Ειδήσεις

13 Ιουν 2008

13 Ιουνίου 1960 στην Ηλεία: Καρχαρίας εις Άγιον Ανδρέαν – Κίνδυνος - θάνατος δια τους κολυμβητάς

Ανακοινούται εκ μέρους του Λιμεναρχείου Κατακώλου ότι κατά τας τελευταίας ημέρας εθεάθη υπό των αλιέων παρά τας ακτάς του Αγίου Ανδρέου, καρχαρίας μήκους 4 περίπου μέτρων. Κατόπιν τούτου εφιστάται η προσοχή των κολυμβητών να μην απομακρύνονται της ακτής πέραν των 50 μέτρων δοθέντος άλλωστε ότι αι εμφανίσεις μεγάλου μήκους ιχθύων είναι συχναί τελευταίως.

Με τον άλλον στη Ραφήνα τι έγινε;
Γιατί ανεβαίνει και το θερμόμετρο από την επόμενη εβδομάδα...
.........
Από την εφημερίδα "Η Πατρίς"