Ειδήσεις

27 Σεπ 2008

Πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την καύση νεκρών

Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του νέου θεσμού είναι να καθορίσουν οι αρμόδιοι υπουργοί τους χώρους εγκατάστασης των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών σε ειδικά κέντρα ενώ αρμόδιοι για την ίδρυσή τους είναι μόνον οι δήμοι και οι κοινότητες.