Ειδήσεις

16 Μαΐ 2008

'Εβαλαν "λουκέτο" σε εταιρεία χωρίς άδεια λειτουργίας

Στις 7 Μαΐου του 2008 ο ΕΦΕΤ διαπιστώνει ότι η εταιρεία που εισήγαγε τη μεγαλύτερη ποσότητα επιμολυσμένου με ορυκτέλαιο ηλιελαίου, δεν έχει άδεια λειτουργίας και ικανοποιητικό σύστημα ελέγχου καταλληλότητας προϊόντων.
Έπρεπε να προμηθεύσει την αγορά με ακατάλληλο ηλιέλαιο για να ελεγχθεί μια εταιρεία οι οποία λειτουργεί χωρίς άδεια;
.
Από την εφημερίδα Τα Νέα.