμεων για την ανατροπή».

Τα όπλα των τρομοκρατών και η προέλευσή τους προβληματίζουν έντονα την Αστυνομία. Άλλωστε, η ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώνει πλέον ότι σε μικρό διάστημα όχι μία, αλλά δύο οργανώσεις διαθέτουν σημαντικό οπλοστάσιο. Ωστόσο, Σκόρπιον έχουν βρεθεί τόσο στο οπλοστάσιο των συλληφθέντων «ληστών με τα μαύρα» όσο και πρόσφατα στην κατοχή του Βασίλη Παλαιοκώστα, μετά τη σύλληψή του για την απαγωγή του κ. Γ. Μυλωνά.


Επισημαίνει βεβαίως η Αστυνομία ότι συγκατηγορούμενοι του Παλαιοκώστα έχουν δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι ίδιοι οι τρομοκράτες πάντως απαντούν με τον ίδιο κυνισμό και στα ερωτήματα για τα όπλα. «Πίστευε κανείς πως θα μιλάγαμε για αγώνα χωρίς ταυτόχρονα να οπλιστούμε και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα γι΄ αυτόν;», λένε. Κορυφώνοντας τις απειλές τους εναντίον κάθε αστυνομικού, σημειώνουν ότι «από ΄δώ και πέρα η ζωή κάθε μπάτσου κοστίζει όσο και μια σφαίρα, ενώ τα σώματά τους αποτελούν ιδανικό σημείο εξάσκησης σκοποβολής».

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

«Σας ικετεύω. Βγάλτε αμέσως τις εργάτριες από τα ψυγεία, γιατί θα πεθάνουν από το κρύο. Οι υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας έφυγαν»

«Σας ικετεύω. Βγάλτε αμέσως τις εργάτριες από τα ψυγεία, γιατί θα πεθάνουν από το κρύο. Οι υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας έφυγαν»

Με τις παραπάνω φράσεις ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νάουσας Ημαθίας Θανάσης Τσίτσης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ιδιοκτήτες κονσερβοποιίας και τους απηύθυνε έκκληση να «απελευθερώσουν» τις ανασφάλιστες εργάτριες από τα ψυγεία-θαλάμους, όπου τις είχαν κρύψει για να αποφύγουν τις συνέπειες του ελέγχου!
Το περιστατικό, που αποκαλύπτει τις «μεσαιωνικές» συνθήκες κάτω από τις οποίες απασχολούνται χιλιάδες ανασφάλιστοι εργάτες σε επαρχιακές πόλεις με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης διαλογής, ψύξης και τυποποίησης φρούτων.
Στο κλιμάκιο συμμετείχαν υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας Βέροιας, αντιπροσωπεία της διοίκησης του Εργατοϋπαλλικού Κέντρου Νάουσας και συνδικαλιστές από το τοπικό σωματείο εργαζομένων στη διαλογή-ψύξη φρούτων και επίσημα δεν αποκαλύφθηκε το παραμικρό.
.........\
Περισσότερα: Τα Νέα

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Έλληνας οδηγός αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη, οδηγεί και λύνει σταυρόλεξο

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...