Ειδήσεις

11 Μαρ 2008

Αβάσιμη και αόριστη η αίτηση της Αθήνη

Και ενώ το είχαμε σχεδόν σίγουρο ότι θα περάσει το κατώφλι της Βουλής και αναρωτιόμασταν αν θα στηρίξει τη ΝΔ, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που διαγράφηκε από το κόμμα της σε μια προσπάθεια να προλάβουν τυχόν μεταπήδησή της, ήρθαν "τα πάνω, κάτω".
Αύριο το Εκλογοδικείο θα αποφασίσει, με βάση την απορριπτική αίτηση του συμβούλου της Επικρατείας, να απορριφθεί η αίτηση της Αναστασίας Αθήνη ως αόριστη και αβάσιμη.
Σύμφωνα με την εισήγηση του κυρίου Σπ. Μαρκάτη, το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης διετέλεσε υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δε συνιστά κώλυμα εκλογής, αφού οι υπάλληλοι διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες εκείνες για τις οποίες το άρθρο 56 του Συντάγματος θεσπίζει κώλυμα.
Όσον αφορά στο επιχείρημα της κ. Αθήνη ότι ο βουλευτής δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ο κ. Μαρκάτης τονίζει ότι ούτε το Σύνταγμα ούτε η νομοθεσία περιορίζουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία. Πρόβλημα εκλογής θα είχε μόνον στην περίπτωση που το Στρατοδικείο τον είχε καταδικάσει για ανυποταξία.
Τέλος, αβάσιμο χαρακτηρίζει και τον ισχυρισμό της κ. Αθήνη ότι ο βουλευτής πρέπει να εκπέσει του αξιώματός του για επανειλημμένες εμφανίσεις του σε τηλεοπτικά κανάλια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Σύμφωνα με την εισήγηση, για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις υποψήφιων βουλευτών προβλέπονται άλλες κυρώσεις και όχι η έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα.