Ειδήσεις

27 Μαρ 2009

Δημιουργία Δημοπρατηρίων στις 13 περιφέρειες της χώρας

Ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι εν πολλοίς εισαγόμενος. Οι τιμές των δημητριακών διεθνώς, για τους γνωστούς λόγους, έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Ωστόσο, μπορούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές στα οπωροκηπευτικά, με τη δημιουργία δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων και στις 13 περιφέρειες της χώρας τα οποία θα λειτουργούν με όρους χρηματιστηρίου.
..
Συνεχίζεται…

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ίδιους τους παραγωγούς, κάτω από συγκεκριμένους όρους και κριτήρια, να αποκτήσουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Με τα μέτρα αυτά είναι βέβαιο ότι θα αποδυναμωθεί ο ρόλος των μεσαζόντων, θα υπάρξει διαφάνεια στις τιμές και θα αμβλυνθεί η ψαλίδα μεταξύ τελικών τιμών και τιμών παραγωγού. Ακόμη, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δραστηριοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων στον τομέα της διακίνησης και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, ώστε να μπορούν να προωθούν στην κατανάλωση τα προϊόντα χωρίς υπερβολικές επιβαρύνσεις».

http://filiatranews.blogspot.com/2009/03/13.html