Ειδήσεις

5 Δεκ 2008

Ο Κοιρανίδης δεν έχει άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών;

Υπό τον τίτλο "Η Κεφαλαιαγορά ερευνά Κοιρανίδη" στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ο προέδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, κ. Γιώργος Χαραλάμπους, λέει ότι ο Άθως Κοιρανίδης δε διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ότι η Επιτροπή διερευνά την υπόθεση.
.........
Από: http://pdf.phileleftheros.com
..
.