Ειδήσεις

2 Απρ 2008

Απέρριψαν την πρόταση για δημοψήφισμα

Ψήφισαν: 298

Όχι: 152


Ναι: 146

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Daily Telegraph: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ επισκιάζεται από την "πιο ηλίθια μεγάλη διαμάχη του κόσμου"

Ο ξένος Τύπος εκφράζει την ελπίδα να υπάρξει συμφωνία έστω και της τελευταίας στιγμής, ώστε να μην αναγκαστεί η Ελλάδα να ασκήσει βέτο.
Ωστόσο, δε λείπουν σχόλια όπως αυτό της Βρετανικής εφημερίδας Daily Telegraph, η οποία γράφει ότι «η Σύνοδος του ΝΑΤΟ επισκιάζεται από την "πιο ηλίθια μεγάλη διαμάχη του κόσμου", όπως την χαρακτήρισαν οι Αμερικανοί».
Από την άλλη η επίσης Βρετανική οικονομική εφημερίδα Financial Times διατυπώνει την εκτίμηση, ότι «η "Μακεδονία" έχει τις λιγότερες πιθανότητες να πάρει το πράσινο φως στη Σύνοδο που πραγματοποιείται στο Βουκουρέστι».

Αποστάσεις προσπαθεί να κρατήσει το Βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, ο ανταποκριτής του οποίου στην Αθήνα μεταδίδει, ότι «το φταίξιμο θα αποδοθεί στους Έλληνες, αν η FYROM δεν ενταχθεί αυτήν την στιγμή στο ΝΑΤΟ» και προσθέτει ότι «οι Έλληνες πιέζονται να αποδεχθούν τη συμβιβαστική λύση που έχουν προτείνει τα Ηνωμένα Έθνη για το όνομα "Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπια)"».
Πιο επιθετική η Γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η οποία γράφει ότι «για ένα νέο κράτος όπως η "Μακεδονία" είναι πολύ σημαντικό να ψάχνει για ένα νέο μέλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ένταξή της στο ΝΑΤΟ, βέβαια ακόμη πιο σημαντική θα ήταν η ένταξή της στην ΕΕ».
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γαλλική εφημερίδα Le Monde, η οποία αναφέρει ότι «η Ελλάδα αρνείται στη μικρή γειτόνισσά της να φέρει την ονομασία της "Μακεδονίας", γιατί εκτιμά ότι αποτελεί μέρος της ιστορικής της κληρονομιάς».

Πηγή: Alpha

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Τι ακριβώς συζητείται σήμερα στη Βουλή

Από το σημερινό πρόγραμμα της Βουλής:

Απογευματινή συνεδριάση: 'Ωρα 18.00

Συνέχιση της συζήτησης και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού της Βουλής, επί της προτάσεως, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κ. Γεώργιος Παπανδρέου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κα Αλέκα Παπαρήγα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι βουλευτές των κομμάτων τους, με την οποία ζητείται, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο του Συντάγματος και το άρθρο 116 του Κανονισμού της Βουλής, η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το ψηφισμένο νομοσχέδιο «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

Σύνταγμα
'Αρθρο 44, παρ. 2

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου.Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.

Κανονισμός της Βουλής
'Αρθρο 116: Πρoτάσεις Boυλευτών για τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς
1. H πρόταση των δύo πέμπτων (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών με την oπoία ζητείται σύμφωνα με τo άρθρo 44 παρ. 2 εδ. β΄ τoυ Συντάγματoς η διεξαγωγή δημoψηφίσματoς για ψηφισμένo νoμoσχέδιo πoυ ρυθμίζει σoβαρό κoινωνικό ζήτημα κατατίθεται στη Boυλή, τυπώνεται και διανέμεται στoυς Boυλευτές και εγγράφεται κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη.
2. H πρόταση πρέπει να αναφέρει τo συγκεκριμένo νoμoσχέδιo για τo oπoίo ζητείται η διεξαγωγή δημo-ψηφίσματoς.
3. H συζήτηση της πρότασης διεξάγεται με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων των άρθρων 95 έως 100 και oλoκληρώνεται μέσα σε τρεις συνεδριάσεις.
4. H ψηφoφoρία για την απoδoχή ή μη της πρότασης είναι oνoμαστική.
5. H πρόταση εγκρίνεται με την πλειoψηφία των τριών πέμπτων (3/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
6. H απόφαση της Boυλής πoυ δέχεται την πρόταση Boυλευτών για τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τo ερώτημα ή τα ερωτήματα πoυ θα τεθoύν στo λαό και να αναφέρει την πρoθεσμία μέσα στην oπoία θα γίνει η πρoκήρυξη τoυ δημoψηφίσματoς.
7. H παράγραφoς 6 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ εφαρμόζεται και για την απόφαση της Boυλής πoυ αναφέρεται στo παρόν άρθρo.
8. H πρoκήρυξη τoυ δημoψηφίσματoς γίνεται με πρoεδρικό διάταγμα πoυ πρoσυπoγράφεται από τoν Πρόεδρo της Boυλής.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Αναβολή της ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ

Στο μέλλον παραπέμπεται η συζήτηση του θέματος της ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.

Το θέμα της ονομασίας θα συζητηθεί εντός του 2008 και πριν από τη νέα σύνοδο του ΝΑΤΟ, το φθινόπωρο οπότε θα συναντηθούν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών.
Περιμένουμε τη διατύπωση που θα έχει η ανακοίνωση της αναβολής για να δούμε αν "έπιασε τόπο" η στάση της Ελλάδας και βέβαια τις αντιδράσεις.
Γιατί υπαρκτός δυστυχώς, είναι ο φόβος για επεισόδια και έξω από την ελληνική Πρεσβεία στα Σκόπια έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας περιμένοντας τα νέα από το Βουκουρέστι.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Η Ίνγκριντ Μπετανκούρτ κινδυνεύει να πεθάνει

Η υγεία της γαλλο-κολομβιανής πολιτικού, Ίνγκριντ Μπετανκούρτ, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση με κίνδυνο για τη ζωή της.
Πάσχει από ηπατίτιδα Β και κινδυνεύει αν δεν υποβληθεί σε μετάγγιση αίματος.

Η αγωνία και το δράμα των συγγενών της, που παραμένει όμηρη στα χέρια των ανταρτών της οργάνωσης FARC, εκφράζει τον πόνο ενός ολόκληρου λαού που υποφέρει από την εδώ και δεκαετίες.
Η Ίνγκριντ Μπετανκούρτ απήχθη στις 23 Φεβρουαρίου του 2002, τρεις μέρες μετά την διακοπή των διαπραγματεύσεων ειρήνης μεταξύ της κυβέρνησης και της οργάνωσης των ανταρτών. Ήταν καθ όδον από την Φλορένσια προς το Σαν Βισέντε δελ Καγουάν, όπου γίνονταν οι διαπραγματεύσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί τόνισε την σοβαρότητα της κατάστασής της και δήλωσε πως οι αντάρτες θα θεωρηθούν υπεύθυνοι αν η πολιτικός χάσει τη ζωή της.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Έκκληση Δαλάι Λάμα για Θιβέτ

Ο Δαλάι Λάμα κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Πεκίνο ώστε να τεθεί ένα τέλος στη στρατιωτική καταστολή η οποία όπως αναφέρει, κλιμακώνεται στις περιοχές της Κίνας όπου κατοικούν Θιβετιανοί.

Σε ανακοίνωσή του ο εξόριστος πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ καλεί "τις κυβερνήσεις του κόσμου, τους κοινοβουλευτικούς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους λαούς" να ζητήσουν "τον άμεσο τερματισμό της συνεχιζόμενης καταστολής" καθώς και "την απελευθέρωση όλων όσων έχουν συλληφθεί".
Μια ανακοίνωση στη "σκιά" της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ ποιος θα την ακούσει;
Δυστυχώς, το θέμα ήταν "της μόδας" όταν έγιναν τα επεισόδια στην τελετή Αφής της φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία.
Τώρα, μπορεί να χρειαστεί να περιμένει ακόμα και μέχρι τις παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Αναβλήθηκε για δέυτερη φορά η δίκη για την υπόθεση της «ζαρντινιέρας».

Για τις 4 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του ξυλοδαρμού του 25χρονου Κύπριου σπουδαστή, Αυγουστίνου Δημητρίου, από αστυνομικούς, έπειτα από πορεία - το 2006 - στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, δεν εξέτασε σήμερα την υπόθεση, λόγω της αποχής των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, αναβάλλοντας την εκδίκασή της για δεύτερη φορά (σ.σ. τέλος Νοεμβρίου 2007 η πρώτη αναβολή).
Ο 25χρονος, που ήρθε από την Κύπρο μαζί με την οικογένειά του για να καταθέσει στο δικαστήριο, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αυτήν την εξέλιξη.
Σε δηλώσεις του είπε ότι βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση κι ότι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Πηγή: ΑΠΕ

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ο ευρωπαϊκός τύπος για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και το όνομα της ΠΓΔΜ

Η γερμανική Süddeutsche Zeitung: "Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ κινδυνεύει εξαιτίας της Αθήνας"

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica: "Οι Ευρωπαίοι πριν από την διεύρυνση μέχρι τον Καύκασο πρέπει να καθορίσουν τα φυσικά τους σύνορα στον γεωπολιτικό τους χώρο, κάτι που δεν έχουν κάνει ακόμη και τώρα τους καλεί ο πρόεδρος Μπους να το πράξουν στους κόλπους του ΝΑΤΟ".
Η αυστριακή εφημερίδα Der Standard: "Όποιος ακολουθεί κατά πόδας τους Αμερικανούς δεν πρέπει να απορεί, εάν κάπου-κάπου συγκρούεται αυτή η πορεία με τα εθνικά του συμφέροντα"
Πηγή: DW

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Το σύμφωνο συμβίωσης δεν αφορά σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια

Τηλεοπτική δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης για το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης

Ερώτηση: Κύριε Υπουργέ, συζητήσεις επί συζητήσεων έχει προκαλέσει το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης. Θα θέλατε να μας ξεκαθαρίσετε τις πτυχές του θέματος αυτού;
Σ. Χατζηγάκης: Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ορισμένες στρεβλώσεις και ορισμένα σχόλια που έχουν γίνει εναντίον αυτού του νομοσχεδίου.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να σας πω ότι το νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά ετερόφυλα ζεύγη.
Δεύτερον, στηρίζει τον γάμο και στηρίζει την Εκκλησία. Μάλιστα, όσον αφορά στο γάμο, θα έλεγα ότι αποτελεί έναν «προθάλαμο» γάμου, αφού προετοιμάζει τα ζευγάρια –τα οποία ίσως για ορισμένους λόγους δεν θα ήθελαν – να προχωρήσουν κάποια στιγμή σε γάμο.
Τρίτο, είναι ένα μέτρο έντονα και βαθιά κοινωνικό. Γιατί προστατεύει, κυρίως, τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τέταρτο, δημιουργεί υπεύθυνους πολίτες.
Πέμπτο, είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, πλην της Παπικής Ιταλίας.
Έκτο, είναι ένα μέτρο το οποίο απαγορεύει την υιοθεσία σ’ αυτά τα ζευγάρια.
Και τέλος, είναι ένα μέτρο το οποίο σκέπτεται η Κυβέρνηση να το κάνει νόμο του Κράτους, να το φέρει ως νομοσχέδιο, για να μπορέσει να ρυθμίσει όλες αυτές τις σχέσεις που αφορούν αυτά τα ζευγάρια.
Ερώτηση: Για ομοφυλόφιλα ζευγάρια;
Σ. Χατζηγάκης: Όπως είπα εξαρχής, δεν αφορά ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Αφορά αποκλειστικά ετερόφυλα ζευγάρια και αυτό το πράγμα ρυθμίζει. Αυτούς τους ανθρώπους θέλει να τους κάνει πιο υπεύθυνους και να προσεγγίσει το κοινωνικό ζήτημα το οποίο δημιουργείται.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Το θέαμα του ανθρώπου που κατέρρευσε, με "σκότωσε" είπε ο κατηγορούμενος για το θάνατο του Βαρθολαμαίου

Για «κακιά στιγμή» έκανε λόγο στην απολογία του, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πρώην διοικητή του ΙΚΑ, Γιάννη Βαρθολομαίου, λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

«Δεν είχα ποτέ κακή σχέση με την αλήθεια, αυτή υπηρέτησα και αυτή υπηρετώ. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Καλύτερα να ήμουν εγώ στη θέση του Γιάννη Βαρθολομαίου. Το θέαμα του ανθρώπου που κατέρρευσε, με σκότωσε, δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου. Στο σκοτάδι του κελιού μου όσο σκέφτομαι τη δική μου οικογένεια, σκέφτομαι και τη δική του. Ζητώ συγγνώμη» είπε χαρακτηριστικά.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Σήμερα το βράδυ η ψηφοφορία για το δημοψήφισμα

Με ονομαστική ψηφοφορία ολοκληρώνεται σήμερα, στις 11 το βράδυ, στη Βουλή, η συζήτηση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το ασφαλιστικό.

Σε κλοιό διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί το Κοινοβούλιο, καθώς τα συνδικάτα θα παραδώσουν στον πρόεδρο της Βουλής πάνω από 200 χιλιάδες υπογραφές υπέρ του δημοψηφίσματος.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ποιος φταίει για τις συνεχόμενες διαρρήξεις στο σπίτι του Γρηγόρη Ψαριανού;

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερά εκφράζει την βαθιά της ανησυχία για τις περίεργες και αλλεπάλληλες διαρρήξεις - τρεις τον αριθμό, από τις 28.2.2008 έως τις 29.3.08 - στο σπίτι του βουλευτή Γρηγόρη Ψαριανού, στην Κάντζα, απ’ όπου αφαιρέθηκαν προσωπικά αρχεία, αντικείμενα και συλλογές μεγάλης αξίας.

Μάλιστα, σε δελτίο τύπου, υπογραμμίζει ότι μέχρι σήμερα όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε οποιαδήποτε περιοχή κατοικούσε ο Γρηγόρης Ψαριανός, ως απλός πολίτης, ουδέποτε είχε υποστεί την παραμικρή ενόχληση.
Αναφέρει επίσης ότι "είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι συνέβη σε, θεωρητικά φυλασσόμενο, σπίτι βουλευτή και μάλιστα παρά τις διαδοχικές καταγγελίες που έγιναν από την πρώτη στιγμή, τόσο στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης όσο και στη Γενική Ασφάλεια.
Και τέλος η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό άμεσες ενέργειες προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Έχασε τη ζωή του αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο...

Μπήκαν λαθραία σε ένα φορτηγό από το λιμάνι της Πάτρας με σκοπό να φτάσουν στην Ιταλία.
Το φορτηγό όμως αντί για την Ιταλία πήγαινε στην Αθήνα.
Τα δυο ξαδέρφια από το Αφγανιστάν, δεκατριών και δεκαπέντε χρονών, μόλις κατάλαβαν το λάθος τους, στο 163ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο ύψους του Διακοφτού, έσκισαν την κουκούλα της νταλίκας και πήδηξαν στο δρόμο.
Τον 15χρονο τον παρέσυρε διερχόμενο όχημα και τον παράτησε στο δρόμο.
Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου, οπού διαπιστώθηκε ο θάνατος του . Ο 13αχρονος ξάδερφος του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με κατάγματα στην λεκάνη και στα χέρια , στην συνεχεία και αφού του προσφερθήκαν οι πρώτες βοήθειες τον πήγαν στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Πάτρας «Ο Άγιος Αντρέας» προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον οδηγό της νταλίκας στην Κόρινθο που δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη σύλληψη του οδηγού του Ι.Χ. που παρέσυρε το άτυχο παιδί.

