Ειδήσεις

3 Ιουλ 2008

Το πρόστιμο για οδικές παραβάσεις θα καταβάλλεται στη χώρα ταξινόμησης του αυτοκινήτου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαρτίου ενέκρινε πρόταση οδηγίας για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιβολής του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας", δήλωσε στην απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μανώλη Μαυρομμάτη, ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα μεταφορών.
Οι παραβάσεις που καλύπτει η οδηγία είναι η υπέρβαση ταχύτητας, η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και η παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη. Αυτές είναι οι τροχαίες παραβάσεις στις οποίες οφείλονται τα περισσότερα ατυχήματα και θάνατοι από τροχαία.
………..
Συνεχίζεται

Στόχος της πρότασης είναι να διευκολυνθεί η επιβολή χρηματικών ποινών στους οδηγούς που διαπράττουν παράβαση σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι ταξινομημένο το συγκεκριμένο όχημα. Η Κομισιόν δεσμεύτηκε ότι τα χρηματικά πρόστιμα για τέτοιες παραβάσεις θα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τον τόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου διαπράχθηκε η παράβαση και από τον τόπο ταξινόμησης του οχήματος.

Άλλος στόχος είναι η δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων στην ΕΕ έτσι ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του οχήματος που διέπραξε την παράβαση. Μέσω του δικτύου αυτού, οι αρχές του κράτους μέλους όπου διαπράχθηκε η παράβαση θα μπορούν να αποστείλουν κοινοποίηση της παράβασης στον κάτοχο του οχήματος, με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου ή για την κατάθεση προσφυγής κατά της κοινοποίησης.

"Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας ευρωπαίος πολίτης ευρισκόμενος σε άλλο κράτος μέλος με το αυτοκίνητό του παραβιάζει τον οδικό κώδικα και δέχεται πρόστιμο. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που τέτοιου είδους πρόστιμα σε αυτοκίνητα που είναι ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος δεν καταβάλλονται. Εκτιμά η Επιτροπή ότι θα μπορούσε να προτείνει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων, που στοιχίζουν απώλεια εσόδων στα κράτη μέλη όπου έγιναν οι παραβάσεις;" ανέφερε στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής.
...........
Γιάννης Μ. Νέγρης