Ειδήσεις

30 Απρ 2008

Η γυναίκα μου έχει πεθάνει προ πενταετίας και έτσι δεν θεωρειται πλέον χήρα;

Από την εφημερίδα "Πατρίδα".


.


.


.


.


.


Ηρώ Χριστοπούλου