Ειδήσεις

28 Μαΐ 2008

Το Συμβούλιο της Επικρατείας βάζει τέλος στο πλαφόν ενσήμων στις ιδιωτικές οικοδομές

Το ΙΚΑ με τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών καθορίζει, ανάλογα και με την επιφάνεια του υπό ανέγερση κτίσματος, τα ένσημα που πρέπει να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής της οικοδομής (μπετόν, τοιχοποιία, κ.λπ.) για τα άτομα που εργάζονται στην οικοδομή τους.Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 1545/2008 απόφασή της, έκρινε ότι τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ στον τομέα των ιδιωτικών οικοδομών και των κατασκευαστικών εταιρειών, τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 23 του Ν. 2434/1996 και τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ, είναι αντίθετα στις επιταγές των άρθρων 20 και 22 του Συντάγματος.


Ειδικότερα, η απόφαση της Ολομέλειας αναφέρει: «Επί των εισφορών που οφείλονται για τα οικοδομικά έργα, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο εργοδότη να ισχυρίζεται και να αποδεικνύει ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ και των δικαστηρίων, επί τη βάσει στοιχείων, ότι απασχόλησε συγκεκριμένους εργαζομένους στα έργα αυτά για συγκεκριμένες ημέρες εργασίας, των οποίων ο αριθμός μπορεί και να υπολείπεται από αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή για το συγκεκριμένο οικοδομικό έργο του συστήματος υπολογισμού των κατ' ελάχιστον καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2343/1996».Η Ολομέλεια έκρινε, μεταξύ των άλλων, ότι «η διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2343/1996, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ανταποδείξεως εκ μέρους του εργοδότη μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι σε κάθε περίπτωση, είναι αντίθετη προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 και 22 παρ. 5».