Ειδήσεις

24 Μαρ 2008

Συναγερμός στον Έβρο για τη γρίπη των πτηνών

Ανακοίνωση Νομαρχίας Έβρου


Σας γνωρίζουμε ότι, στις 17-3-2008 επιβεβαιώθηκε νέα εστία γρίπης των πτηνών, υψηλής παθογονικότητας, σε οικόσιτα πουλερικά στα Ύψαλα της Τουρκίας, σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από τα σύνορά μας.
Παρακαλούμε όπως τηρηθούν αυστηρά, από τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών και τους εκτροφείς πουλερικών προς πώληση ως οικόσιτων, τα μέτρα που προβλέπονται από την υπ'αριθ.: Τ/1887/22-5-2006 Απόφαση του Νομάρχη Έβρου και συγκεκριμένα:
1. Απαγορεύεται στους κατόχους πουλερικών που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές; να διατηρούν οικόσιτα πουλερικά σε ανοικτούς χώρους (προαύλιο, αυλές, αγρούς κλπ).
Τα ανωτέρω οικόσιτα πουλερικά πρέπει να περιοριστούν αποκλειστικά σε στεγασμένους και περιφραγμένους χώρους, τα κενά των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν κάθε επαφή των πουλερικών αυτών με άγρια πτηνά.
2. Οι υπόλοιποι κάτοχοι πουλερικών του Νομού, μπορούν να εκτρέφουν τα οικόσιτα πουλερικά τους μόνο εντός περιφραγμένων χώρων (αυλές, οικόπεδα κλπ).
3. Σε περίπτωση αυξημένης νοσηρότητας ή μαζικής θνησιμότητας των πουλερικών οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές στο τηλέφωνο 2551026717.
4. Η απαγόρευση πώλησης πουλερικών και πτηνών οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές ή δρόμους, συνεχίζει να ισχύει. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι καθαρά προληπτικά καθόσον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα πτηνά του Νομού μας.
Οι Παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται ποινικά.