Ειδήσεις

12 Μαρ 2008

Ποιοι θίγονται από το νέο ασφαλιστικό

Είμαι 50 ετών με τρία παιδιά, το τελευταίο ανήλικο.

Δουλεύω από 15 ετών.
Tο 2013 θα έβγαινα στη σύνταξη με 37 χρόνια στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα και θα ήμουν 55 ετών.
Τώρα το νέο νομοσχέδιο με θέλει να πάω 58 χρονών, με 41 χρόνια δουλειάς.
Θα πάρω δε λιγότερη σύνταξη από ότι στα 37 χρόνια.
Σας λέω ότι κουράστηκε ο εργοδότης μου να με βλέπει 33 χρόνια τώρα, φανταστείτε να με βλέπει άλλα οκτώ.
Θεωρώ ότι σαν και εμένα δεν πρέπει να υπάρχουν πολλοί ασφαλισμένοι. Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι, αυτό το άρθρο, το 143 του νομοσχεδίου, δε χορταίνει με τις εισφορές των 37 χρόνων καθαρής δουλειάς.
Μέχρι σήμερα έχω πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ,
από το 1973 έως το 2001, 12.349,720 δραχμές ή 35.719,47 ευρώ
και 25.233,94 ευρώ από το 2002 έως το 2007.
Σύνολο 60.953,41 ευρώ.
Υπολογίζω έως τα 37 χρόνια να έχω πληρώσει 85- 90 χιλιάδες ευρώ συνολικά.
Τώρα μου ζητούν επιπλέον τρία χρόνια δουλειάς. Δηλαδή, περίπου άλλα 20.000 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές μόνο δικές μου, χωρίς του εργοδότη. Αν αυτός με κρατήσει μέχρι τότε.
Ελπίζω στη διόρθωση ή την κατάρρευση αυτού του νομοσχεδίου σε ότι αφορά στα όρια ηλικίας.

Ευχαριστώ,
Γ.Γ