Ειδήσεις

3 Μαΐ 2008

Πέθανε χωρίς να βγάλει ταυτότητα γιατί ήταν κατάκοιτος και δεν μπορούσε να πάει στο αστυνομικό τμήμα

Μήνυμα αναγνώστη

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά που έκανε μια πολίτις, με την οποία κατήγγειλε αξιωματικό υπηρεσίας αστυνομικού τμήματος, επειδή αρνήθηκε να στείλει αστυνομικό όργανο στην οικία της για να παραλάβει την αίτηση για έκδοση δελτίου ταυτότητας από τον κατάκοιτο πατέρα της. Η άρνηση αυτή, όπως σημειώνει η Αρχή, είχε ως αποτέλεσμα να αποβιώσει ο πολίτης χωρίς να υποβάλει ποτέ αίτηση για έκδοση δελτίου ταυτότητας.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Αρχή διαπίστωσε ότι στο άρθρο 2 της σχετικής υπουργικής απόφασης (3021/19/53/2005) προβλέπεται η αυτοπρόσωπη υποβολή δικαιολογητικών, αλλά καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει στο νόμο, ούτε και εγκύκλιος ή οδηγίες της ΕΛΑΣ, για την περίπτωση που υφίσταται αδυναμία αυτοπρόσωπης κατάθεσης.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει με εγκύκλιο πρόβλεψη για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής «σε περίπτωση που ο πολίτης είναι αδύνατον να μετακινηθεί και να προσέλθει στο κατάστημα της Αστυνομικής Υπηρεσίας», με τη μετάβαση του αρμοδίου οργάνου στην κατοικία του ενδιαφερομένου προκειμένου να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής αυτού.
Με έγγραφό του προς την αρμόδια διεύθυνση της ΕΛΑΣ, ο Συνήγορος ζήτησε «να ρυθμιστεί νομοθετικά η μετάβαση αστυνομικού οργάνου στην οικία ατόμων που έχουν εξακριβωμένη αδυναμία για αυτοπρόσωπη υποβολή αίτησης για έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, έτσι ώστε να αποτελεί δικαίωμα του πάσχοντος πολίτη και ρητή υποχρέωση της αστυνομικής αρχής, και να μην επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των οικείων αστυνομικών τμημάτων».
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας με έγγραφό της προς όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας ζητά ρητώς: «Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης υποβολής δικαιολογητικών από πολίτη για έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, όταν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας ή αναπηρίας, που καθιστούν αδύνατη τη μετακίνησή του, τότε θα μεταβαίνει στην κατοικία του ενδιαφερομένου υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης, προκειμένου να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας».