Ειδήσεις

19 Δεκ 2008

Σας αποστέλλω φωτογραφία από το στολισμό της πλατείας Εξαρχείων...

Μήνυμα αναγνώστη
….

Σας αποστέλλω φωτογραφία από το στολισμό της πλατείας Εξαρχείων και της εισόδου της Γ.Α.Δ.Α. με τας αναλόγους ευχάς διά τας Αγίους Εορτάς των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.