Ειδήσεις

14 Μαΐ 2008

Η γιορτή του πατέρα από φέτος θα πραγματοποιείται κάθε πρώτη Κυριακή του Ιουνίου

Μήνυμα αναγνώστη
.

Η γιορτή του πατέρα από φέτος θα πραγματοποιείται κάθε πρώτη Κυριακή του Ιούνη. Φέτος, πρώτη Κυριακή είναι η 1 Ιουνίου 2008.
Τα σχολεία θα είναι ανοικτά και οι δάσκαλοι, ευελπιστούμε να ενημερώσουν τα παιδιά και να κάνουν ένα δώρο στο μπαμπά τους.
Σκεφτείτε τους ταλαιπωρημένους πατεράδες, τους αδικημένους, τους καταπιεσμένους, τους συκοφαντημένους, τους διωγμένους, τους τους απατημένους.
Καλείστε να παρευρεθείτε στην κεντρική εκδήλωσή μας, την Κυριακή 1η Ιουνίου 2008, στις 11.00 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλού, Γρ. Λαμπράκη & Καρύταινης 4.
Θέμα: Υπάρχει Νομικό Δίκαιο για τον Πατέρα;
Ομιλητές: Μουτσοπούλου Ε., δικηγόρος, Παπαρηγόπουλος Ι., δικηγόρος, Δεμερτζής Κ., δικηγόρος.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

…’’σιωπο’’’’σβούρα…με ‘’σιωπο’’βόμβα’’..: Νο 3…
…επίκαιρο σχόλιο… (…«και πάλιν ερχόμενος…»…)

…αφού, λοιπόν, οι ‘’διαψευσμένοι’’ ιμπεριαλιστές ’’τέτοιοι’’ δεν ξαναπέτυχαν τα σχιζοϊμπεριαλιστικά σχέδιά –τους,
και, δι’ αυτού του.., Αγδιστικού ή Γλαυκικού, λες.., ‘’Χριστού’’..,
χξς΄ςς.., του…‘’ζωσμένου’’ τουρίστα και ‘’μυρωμένου’’ με φρου -- φρου πανάκριβα μύρα..,
του της Καινής Διαθήκης και των ‘’4’’ ‘’Ευαγγελίων’’ μη «αρσενικού»..,
---…κωδικική αντιδιαστολή με γυναίκανδρο : ανδρόγυνο.!;---
όπως ούτε και διά των άλλων και πριν –του ‘’τέτοιων’’ /«αρσενικών» ή μη/.., των της Παλαιάς Διαθήκης..,
‘’να ‘τοι’’, πάλι, με ’’άλλον’’ ‘’τέτοιον’’.., όχι ‘’καταληφθησόμενον’’, «κατά τον ίδιον τρόπον», στη Βηθανία κι ως 33άχρονο..,
καταπώς τους έταζε ο της 1ης ‘’τέτοιας’’..: Λουκάς : 24 : 50 και Πράξεις Αποστόλων : 1 : 11..,
[…έιιι.., η επί 40 μερόνυχτα.., μετα’’θανάτια’’.., παρ,απ,ουσία του.., έστω.., μήπως, ήταν η 2ή του ‘’τέτοια’’…
και η…στην Απο,Επι,κάλυψη του σχιζοβλάσφημου Ιωάννη…παρ,απ,ουσία του, μήπως, /θα/ είναι η 3η του ‘’τέτοια’’.!;]
μα…’’επαναγεννηθησόμενον’’ /…η…’’«αναληφθείσα»’’…‘’Μαρία’’.., κι αυτή.., σε 2ή –της γέννα.!;/
και «αρσενικόν»…«πολεμιστήν»..: Αποκάλυψη Ιωάννη : 12 : 5..,
ξανά κι έτσι..: άμασκα και χωρίς καλυμμένες ιμπεριαλιστικές παραβολές.., μα με ‘’ευθέα’’ πολεμικά διαγγέλματα..,
τα…του δόγματος της ‘’«παρθενίας»’’ του ‘’κάθετου’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού.., πια..!

