Ειδήσεις

25 Μαρ 2008

Θούριος


Θούριος

Ρήγας Φεραίος

Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά,
μονάχοι σα λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά,
να φεύγωμ' απ' τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;

Να χάνωμεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς;
Κάλλιο είναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή.

Τι σ' ωφελεί αν ζήσεις, και είσαι στη σκλαβιά;
στοχάσου πως σε ψένουν, καθ' ώραν στην φωτιά.
Βεζύρης, δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθής
ο τύραννος αδίκως σε κάμνει να χαθής.

Δουλεύεις όλη ημέρα, σε ό,τι κι αν σε πει,
κι' αυτός πασχίζει πάλιν, το αίμα σου να πιει.
Ο Σούτζος, κι ο Μουρούζης, Πετράκης, Σκαναβής
Γκίκας και Μαυρογένης, καθρέπτης, ειν' να ιδής.

Ανδρείοι καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί,
σκοτώθηκαν κι αγάδες, με άδικον σπαθί.
Κι αμέτρητοι άλλοι τόσοι, και Τούρκοι και Ρωμιοί,
ζωήν και πλούτον χάνουν, χωρίς καμμιά αφορμή.

Ελάτε με έναν ζήλον, σε τούτον τον καιρόν,
να κάμωμεν τον όρκον, επάνω στον σταυρόν.
Συμβούλους προκομμένους, με πατριωτισμόν
να βάλωμεν εις όλα, να δίδουν ορισμόν.

Οι νόμοι να 'ν' ο πρώτος, και μόνος οδηγός,
και της πατρίδος ένας, να γένει αρχηγός.
Γιατί κι η αναρχία, ομοιάζει την σκλαβιά,
να ζούμε σαν θηρία, ειν' πιο σκληρή φωτιά.

Και τότε με τα χέρια, ψηλά στον ουρανόν
ας πούμ' απ' την καρδιά μας, ετούτα στον Θεόν.

Εδώ σηκώνονται οι πατριώτες όρθιοι,
και υψώνοντας τα χέρια προς τον ουρανόν,
κάνουν τον όρκον.


Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε Σε,
στην γνώμην των τυράννων, να μην έλθω ποτέ.
Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ,
εις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ.

Εν όσω ζω στον κόσμον, ο μόνος μου σκοπός,
για να τους αφανίσω, θε νάναι σταθερός.
Πιστός εις την πατρίδα, συντρίβω τον ζυγόν,
αχώριστος για να 'μαι, υπό τον στρατηγόν.

Κι αν παραβώ τον όρκον, ν' αστράψ' ο ουρανός,
και να με κατακάψη, να γένω σαν καπνός.


Τέλος του όρκου


Σ' ανατολή και δύση, και νότον και βοριά,
για την πατρίδα όλοι, να 'χωμεν μια καρδιά.
Στην πίστιν του καθ' ένας, ελεύθερος να ζη,
στην δόξαν του πολέμου, να τρέξωμεν μαζί.

Βουλγάροι κι Αρβανήτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί,
Αράπηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορμή,
Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί,
πως είμαστ' αντριωμένοι, παντού να ξακουσθή.

Όσα απ' την τυραννίαν, πήγαν στην ξενητιά
στον τόπον του καθ' ένας, ας έλθη τώρα πιά.
Και όσοι του πολεμου, την τέχνην αγροικούν
Εδώ ας τρέξουν όλοι, τυρράνους να νικούν.

Η Ρούμελη τους κράζει, μ' αγκάλες ανοιχτές,
τους δίδει βιό και τόπον, αξίες και τιμές.
Ως ποτ' οφφικιάλος, σε ξένους Βασιλείς;
έλα να γένης στύλος, δικής σου της φυλής.

Κάλλιο για την πατρίδα, κανένας να χαθή
ή να κρεμάση φούντα, για ξένον στο σπαθί.
Και όσοι προσκυνήσουν, δεν είναι πιά εχθροί,
αδέλφια μας θα γένουν, ας είναι κ' εθνικοί.

Μα όσοι θα τολμήσουν, αντίκρυ να σταθούν,
εκείνοι και δικοί μας, αν είναι, ας χαθούν.
Σουλιώτες και Μανιάτες, λιοντάρια ξακουστά
ως πότε σταις σπηλιές σας, κοιμάστε σφαλιστά;

Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπου σταυραητοί,
κι Αγράφων τα ξεφτέρια, γεννήστε μια ψυχή.
Ανδρείοι Μακεδόνες, ορμήσετε για μια,
και αίμα των τυράννων, ρουφήξτε σα θεριά.

