Ειδήσεις

9 Ιαν 2009

To μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος της νέας κυνέρνησης

Είναι ο υφυπουργός Υφυπουργός Δημοσίων Έργων.

Γεννήθηκε το 1937.
Είναι καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. στον τομέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων.