Ειδήσεις

24 Οκτ 2008

Δεύτερη παράταση για το Κτηματολόγιο έως τις 21 Νοεμβρίου

Δεύτερη παράταση για το Κτηματολόγιο έως τις 21 Νοεμβρίου έδωσε το ΥΠ.ΠΕ.ΔΩ.Δ.Ε. αφού απομένει ένα 20% που δεν έχει δηλώσει τα ακίνητά του.
Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου λοιπόν και μετά πρόστιμα.