Του Σάββα και Δουνάβου, αδέλφια Χριστιανοί,
με τα άρματα στο χέρι, καθ' ένας ας φανή,
Το αίμα σας ας βράση, με δίκαιον θυμόν,
μικροί μεγάλοι ομώστε, τυρράννου τον χαμόν.

Λεβέντες αντριωμένοι, Μαυροθαλασσινοί,
ο βάρβαρος ως πότε, θε να σας τυραννή.
Μην καρτερήτε πλέον, ανίκητοι Λαζοί,
χωθήτε στο μπογάζι, μ' εμάς και σεις μαζί.

Δελφίνια της θαλάσσης, αζδέρια των νησιών,
σαν αστραπή χυθήτε, χτυπάτε τον εχθρόν.
Της Κρήτης και της Νύδρας, θαλασσινά πουλιά,
καιρός ειν' της πατριδος, ν' ακούστε την λαλιά.

Κι οσ' είστε στην αρμάδα, σαν άξια παιδιά,
οι νόμοι σας προστάζουν, να βάλετε φωτιά.
Με εμάς κι εσείς Μαλτέζοι, γεννήτε ένα κορμί,
κατά της τυραννίας, ριχθήτε με ορμή.

Σας κράζει η Ελλάδα, σας θέλει, σας πονεί,
ζητά την συνδρομήν σας, με μητρική φωνή.
Τι σκέκεις Παζβαντζιόγλου, τόσον εκστατικός;
τινάξου στο Μπαλκάνι, φώλιασε σαν αητός.

Τους μπούφους και κοράκους, καθόλου μην ψηφάς,
με τον ραγιά ενώσου, αν θέλης να νικάς.
Συλήστρα και Μπραίλα, Σμαήλι και Κιλί,
Μπενδέρι και Χωτήνι, εσένα προσκαλεί.

Στρατεύματα σου στείλε, κ' εκείνα προσκυνούν
γιατί στην τυρραννίαν, να ζήσουν δεν μπορούν.
Γκιουρντζή πιά μη κοιμάσαι, σηκώσου με ορμήν,
τον Προύσια να μοιάσης, έχεις την αφορμήν.

Και συ που στο Χαλέπι, ελεύθερα φρονείς
πασιά καιρόν μη χάνεις, στον κάμπον να φανής.
Με τα στρατεύματά σου, ευθύς να συκωθής,
στης Πόλης τα φερμάνια, ποτέ να μη δοθής.

Του Μισιριού ασλάνια, για πρώτη σας δουλειά,
δικόν σας ένα μπέη, κάμετε βασιλιά.
Χαράτζι της Αιγύπτου, στην Πόλη ας μη φανή,
για να ψοφήσει ο λύκος, όπου σας τυραννεί.

Με μια καρδιά όλοι, μια γνώμη, μια ψυχή,
χτυπάτε του τυράννου, την ρίζα να χαθή.
Να ανάψουμε μια φλόγα, σε όλην την Τουρκιά,
να τρέξει από την Μπόσνα, και ως την Αραπιά.

Ψηλά στα μπαϊράκια, σηκώστε τον σταυρόν,
και σαν αστροπελέκια, χτυπατε τον εχθρόν.
Ποτέ μη στοχασθήτε, πως είναι δυνατός,
καρδιοκτυπά και τρέμει, σαν τον λαγόν κι αυτός.

Τριακόσιοι Γκιρτζιαλήδες, τον έκαμαν να ιδή,
πως δεν μπορεί με τόπια, μπροστά τους να εβγεί.
Λοιπόν γιατί αργήτε, τι στέκεσθε νεκροί;
ξυπνήστε μην είστε ενάντιοι κι εχθροί.

Πως οι προπάτορές μας, ορμούσαν σα θεριά,
για την ελευθερία, πηδούσαν στη φωτιά.
Έτσι κι ημείς, αδέλφια, ν' αρπάξουμε για μια
τα άρματα, και να βγούμεν απ' την πικρή σκλαβιά.

Να σφάξουμε τους λύκους, που στον ζυγόν βαστούν,
και Χριστιανούς και Τούρκους, σκληρά τους τυραννούν.
Στεργιάς και του πελάγου, να λάμψη ο σταυρός,
και στην δικαιοσύνην, να σκύψη ο εχθρός.

Ο κόσμος να γλυτώση, απ' αύτην την πληγή,
κ' ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια εις την γη.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Παρελάσατε;

Για το ύφος της γιαγιάς...
.


