Ειδήσεις

19 Απρ 2008

Τα δέντρα - μπουκάλια

Γνωστά και ως δέντρα - μπουκάλια για τη δυνατότητά τους να αποθηκεύσουν μέχρι και εκατόν είκοσι χιλιάδες λίτρα νερού, τα αφρικανικά μπαομπάπ μποτούν να φτάσουν σε ύψος τα εικοσι πέντε μέτρα, με διάμετρο κορμού της τάξης των επτά μέτρων.
.
Από το "Γεωτρόπιο"