Ειδήσεις

28 Νοε 2008

Ανακοίνωση Άθωνα Κοιρανίδη σχετικά με την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου

Με αφορμή τα όσα ακούγονται τις τελευταίες βδομάδες, αναφορικά με την εμπλοκή μου στην υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου και για την αποκατάσταση της αλήθειας και τον τερματισμό των παραπλανητικών και ψευδών αναφορών στο όνομα μου, δηλώνω τα ακόλουθα:
……..
Συνεχίζεται...

1 Το πρόσωπό μου και οι εταιρείες στις οποίες είμαι μέτοχος και διαχειριστής, ΠΟΤΕ δεν ενεπλάκησαν σε οιασδήποτε μορφής παράνομη δραστηριότητα και δη ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όπως άμεσα και έμμεσα έχει αναφερθεί. Η αναγωγή του διεθνώς αποδεκτού θεσμού της κατοχής και διαχείρισης κεφαλαίων σε εγκληματική ενέργεια, είναι απολύτως εσφαλμένη και επικίνδυνη.

2 Όλες οι εταιρείες στις οποίες είμαι μέτοχος είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, διέπονται από την Ευρωπαϊκή και την Κυπριακή νομοθεσία και ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Οποιαδήποτε αναφορά σε συμμετοχή μου σε υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είναι τουλάχιστον ατυχής και παραπλανητική, αφού ο θεσμός των υπεράκτιων εταιρειών έχει από χρόνια εκλείψει στην Κύπρο, στο πλαίσιο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3 Το αντικείμενο της εργασίας μου είναι η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων, τόσο σε ιδιώτες πελάτες, όσο και σε νομικά πρόσωπα. Η σχέση μου με την Μονή Βατοπαιδίου υφίσταται στο πλαίσιο της συνήθους επαγγελματικής μου δραστηριότητας, όπως συμβαίνει με πληθώρα άλλων επαγγελματιών συμβούλων επενδύσεων, με αντίστοιχους πελάτες.

4 Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μου προς την Μονή Βατοπαιδίου διεξάγονται μέσω δύο Κυπριακών εταιρειών, των RASSADEL CO LIMITED και MADEUS LTD, αποκλειστικά δικής μου συμμετοχής, διοίκησης και διεύθυνσης. Η σχέση αυτή προέκυψε από την θέση των πατέρων της Μονής ότι, ως μοναχοί δεν μπορούν και δεν επιθυμούν να εμπλέκονται στην καθημερινή παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων.

5 Οι επενδυτικές εταιρείες μου, RASSADEL CO LIMITED και MADEUS LTD, έχουν επενδύσει χρηματικά διαθέσιμα της Μονής Βατοπαιδίου, από το 2006 και εντεύθεν, στις ακόλουθες εταιρείες:
v Marfin Invesment Group
v Πάπιστας Συμμετοχική
v Πάπιστας Συμμετοχική Ακινήτων
v Vivartia
v Aris Fund
v MFG Fund
v Υγεία
v Singular Logic
v Ανθεμιάς
v ΟΤΕ
v Marfin Popular Bank
v Gerum

ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως οι πιο πάνω επενδύσεις είναι μειοψηφικού χαρακτήρα και άνευ συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.

7 ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα προς επένδυση ποσά περιήλθαν στις εν λόγω δύο εταιρείες από δανειακούς λογαριασμούς της Μονής Βατοπαιδίου σε Ελληνικές τράπεζες και διοχετεύθηκαν, είτε σε χρηματιστηριακό λογαριασμό στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών. Η διακίνηση όλων των ποσών έγινε μέσω του τραπεζικού συστήματος και των θεσπισμένων διαδικασιών ελέγχου της προέλευσης και της νομιμότητας των κεφαλαίων. Πέραν των πιο πάνω, δεν υπάρχει καμία απολύτως ταμειακή εισροή ή εκροή στις εν λόγω εταιρείες.

8 Παρόλο ότι κατοικώ στην αλλοδαπή, θα προσέλθω οικειοθελώς στην εξεταστική επιτροπή της Ελληνικής Βουλής, την ερχόμενη Δευτέρα, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Τέλος, εκφράζω τη λύπη και την ανησυχία μου για την εκτροπή της υπόθεσης της Μονής Βατοπαιδίου, στον έλεγχο κάθε πράξης διαχείρισης της περιουσίας της Μονής, που έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον διασυρμό και τη σπίλωση έντιμων προσώπων. Προσβλέπω στη σύντομη αποκατάσταση της αλήθειας.