Ννναι.., ο που…δεν /θα/ είναι ο κρυπτο•ιμπεριάλας κι ‘’ελαφρώς’’ αρχομανής.., στη γη.., Ιησούς της 1ης…παρ,απ,ουσίας..,
ο που.., έστω, αυτός ο αμφίστομος -- διπλόλογος.., έλεγε…αλλού κι άλλοτε και σε άλλους…ευθέως..:
«Να αγαπάτε τους εχθρούς σας,…» : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 27..,
ενώ...αλλού κι άλλοτε και σε άλλους…συνιστούσε.., ε, πλαγίωςςς και διά, της των μνων, παραβολήςςς..:
«Αλλά όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς, που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους,
φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου» : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 27..,…
ή ο που συνιστούσε ξύλο στους μη κάνοντες το θέλημά του.., χμ, πάλι, πλαγίωςςς και παραβολικώςςς..:
«Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε
ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ. Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε
και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός θα δαρή ολίγον» : Λουκάς : κεφ. 12, εδ. 47, 48..,…
…αλλά…ο που…/θα/ είναι φανεροּιμπεριάλας και ‘’ευθύς’’ επίδοξος παντοκράτορας της Γης.., Πανּικός..,
δήθεν.., ξουουου, ως, τάχα, και η του Δαυίδ.., σε «αιώνια βασιλεία» : και, Αποκάλυψη Ιωάννη : 11 : 15..,
με υποτροπή δε, μέσα –του, του, κάθε, «Όργιου» Γιαχβέ -- ‘’θεού’’ -- ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ της Παλαιάς Διαθήκης..,
του που συνιστούσε…ώς και «…τα βρέφη /των Βαβυλωνίων/ να συντριβούν προ των οφθαλμών του»..,
«…διά της οργής του κατά την ημέραν του άγριου θυμού του…»..,..: Ησαϊας Α΄ : 13 : 13, 15, 16..,!

Ναιαιαι.., καθώς.., ως Γιαχβίδιο…και διά του Ιωάννη, ουστ.., απειλεί την, ‘’άτακτη’’ τω ‘’Γιαχβέ’’, Ιεζάβελ των Θυατείρων
πως…«και τα παιδιά της θα σκοτώση με θάνατον…»..: Αποκάλυψη Ιωάννη : 2 : 23..,
χα.., ο που.., πριν.., αγαπούσε τα παιδιά.., ε, τα των δικών του παιδιά..,
και.., τώρα.., νααα.., επίδοξος φονιάς, άφταιγων, παιδιών.., ε, τα των όσων ‘’δεν του κάθονταν’’ παιδιά..,
«...διότι ημέραι εκδικήσεως θα είναι αυταί, διά να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα…» : [Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 22.]..!

[Ιμπεριαλισμός..: αρσενικός : σκληρός.., θηλυκός : μαλακός…
/ο με 9, κατά τον κωδικοποιητή Τειρεσία, ηδονικά σημεία.., ε, της «σεπτής ηδονής» των ιμπεριάλ ‘’μανικίων’’!!!/
και…αντρογυναικικός : πιότερο μαλακός και λιγότερο σκληρός…
/ο με 10, κατά τον κωδικοποιητή Τειρεσία, ηδονικά σημεία.., ε, της «σεπτής ηδονής των ιμπεριάλ ‘’μανικίων’’!!!/
ή γυναικαντρικός : πιότερο σκληρός και λιγότερο μαλακός..,
αμφότεροι, με…1 /από…εξουδετέρωση.., κατ’ εμέ…/ ‘’τέτοιο’’ «ηδονικό σημείο»..!]

{ Ελληνική μυθολογία..: Δίας : αρσενικός κι επίσης μια νύμφη αθάνατη..,
γεννήτωρ.., και, από μόνος του.., της Αθηνάς, του Διόνυσου,…
Ζουρβανιστές του Ιράν..: Ζουρβάν : αυθύπαρκτος και γυναίκαντρος ή αντρόγυνος..,
αυτογκαστρωτός.., γεννήτωρ του Ωρομάσδη /Αχούρα Μάσδα/ και του Αριμάν..,
Αιγύπτιοι..: Φθα : γυναίκανδρος Δημιουργός..,…όλα –τους, σαφώςςς, αλληγοριστί..,..! }

