Ειδήσεις

2 Ιουλ 2008

Ανακοίνωση ΟΑΕΔ για το επίδομα μητρότητας

Σε σχέση με κάποιες ανακρίβειες, που διατυπώθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα, που αφορούν στο νέο θεσμό της εξάμηνης άδειας μητρότητας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, διευκρινίζονται τα εξής:
Είναι ανακριβές ότι η εξάμηνη άδεια μητρότητας συναρτάται προς τα επικουρικά ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένες οι δικαιούχοι. Το μόνο που απαιτείται είναι ο κύριος φορέας ασφάλισης να είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Είναι επίσης ανακριβές ότι η άδεια αυτή προϋποθέτει, η ασφαλισμένη να αμείβεται με το βασικό μισθό. Προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν ενεργό εργασιακή σχέση.

Η προνομία αυτή δόθηκε στη μεγάλη πλειονότητα των γυναικών που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι σε άλλα Ταμεία, επειδή κάποια άλλα Ταμεία έχουν ήδη περισσότερες παροχές (π.χ. χρόνο απουσίας) και η πρόσθεση και της συγκεκριμένης αυτής παροχής αντί να αμβλύνει θα διεύρυνε τις υφιστάμενες ανισότητες.

Μέχρι στιγμής έχουν ήδη πιστωθεί περίπου 2.000 λογαριασμοί νέων μητέρων, που έκαναν χρήση του νέου αυτού θεσμού".

Σημειώστε ότι "Η προνομία αυτή δόθηκε στη μεγάλη πλειονότητα των γυναικών που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι σε άλλα Ταμεία".


Type rest of the post here