...και όχι για τη φούστα.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Σε ορθοπεδική επέμβαση υπεβλήθη ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος υπεβλήθη χθες το απόγευμα στη «Βιοκλινική Αθηνών» σε επιτυχή ορθοπεδική επέμβαση ανοικτής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης του κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συμπιεστικό κοχλία στο έσω σφυρό.

Η επέμβαση, που διήρκεσε πενήντα λεπτά, διενεργήθηκε υπό συνδυασμένη (ραχιαία - επισκληρίδιο) αναισθησία.

Από το Γραφείο Τύπου της Αρχιεπισκοπής

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Η εξόριστη κυβέρνηση του Θιβέτ υποστηρίζει ότι στις ταραχές σκοτώθηκαν περίπου 140 άτομα

Η εξόριστη κυβέρνηση του Θιβέτ υποστήριξε σήμερα, ότι περίπου 140 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από τις κινεζικές αρχές.
Σύμφωνα με τον Σαμντόνγκ Ρινπός, τον πρωθυπουργό της εξόριστης κυβέρνησης, τα θύματα μέχρι το βράδυ της Δευτέρας έφταναν τα 140 σε όλο το Θιβέτ. "Ο αριθμός αυτός προέρχεται από τις πηγές μας στο Θιβέτ", πρόσθεσε ο Ρινπός σε δηλώσεις που έκανε από την πόλη Νταραμσάλα της βόρειας Ινδίας, όπου ζει ο Δαλάι Λάμα, ο πνευματικός ηγέτης των Θιβετιανών.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Και η Αυστραλία θα αποκτήσει τη Σαντορίνη της!

Γεύση του μαγευτικού αιγαιοπελαγίτικου νησιού, που μαγνητίζει πολυάριθμους τουρίστες από όλο τον κόσμο, θέλουν να δώσουν Αυστραλοί επιχειρηματίες με στόχο την προσέλκυση τουριστών.

Η Χρυσή Ακτή της πολιτείας της Κουϊνσλάνδης της Αυστραλίας είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας, κυρίως λόγω των θεματικών πάρκων της.

Στα θεματικά αυτά πάρκα πρόκειται να προστεθεί άλλο ένα το οποίο θα είναι παραθαλάσσιο, θα έχει ελληνικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και θα λέγεται Σαντορίνη!

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ίδιοι παντού... και στη Μελβούρνη

Πραγματικό "χρυσωρυχείο" αποδεικνύεται για το Δήμο Μελβούρνης ο "ελληνικός δρόμος" της πόλης, αφού τα πρόστιμα που εισπράττει από την παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων, του αποφέρουν σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια έσοδα τον χρόνο.

Κατά μέσο όρο πέρυσι, στην Lonsdale street, επιβλήθηκαν 118 πρόστιμα την ημέρα, φέρνοντάς την πρώτη σε πρόστιμα σε όλη την Αυστραλία!
O Δήμος Μελβούρνης εισέπραξε πέρυσι από πρόστιμα παράνομης στάθμευσης $35,6 εκατομμύρια ή 97.800 την ημέρα, ενώ, μόνο στην οδό Λόνσντέιλ, μήκους 1.850 μέτρων, επέβαλε 43.187 πρόστιμα και εισέπραξε 2,9 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Οι Θιβετιανοί μπήκαν τελικά στην Αρχαία Ολυμπία στις 10 Μαρτίου

Από: Greece-Salonika.blogspot.com

Βίντεο που ανέρτησαν οι ίδιοι οι Θιβετιανοί στο διαδίκτυο, δείχνει καθαρά πως τελικά οι ακτιβιστές κατάφεραν να μπουν στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, άναψαν τη δική τους δάδα, διάβασαν κείμενο με τα αιτήματά τους και μάλιστα βιντεοσκόπησαν τη διαμαρτυρία τους.

Δείτε το βίντεο: http://greece-salonika.blogspot.com/2008/03/video.html

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Ποια θα είναι η κατάληξη του θέματος του ονόματος της πΓΔΜ

Μήνυμα αναγνώστη


Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
Το όνομα «Μακεδονία» είναι τεράστιο με αποτέλεσμα να εξαφανίσει με τον καιρό οποιοδήποτε συνοδευτικό (τοπικό, χρονικό, γεωγραφικό… ή άλλο προσδιορισμό).
Αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε στα βόρεια σύνορα μας το «Μακεδονικό» κράτος.
Κατάληξη: Αν κάποιοι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας συνεχίζουν να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες δημιουργείται αυτόματα μειονοτικό ζήτημα.
Όλα αυτά είναι η λογική κατάληξη του θέματος του ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μ.
Η διάλυση της Ελλάδας.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...