Ειδήσεις

5 Ιαν 2009

Εγώ προσπάθησα να το κερδίσω, αλλά αυτό πάντα νικούσε, έβρισκε πάντα ό,τι σκεφτόμουν. Εσείς μπορείτε να το κερδίσετε;

Μήνυμα αναγννώστη
.....
Εγώ προσπάθησα να το κερδίσω, αλλά αυτό πάντα νικούσε, έβρισκε πάντα ό,τι σκεφτόμουν.
Εσείς μπορείτε να το κερδίσετε;

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ;