Ειδήσεις

24 Νοε 2008

«Βατοπαίδι» στο Καστελλόριζο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος", περίπου 20 οικογένειες στο Καστελόριζο έχουν γίνει κάτοχοι εκατοντάδων οικοπέδων με τη μέθοδο της χρησικτησίας:


Το πόρισμα οικονομικού επιθεωρητή Κρήτης και Δωδεκανήσου κατατέθηκε το Φεβρουάριο του 2008.
Εκεί αναφέρεται ότι: «Η συντριπτική πλειοψηφία των πράξεων νομιμοποίησης στο Καστελόριζο έχει γίνει με τη μέθοδο της χρησικτησίας με βεβαίωση από δύο κατοίκους ότι κάποια έκταση ανήκει στον Α κάτοικο, βεβαίωση του δήμου ότι ο Α κάτοικος δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας, συμβολαιογραφική πράξη και δήλωση στο υποθηκοφυλακείο με αυτά τα παραστατικά. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο 20 οικογένειες του Καστελόριζου έχουν γίνει κάτοχοι εκατοντάδων οικοπέδων, τα οποία στη συνέχεια παραχωρούνται με γονικές παροχές, δωρεές εν ζωή και εικονικές πωλήσεις, για παράδειγμα από εγγονή σε γιαγιά και από τη γιαγιά στην εγγονή, ώστε να χάνεται η αρχική παράνομη πράξη.

Λειτουργούν περίεργα γραφεία και εταιρίες που περιφράζουν μεγάλες εκτάσεις βραχώδεις και δασικές, διαφημίζοντας μάλιστα τις πωλήσεις, τη στιγμή που -σύμφωνα με επίσημες καταγραφές της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου- "ολόκληρο το νησί του Καστελόριζου αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου", με βάση τη Συνθήκη Ειρήνης που υπεγράφη με τους Ιταλούς πριν από 60 χρόνια».