Ειδήσεις

23 Οκτ 2008

Ο Γιος του Ταχυδρόμου, ένας Σεβάσμιος Γέρων, ο Ανεψιός του Θείου του και ο Manager (Θεός φυλάξοι)

Μήνυμα αναγνώστη

....
Παιδιά εδώ είναι η εξήγηση γιατί όλοι εμείς δεν έχουμε προκόψει και πλουτίσει στην ζωή μας.
Διότι όποιος θέλει τα δύο ανωτέρω, επιβάλλονται τα κατωτέρω:
………
Συνεχίζεται…

α) Από αρκετά νωρίς, εξ απαλών Ονύχων θα έλεγα, θα πρέπει να αποκτήσει καλές
σχέσεις με την Εκκλησία, προκειμένου να έχει την Αρχική Ευλογία και την
Αρχική καλή Μαρτυρία προς τας Κρατικάς Αρχάς, (βλέπε Μαρτυρία Μακαριστού)
δια το Πνευματικό του Τέκνο ‘’Πατέρα Ραφαήλ’’ Βαβύλη.
β) Αργότερα θα πρέπει να θητεύσει σε μια Θρησκευτική Οργάνωση κατά προτίμηση
στη ‘’Χρυσοπηγή’’ {εδώ θήτευσαν οι εξής Άνθιμος (Άγιος Θες/νικης), ο Μακαριστός,
ο Πρώην Πειραιώς-Καλλίνικος (που βόσκει αυτός), ο Πρώην Αττικής-Παντελεήμων,
όστις τώρα Ελεεί τους Αμαρτωλούς του Κορυδαλλού, μπας και σωθούν κι αυτοί βρε
Αδερφέ, ο ‘’Πατήρ Ραφαήλ’’ (αυτός εξήλθε εκ του Κορυδαλλού Ανανήψας??)} και για
να μην σας κουράζω και πλείστοι άλλοι Επώνυμοι!!! ‘’Άγιοι’’ Πατέρες.
γ) Η Πρώτη ουσιώδης και εκπαιδευτική (Παιδευτική θα έλεγα) Εκδρομή με την οργάνωση
θα είναι στο ‘’Άγιον Όρος’’ προκειμένου να λάβει την λεγομένη Βάπτιση (του Πυρός).
δ) Σταθμός στην Πορεία του κατά την Μετεφηβική Ηλικία η Απόκτηση ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΟΣ προς Στήριξη εις τας δυσκόλους στιγμάς του ΕΘΝΙΚΟΥ του βίου, προκειμένου
να Κυβερνά, εμάς τους Αμαρτωλούς και Σκανδαλολάγνους απλούς Πολίτες, Χρηστά
και Έντιμα (που λέει ο λόγος δηλαδή).
ε) Είναι δε τοις πάσι ευνόητο κατά την Νύμφευσή του, το ‘’Μυστήριο’’ θα το τελέσει από
Δέσποτας και πάνω (τι στο διάολο), ως επίσης Βαπτίσεις Τέκνων και άλλα ‘’Μυστήρια’’.
Εννοείται δε ότι όλο αυτόν τον καιρό οι Επισκέψεις εις Άγιον Όρος και άλλους Αγίους
Τόπους είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.
στ) Και έρχεται πλέον η Ώρα η Ευλογημένη να Εντρυφήσει, όχι εις ‘’Άγια Όρη’’ πλέον,
αλλά εις ‘’Αγίους’’ (εξωτικούς) Νήσους ( βλέπε Offshore), όπου οι ‘’Άγιοι’’ Πατέρες
Ημών καταθέτουν από το ‘’ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ’’ για τα Γεράματά τους κάτι τις (βλέπε
‘’Άγιο Παντελεήμονα’’ Πρώην Αττικής.
Βεβαίως εις τας Αγίους Νήσους έχουσιν ανά Χείρας ‘’Χρυσόν Διεπιστευτήριον’’
άλλως (Χρυσόβουλον) με την ανάλογον Συστατικήν Επιστολή, Πνευματικού Πατρός
τινός εκ των Αγίων Ορέων, οι οποίοι είναι ΠΕΛΑΤΕΣ από Αμνημονεύτων Ετών εις αυτάς
τας Αγίους Νήσους, της εκ του Θεού Ευλογημένας και δια τας Φυσικάς των Ομορφιάς
πέραν των ‘’Άλλων’’ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ που έλεγε και κάποιος παλαιός συμπαθής
Ηθοποιός.
Έτσι όλα θα πάνε κατ’ ευχήν που λέει και ο Λαός μας.

Πέραν τούτων κατά την διέλευσιν του Ανωτέρω Εντίμου Βίου σε καμία Περίπτωση
δεν πρέπει να φέρνει Ενίοτε στο Μυαλό του το Θεώρημα του 1Χ2 (Ένα επί Δύο),
το Αξίωμα θα έλεγα, διότι είναι ανασχετικός Παράγων, δια τα Περαιτέρω που
περιγράψαμε.
Διότι…..

Τον Τελευταίο Λόγο Βεβαίως τον έχει ο Μεγάλος Κύπριος Ποιητάρης
Ξενής Πάτσαλος.

Άνθρωπε, πού ΄ρτες εις την Γην σαν ένας Μετανάστης
έφαες, ήπιες, έπραξες
ηύρες Ριάλλια κι άρπαξες
αλλ’ όμως εγελάσθης
ήρτες γυμνός, θα πας, πίσω, όπως Επλάστης