Ειδήσεις

9 Μαΐ 2008

Ένας «χρυσός» κανόνας για τον καταναλωτή

Μήνυμα αναγνώστη

«Χρυσός» κανόνας για τον καταναλωτή
Μην αγοράζετε προϊόντα από εμπορικές επιχειρήσεις (αλυσίδες καταστημάτων κ.ά.), των οποίων τα μικτά κέρδη αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν των πωλήσεων, εκτός και αν είστε μέτοχος στην επιχείρηση.
Π.χ. Τα Μικτά Αποτελέσματα (μικτό κέρδος) αυξήθηκαν κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ από το 2006 στο 2007. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη από αυτή του Κύκλου Εργασιών η οποία επιβεβαιώνει την ορθότητα της εμπορικής πολιτικής καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των αποθεμάτων.