Ειδήσεις

20 Μαρ 2008

Καταγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων 6χρονων παιδιών

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του ευρωπαϊκού κανονισμού 2252/2004 του Συμβουλίου σχετικά με την "καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε στις 19 Οκτωβρίου 2007 τις προτάσεις της.
Στη συνεδρίαση της αρμόδιας μικτής επιτροπής της Ε.Ε (SCIFA) για τα νέα βιομετρικά ηλεκτρονικά διαβατήρια, στις 12 Φεβρουαρίου 2008, συζητήθηκε το θέμα της κατώτατης ηλικίας, από την έναρξη της οποίας θα καταγράφονται τα δακτυλικά αποτυπώματα για την έκδοση βίζας, άδειας παραμονής, διαβατηρίων της Ε.Ε και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνάντησης της ομάδας εργασίας της εν λόγω επιτροπής για τις βίζες (Visa Working Party), η οποία έλαβε χώρα στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2008 (έγγραφο 6138/08), "η συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσωπειών συμφώνησαν ότι η καταγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων θα αρχίζει από την ηλικία των έξι ετών και ακόμη νωρίτερα όπου η εθνική νομοθεσία του κάθε κράτους - μέλους το επιτρέπει. Δύο αντιπροσωπείες ζήτησαν η καταγραφή να γίνεται από την ηλικία των 12 ετών".
Οι δύο αντιπροσωπείες που διαφώνησαν και συντάχτηκαν με την αντίθετη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν η γερμανική και η αυστριακή.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε να καταγράφονται τα δακτυλικά αποτυπώματα 6χρονων ανηλίκων ελλήνων στα νέα διαβατήρια. Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
"Θεωρεί ότι η προαναφερόμενη ρύθμιση είναι συμβατή με την εθνική μας νομοθεσία και δεν προσβάλλει την οφειλόμενη από το Σύνταγμα προστασία της προσωπικότητας των παιδιών;
"Με ποιο σκεπτικό και για ποιους λόγους συμφώνησε η ελληνική αντιπροσωπεία στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε (SCIFA), να καταγράφονται τα δακτυλικά αποτυπώματα 6χρονων παιδιών στα νέα βιομετρικά ηλεκτρονικά διαβατήρια;
"Ποιες εγγυήσεις παρέχει η ελληνική κυβέρνηση ότι η καταγραφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων ελλήνων πολιτών, και μάλιστα ανηλίκων, δεν θα οδηγήσει σε ένα συνολικό "φακέλωμα";
Εγγυάται επίσης ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν θα τύχουν καταχρήσεων από τρίτες χώρες με ανεπαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Νίκος Τσούκαλης