Παναγιώτης Φριντζάλας

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Πρόεδρος των Πομάκων της Ξάνθης: Δεν είμαστε Τούρκοι!

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, τα ήθη, τα έθιμα και την παράδοσή μας. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα; Επειδή έχει ξεκινήσει τα τελευταία 15 χρόνια η γνωστή "καραμέλα" κάποιοι να λένε ότι όλοι οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Τούρκοι. Αυτό δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση.
Οι μουσουλμάνοι της Θράκης αποτελούνται από τρεις διαφορετικές φυλές. Αυτές οι φυλές όπως γνωρίζετε και εσείς είναι οι λεγόμενοι Ρομ, όπως τους λέμε εμείς στα πομάκικα «ρεσιοτάρε», είναι οι Τουρκογενείς οι «τσατάκηδες» κι εμείς οι Πομάκοι.
Τι διαφορά έχουν αυτές οι τρεις φυλές; Καταρχήν η γλώσσα το πρώτο και βασικότερο. Επίσης έχουμε διαφορετικά ήθη και έθιμα σε όλες τις πλευρές της ζωής. Δηλαδή ο τρόπος ενός γάμου τον οποίον εμείς τον κάνουμε με την παλιά την παράδοση όπως τα μάθαμε από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, ενώ οι Τουρκογενείς τον κάνουνε όπως γίνεται σε έναν κοσμικό γάμο.
Δημιουργήσαμε περισσότερο αυτό το σύλλογο για να μη λένε στη Θράκη ότι «είμαστε όλοι Τούρκοι». Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε όλοι Τούρκοι. Έχουμε διαφορετική προέλευση και φυλετική καταγωγή, έχουμε απλώς την ίδια θρησκεία. Κάποιοι μπέρδεψαν τη θρησκεία με την … Τουρκία. Άλλο είναι ο μουσουλμανισμός και άλλο ο τουρκισμός.
Προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτό που μας έμαθαν οι γονείς μας. Στους γονείς μας τα έμαθαν οι παππούδες και πάει λέγοντας. Κατά κάποιο τρόπο η γλώσσα μας είχε καταγραφεί, δεν υπήρχαν σύμβολα τα τελευταία χρόνια όμως έγινε προσπάθεια καταγραφής ενώ εμείς την διατηρούσαμε από προφορική παράδοση από όπου και τη μάθαμε από γενιά σε γενιά. Και είμαστε περήφανοι που είμαστε Πομάκοι.

Από την καθημερινή εφημερίδα: "Θράκη"

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Απεργούν για το... επίδομα απόστασης. Ζητούν 250 ευρώ το μήνα για να πάνε στο Μαρούσι

Σε δύο 24ωρες απεργίες, σήμερα και στις 8 Απριλίου προχωρούν οι διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας.

Η μετεγκατάσταση του υπουργείου Παιδείας από το κέντρο της Αθήνας στο Μαρούσι έχει αυξήσει τα έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν αποσπάσει τη δέσμευση για την καταβολή επιδόματος 250 ευρώ από την 1/1/2008.
Οι υπάλληλοι του υπουργείου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους ακόμη και κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Οι.... κωλοτούμπες

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας "Ώρα"

22/08/2004
Ειρωνικά σχόλια για τον Rivaldo όταν υπέγραφε στον Ολυμπιακό. Να θυμίσω πως ο Rivaldo τότε ήταν τέσσερα χρόνια νεότερος .
.
.
.
..
.
Πρωτοσέλιδο εφημερίδας "Ώρα"

01/04/2008
.


