Ειδήσεις

18 Νοε 2008

Ήταν και Αρσένιος εκεί…

Από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου προκύπτει ότι τον Ιούλιο και το Νοέμβριο του 2005 ο μοναχός Αρσένιος ήταν παρόν στις δύο συνεδριάσεις με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου συζητήθηκε η ανταλλαγή των παραλίμνιων εκτάσεων της Μονής.
Είχε πει τότε: "Η ελληνική κυβέρνηση αγκαλιάζει το πρόγραμμα αυτό και θα έχουμε σοβαρότατη αρωγή για να καταφέρουμε να υλοποιηθεί".