Ειδήσεις

9 Απρ 2008

Για τη... "μακεδονική" γλώσσα

Μήνυμα αναγνώστη

Είναι πλέον ακαταλόγιστος ο τρόπος των εκπροσώπων των Η.Π.Α. που προσπαθούν να παρουσιάσουν στην ανθρωπότητα
ένα νεφογέννητο συνονθύλευμα, σαν έθνος με οντότητα, ιστορία και γλώσσα μακεδονίτικη, άλλη από την Ελληνική.
Με κάτι που θέλουν μάλιστα να υπερσκελίσουν χρονολογικά ακόμα και τον λαό που τους έδωσε κάθε διανοητική δυνατότητα να αντιληφθούν τι σημαίνει: έθνος, ιστορία, γλώσσα, ολυμπιακά ιδανικά, φιλοσοφική αντίληψη, πολιτισμικά ιδεώδη και μύρια όσα.
Τα οποία όχι μόνο αγνοούν, αλλά και δεν τολμούν να προσεγγίσουν. Διότι, δεν γνωρίζουν καν ή παρωδούν το γεγονός ότι, πριν δυο χιλιετίες δεν υπήρχε ο όρος Σλάβος. Ότι το έθνος απαιτεί καταγεγραμμένα πολιτισμικά δεδομένα. Και το θλιβερότερο, ότι, τη γλώσσα των Σλάβων, που μιλούν οι «μακεδονίτες» τους, την διαμόρφωσαν οι Έλληνες αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος, μόλις κατά το 850, σε εργαλείο γραφής και ανάγνωσης.
Που σημαίνει ότι, πριν από 2.000 χρόνια η φύση δεν είχε αποφασίσει ακόμα το υλικό που θα τους έπλαθε, πόσο μάλλον να μιλούν σαν έθνος με ανύπαρκτη γλώσσα και οντότητα.
Σε αυτή την προφανή δολιοφθορά της ιστορικής αλήθειας, που και τυφλοί διακρίνουν, μόνο ένας τρόπος ταιριάζει, η προβολή
της αρνησικυρίας στην χρήση του ονόματος Μακεδονία.
Για να μη την ρυπαίνουν δόλια, οι όποιοι ανιστόρητοι!