Ειδήσεις

20 Φεβ 2009

Εργαζόμενη γράφει για τα προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου

Μήνυμα αναγνώστη
...
Ανήκω στο ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου.
Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση στο νοσοκομείο μας είναι απερίγραπτη. Στα πάγια προβλήματα της υποστελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, της έλλειψης υλικού, του επικίνδυνου φόρτου εργασίας και των αμέτρητων απλήρωτων εφημεριών προστέθηκαν και άλλα δυσεπίλυτα ζητήματα που μετατρέπουν τη λειτουργία του νοσοκομείου μας σε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
………..
Συνεχίζεται…

Η 14η Γενική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Ιουνίου 2008, όρισε ως μέγιστο όριο εβδομαδιαίας απασχόλησης της 48 και τις 56 ώρες για τους ειδικευμένους και τους ειδικευόμενους αντίστοιχα. Ο υπουργός υγείας προσπάθησε με αξιοσημείωτη καθυστέρηση να λύσει το πρόβλημα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Το τελικό όμως προς ψήφιση κείμενο στις 5/2/09 ήταν πολύ διαφορετικό απ’ τα συμφωνηθέντα και το πρόβλημα παραμένει.


Αποτέλεσμα: Από τις 10/02/09 ολόκληρος ο παθολογικός τομέας του νοσοκομείου μας λειτουργεί χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού, ούτε καν στο Τμήμα Επειγόντων, το οποίο συχνά καλύπτεται μόνο από αγροτικούς, γιατί οι υπόλοιποι γιατροί έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό εφημεριών (2 και 4 για του ειδικευμένους και τους ειδικευόμενους αντίστοιχα). Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε την επικινδυνότητα αυτού του γεγονότος. Επιπλέον όλα τα παραπάνω ενθαρρύνονται από τη διοίκηση του νοσοκομείου που ενδιαφέρεται μόνο για το πολιτικό κόστος της διακοπής της λειτουργίας του νοσοκομείου. Μεγαλύτερο κόστος όμως θα έχει η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, εξαιτίας της διαρκούς υποβάθμισης των ιατρικών υπηρεσιών.
Να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείου το Πύργου εφημερεύει 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και καλύπτει έναν μεγάλο και πολυπαθή νόμο με πολλούς υπερήλικες και πολλά βαρειά περιστατικά.


Τέλος η διοίκηση και το υπουργείο τιμώντας την ηρωϊκή προσφορά των γιατρών, μας χρωστούν ακόμα εφημερίες από τον Νοέμβριο του 2008.


Είναι βέβαιο πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο Αβραμόπουλος είναι εξόχως αναξιόπιστος και ακατάλληλος για οποιαδήποτε υπεύθυνη θέση.


Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.