Ειδήσεις

1 Ιουν 2008

Από 2.200 blogs που λειτουργούσαν τον Ιανουάριο του 2007, έφτασαν τις 28.000 το Δεκέμβριο.

Από 2.200 blogs που λειτουργούσαν τον Ιανουάριο του 2007, έφτασαν τις 28.000 το Δεκέμβριο (πηγή: http://www.sync.gr/) και πλέον – σύμφωνα με διαδικτυακά δημοσιεύματα – έχουν ξεπεράσει τις τριάντα χιλιάδες…