Ειδήσεις

31 Οκτ 2008

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2009

Κινητήρας


 • έως 300 σε κυβικά εκατοστά, 18 ευρώ (από 15 ευρώ)
 • από 301 - 785, 46 ευρώ (από 38 ευρώ)
 • από 786 - 1.357, 112 ευρώ (από 93 ευρώ)
 • από 1.358 - 1.928, 202 ευρώ (από 168 ευρώ)
 • από 1.929 - 2.357, 446 ευρώ (από 372 ευρώ)
 • από 2.358 και άνω, 580 ευρώ (από 483 ευρώ)


  Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν να προμηθευτούν τα νέα ειδικά σήματα κυκλοφορίας του 2009, από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

  Το Δημόσιο θα εισπράξει περισσότερα από 516 εκατομμύρια ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας.

  Η διάθεση των νέων ειδικών σημάτων, θα γίνεται από όλες τις τράπεζες.

  Οι Δ.Ο.Υ. θα διαθέτουν τα ειδικά σήματα μόνο εάν περάσει η προθεσμία για την προμήθειά τους (31/12/2008), αλλά και στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του οχήματος δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο ή το έχει χάσει, ή σε αυτό αναγράφονται λανθασμένα στοιχεία.

  Τα πρόστιμα για όσους δεν το προμηθευτούν εγκαίρως θα φτάνουν μέχρι το διπλάσιο ποσό της αξίας του σήματος, αλλά και με αφαίρεση των πινακίδων του οχήματός τους.