Ειδήσεις

30 Οκτ 2008

Δίνουν αυξήσεις- μαμούθ σε διοικητές, υποδιοικητές και προέδρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 436 της 22ας Οκτωβρίου, υπ' αριθμόν 2/37166/0022:

Οι αποδοχές του διοικητή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυξάνονται μηνιαίως σε 7.000 ευρώ και του υποδιοικητή σε 4.800 ευρώ.

Οι αποδοχές του διοικητή στον ΟΑΕΕ αυξάνονται μηνιαίως σε 6.000 ευρώ και του υποδιοικητή σε 4.510 ευρώ.

Οι αποδοχές του διοικητή στον ΟΓΑ σε 6.000 ευρώ και του υποδιοικητή σε και 4.800 ευρώ.
Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.
Υπογράφεται από την υπουργό Απασχόλησης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και τον υφυπουργό Οικονομίας, Νικόλαο Λέγκα.