Τι να πει κανείς;
.
Παναγιώτης Φριντζάλας

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Φωτογραφίες από την εποχή που ο πρωθυπουργός των Σκοπίων ήταν φοιτητήςΟι φωτογραφίες είναι απο τον Αύγουστο του 1996 όταν η Δάφνη Χρήστου - αγκαλιά με το Nikola Gruevski, το σημερινό πρωθυπουργό των Σκοπίων, στην πρώτη φωτογραφία - συνεργάτιδα σήμερα του "Ε" της Ελευθεροτυπίας, βρέθηκε με άλλους 27 φοιτητές στο νησί Λας Πάλμας των Καναρίων νήσων της Ισπανίας, σε ένα θερινό πανεπιστήμιο, σε μια απο τις δράσεις της AEGEE (Κίνηση Φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης).
.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Πορεία για το όνομα διοργανώνουν οι Σκοπιανοί

"Σιωπηρή" πορεία διοργανώνουν σήμερα το βράδυ, στα Σκόπια, οργανώσεις της πόλης.

Δίχως συνθήματα και ομιλίες, η πορεία θα ξεκινήσει στις 19:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά από το κυβερνητικό κτίριο και θα καταλήξει δύο ώρες αργότερα μπροστά από το Κοινοβούλιο και το διπλανό σε αυτό πάρκο, όπου οι συμμετέχοντες στην πορεία θα ανάψουν κεριά στη "μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του μακεδονικού λαού από την Ελλάδα".

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Κατέστρεψαν τις προκλητικές αφίσες στα Σκόπια

"Άγνωστοι" - όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας - κατέστρεψαν χθες βράδυ τις απαράδεκτες αφίσες με την προσβολή του εθνικού μας συμβόλου, στα Σκόπια.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει συζήτηση με θέμα: "Τούρκοι της Δυτικής Θράκης και Μακεδόνες: Οι μη αναγνωρισμένες μειονότητες στην Ελλάδα"

Μήνυμα αναγνώστη


Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας Ευρώπης Τούρκων της Δυτικής Θράκης, στις 17 Απριλίου 2008, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλες, πρόκειται να λάβει χώρα διεθνές πάνελ με θέμα:"Τούρκοι της Δυτικής Θράκης και Μακεδόνες: Οι μη αναγνωρισμένες μειονότητες στην Ελλάδα"Σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις, στο πάνελ, που διοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία-Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα (EFA), η Ομοσπονδιακή Ένωση Λαών της Ευρώπης (FUEN) και το φιλοσκοπιανό κόμμα στην Ελλάδα "Ουράνιο Τόξο", θα προεδρεύσει ο Hans Heinrich Hansen, πρόεδρος της FUEN.Εναρκτήριες ομιλίες θα κάνουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρώπης Τούρκων της Δυτικής Θράκης (ABTTF) Halit Habipoglu, η πρόεδρος του EFA Nelly Maes, ενώ θα συμμετέχουν ως ομιλητές οι Halim Cavusoglu, διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνιολογίας του πανεπιστημίου Hacettepe, το μέλος του Κεντρικού Συμβλίου του EFA "Ουράνιο Τόξο" Παύλος Φιλίππωφ Βοσκόπουλος, η ευρωβουλευτής Helene Flautre, Πρόεδρος της υποεπιτροής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής Dr. Csaba Sandor Tabajdi , Πρόεδρος της Ομάδας των Παραδοσιακών Εθνικών Μειονοκτήτων και Γλωσσών του Ευρωκοινοβουλίου, ο Boriss Cilevics, Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του συμβουλίου της Ευρώπης, ο Παναγιώτης Δημητράς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρίου του Ελσίνκι και ο ευρωβουλευτής Mikel Irujo Amezaga.


Ιστοσελίδα της αυτοαποκαλούμενης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης: http://www.abttf.org


Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Zougla.gr: Σε λίγο κοντά σας...

Το portal μας καλωσορίζει με ένα σκηνικό που θυμίζει το σκηνικό της τηλεοπτικής "Ζούγκλας", με άγρια ζώα και με το μακαρίτη Φιντέλ, τον παπαγάλο του Μάκη, να στέκεται δίπλα σε ένα λάπτοπ, στην οθόνη του οποίου μπορούμε να δούμε, όχι πολύ καθαρά, το "στήσιμο" της ηλεκτρονικής εφημερίδας.

Πάνω δεξιά "Απευθείας σύνδεση" με τι άλλο... με τη ζούγκλα.
Προβλέπουμε, αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας ότι "θα σπάσουν τα κοντέρ" όταν αρχίσει να λειτουργεί.
Για να "μπεις" θα πρέπει να περιμένεις στην ουρά...

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ο πιο γνωστός Έλληνας μπλογκερ απέκτησε δική του εκπομπή"Χθες ήταν πρωταπριλιά και σας είπα πολλά ψέματα. Σήμερα θα σας πω περισσότερα..."
Έτσι ξεκίνησε τη ραδιοφωνική του εκπομπή, σήμερα στις 11:00 το πρωί, από το ραδιόφωνο του "Σκάι" ο γνωστός μπλόγκερ "Πιτσιρίκος".
Μια εκπομπή ενημερωτική με την δική του όμως οπτική και το γνωστό τρόπο σχολιασμού.
Θα συνεχίσει όμως να γράφει και στο μπλογκ του το οποίο σήμερα έχει γενέθλια, "κλείνει" τρία χρόνια στην "blogόσφαιρα".
Σήμερα, στην τελευταία ανάρτησή του αναφέρει:
Γιατί στον ΣΚΑΙ; Γιατί μου είπαν «σε θέλουμε γι’ αυτό που είσαι, για τον τρόπο που σκέφτεσαι».(Η συνέχεια εδώ)

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

H... πρώτη γεύση από το zougla.gr


Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ποιος είναι και τι λέει ο Σκοπιανός δημιουργός της αφίσας με την ελληνική σημαία με τη σβάστικα

Τον λένε Ατάνα Μπότεβ, είναι 35 χρονών και ζει στην πόλη των Σκοπίων. Σε συνέντευξη που δίνει σήμερα στην εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" και στο δημοσιογράφο Θωμά Τάτση, λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πολιτικό υπόβαθρο πίσω από το δημιούργημά του και ότι πρόκειται για μια αφιέρωση στον παππού του και στη γιαγιά του που ήρθαν από την Ελλάδα μαζί με τα παιδιά τους, το 1948.

Όσο για τη σβάστικα, λέει πώς είναι αρχαίο σύμβολο το οποίο οι Ινδιάνοι και άλλοι πολιτισμοί τη χρησιμοποιούσαν ως σύμβολο αιώνιας ζωής.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Εθνική Οδός: Στην ουρά για το άρμεγμα

Εγκλωβισμένοι παρέμειναν σήμερα το πρωί, εκατοντάδες οδηγοί στα διόδια Σχηματαρίου και Αφιδνών.

Η κοινοπραξία "Νέα Οδός" προχώρησε σε αύξηση του αντιτίμου έως και 45% αλλά δεν κατάφερε να διαχειριστεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στα ταμεία με την έλλειψη κερμάτων τω 5 λεπτών.
Έτσι, η εταιρία αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι στρογγυλοποιεί το ποσό στους σταθμούς Αφιδνών, Σχηματαρίου και Τραγάνας από 2 ευρώ και 75 λεπτά, στα 2 ευρώ 70 λεπτά.

Οι αυξήσεις στα διόδια

Οι κοινοπραξίες για την κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων καθόρισαν το αντίτιμο στους σταθμούς
  • Αφιδνών, Σχηματαρίου και Τραγάνας, για τα ΙΧ στα 2 ευρώ και 70 λεπτά
  • στον άξονα Κορίνθου - Τριπόλεως - Καλαμάτας, στα 2 ευρώ και 90 λεπτά.
  • στους Σταθμούς των διοδίων Πελασγίας στα 1,90 ευρώ
  • Μεσοχωρίου 2,50
  • Τεμπών 0,90
  • Λεπτοκαρυάς 1,60 ευρώ.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Οικονομία στο... χαρτί υγείας

Μήνυμα αναγνώστη


Δεν έχει χαρτί υγείας όλος ο «Ευαγγελισμός» και αναγκάζομαι να αγοράζω από το κυλικείο η να ζητώ από του συγγενείς να μου φέρουν.

StudioA-blog: Επικοινωνήσαμε με τους υπεύθυνους αποθήκης αναλώσιμου υλικού του συγκεκριμένου νοσοκομείου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι χαρτί υγείας υπάρχει μεν, αλλά πρέπει η προϊσταμένη κάθε κλινικής να ελέγχει τα δωμάτια και να το δίνει μάλλον με… «φειδώ». Ο μόνος κερδισμένος από ότι φαίνεται σε αυτή την ιστορία θα είναι το κυλικείο ου νοσοκομείου.

Ελένη Κορίνη

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

"Στη Μακεδονία του Αιγαίου κατοικούν 1.000.000 Σκοπιανοί' σύμφωνα με χάρτη της FYROM

Μήνυμα από "Παγκόσμια Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα"

Οι ελληνικές πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά με κίτρινο χρώμα οι Σκοπιανοί ισχυρίζονται ότι κατοικούνται αμιγώς από δικούς τους! Το κίτρινο κυριαρχεί στη Δυτική μας Μακεδονία! Οι πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά με κοκκινωπό χρώμα κατοικούνται όπως ισχυρίζονται από 50% μέχρι 100% από Σκοπιανούς! Υπάρχουν δηλαδή και λίγοι Έλληνες…
Στις υπόλοιπες περιοχές «οι “Μακεδόνες” αποτελούν μειονότητα κάτω από το 50%», υποστηρίζουν οι επικίνδυνοι πλαστογράφοι και άρπαγες της Μακεδονίας!
Ο Χάρτης υποβλήθηκε στο παρελθόν - όπως υποστηρίζουν - στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Χάρτη-Εφιάλτη και τους ισχυρισμούς τους «οι “Μακεδόνες” αποτελούν την πλειοψηφία στο βόρειο μισό της “Αιγαίας Μακεδονίας”, οριοθετώντας τη “Δημοκρατία της Μακεδονίας” και το μέρος της “Μακεδονίας του Πιρίν” στη Βουλγαρία όπου οι “Μακεδόνες” ζουν επίσης. Στο άλλο νότιο μισό της “Αιγαίας Μακεδονίας” οι “Μακεδόνες” είναι μειονότητα»!
Τέλος, βάση του "Χάρτη - εφιάλτη", υποστηρίζουν ότι στην «Μεκεδονία του Αιγαίου» κατοικούν «1.000.000 Σκοπιανοί»!

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ο Μπους αποκάλεσε τα Σκόπια Μακεδονία πριν από λίγο!

Είπε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Αλβανίας, της Κροατίας και της... Μακεδονίας!
Ίσως, λέμε ίσως, θα μπορούσε να μην είναι τόσο προκλητικός σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, πριν από μια τόσο κρίσιμη συνάντηση.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ισοπεδώθηκε κατάστημα στην Ελευσίνα

Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 σήμερα τα ξημερώματα, σε καφενείο στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Παπαγιάννη στην Ελευσίνα.

Προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο κατάστημα, σε σταθμευμένα οχήματα, καθώς και σε διπλανά κτίρια.
Εκρηκτικός μηχανισμός στο συγκεκριμένο κατάστημα είχε τοποθετηθεί και πριν από περίπου έναν χρόνο.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ο γείτονάς μου, βάφει τις πινακίδες των οδών γύρω από τα σπίτια μας και τις ονομάζει όπως θέλει!

Μήνυμα αναγνώστη


Ο γείτονάς μου, βάφει τις πινακίδες των οδών γύρω από τα σπίτια μας και τις ονομάζει όπως θέλει!
Και το κακό είναι ότι δεν είναι σταθερός, αλλάζει δηλαδή τα ονόματα "κάθε λίγο και λιγάκι". Μένω σε σχετικά ερημική περιοχή, έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να βρει κάποιος το σπίτι μου, φανταστείτε τώρα με αυτές τις... απρόσμενες αλλαγές.
Έχω διαμαρτυρηθεί στο δήμαρχο, του έχει κάνει σύσταση αλλά αυτός το χαβά του.
Τι να κάνω;
.


Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...