Ειδήσεις

24 Ιουν 2008

Από τη Δευτέρα 7 Ιουλίου θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για το 2008

Από τη Δευτέρα 7 Ιουλίου θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για το 2008, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του 2008.
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.
Επιπροσθέτως και με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, για πρώτη φορά φέτος επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα η συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
….
Συνεχίζεται

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα ΚΕΠ, της περιοχής κατοικίας των αιτούντων.

Πληροφορίες για τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής παρέχονται τηλεφωνικά στους αριθμούς 1564 και 210 5210000, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας http://www.oek.gr/.
Παράλληλα θα αποσταλούν από τον Οργανισμό ενημερωτικές επιστολές, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, στους 100.000 παλαιούς δικαιούχους.

Γιάννης Μ. Νέγρης