…Ννναιαιαι.., ω ‘’θεο’’ενεργειοπλανεμένοι αμύητοι.., έτσι είναι οι του «ΑδαμοΚαδμικού» δόγματος της «παρθενίας»
του ‘’κάθετου’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού.., του…του κάθε Νούμερου ‘’τέτοιου’’..:
του Νούμερου 666…οικονομικού ιμπεριαλισμού,
/…ε, αλά Σολομώντα με τους 666 : χξς΄ τόνους χρυσού κατ’ έτος…/
του Νούμερου 777…εδαφικού ιμπεριαλισμού…
/…ε, οι..., σε θρησκείες και μυθολογίες.., ιμπεριάλ επταβήματοι ‘’τέτοιοι’’.., τσου, οι ‘’ουράνιοι’’ -- εξω’’γήινοι’’…/
και…του Νούμερου 888…ιδεολογικού ιμπεριαλισμού..,
{…α, /…τι…’’σύμπτωση’’..!/ το…’’κρυφό’’ μου, από ‘’αεροβάπτισμα’’, όνομα είναι Στέργιος : λεξαριθμολογικά, 888...!}
/…ε, οι ιμπεριάλ περιτετμημένοι την 8ην, απ’ τη γέννησή –τους, ημέραν…/..,…
μα…και του κάθε, ‘’τριαδικού’’, Μ ιμπεριαλισμού..:
1ο Μ : ο «παρθένος» «εμφυλιοּσπαρτός» έμπορος -- merchant…., ο του οικονομικού ιμπεριαλισμού Νούμερου 666..,
2ο Μ : ο «παρθένος» «εμφυλιοּσπαρτός» ‘’ιεραπόστολος’’ – ‘’missionary’’.., ο του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νούμερου 888…
και…3ο Μ : ο «παρθένος» «εμφυλιοּσπαρτός» κυρίαρχος -- master.., ο του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νούμερου 777..,..!…

…Ε, κι αφήστε, ω αντι’’πνευματικοί’’, τους ‘’Κυριόθεν’’ κι απ’ τη γη : απ’ το Ισραήλ εξεξεξ«εξαγορασμένους» καθαρο’’τέτοιους’’..,
τους ακολουθούντες ‘’Μύριους’’ τον ‘’Ιησού’’, «όπου πηγαίνει».., να θεεεοσφραγιστούν έως 144.000 παρθένους..,
ωχ, «άμεμπτοι» παρθένοι.., ήτοι.., μας εξηγεί.., ‘’ψιλόοογαζα’’.., το ‘’θεοκτόνο’’…κανιβαλέ καββαλοτζόβενο…ο Τζοβάνι..,
(…ουουουστ…κι άντε και…‘’μολυνθείτε’’…οι που κάνατε το, έστω, ‘’αλληλούια’’…’’γαμ,μολυσματ,αλληλούια’’..!)
οι «που δεν εμολύνθησαν με γυναίκες»..: Αποκάλυψη Ιωάννη : 14 : 3, 4..,…εχ, μπας και..!

Ααα.., κι αν ο υπ’ αριθμόν 143.999 ‘’τέτοιος’’ /θα/ είναι σιαμαίος με τον υπ’ αριθμόν 144.000 ‘’τέτοιον’’..,
εεε, ‘’κάτι’’ θα κάνω…για να τους αποσιαμαιοποιήσω..,
ώστε να πραγματοποιηθούν, τελικά, τα ‘’θε’’άααρεστα ιμπεριάλ σχέδια των…οξαποκεί.., μα και των…οξαποδώ..,..!…

Ευλογείτε…και…ευπρέττετε.., ω…’’νεφελο’’’’αρπαγμένοι’’..,..:
Αλέξανδρος Ζήβας,
URL : www.siopi.gr
Αποκωδικοποίηση..: θρησκειών, μυθολογιών, ψυχής (ψυχοDNA, ψυχογραφήσεις),
σιωπής (λόγου : άλεξου -- ενείκονου -- ενκώδικου),…
Σχηματοποίηση λόγου (‘’ποιημάτων’’ μου), θεογονία, κοσμογονία,…