Ειδήσεις

25 Απρ 2009

Αυτά είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για τα καταπατημένα

· Η τιμή εξαγοράς ανά στρέμμα κυμαίνεταιαπό 600 έως 4.000 ευρώ.
· Η αγοραία αξία θα μειώνεται κατά 1% /κατά έτος και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κάτω από το 70% της αξίας.
· Οι καταπατητές θα πληρώσουν φόρο μεταβίβασης.
· Το τίμημα θα καταβληθεί σε 20 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και το ποσό θατοκίζεται με 5% κατ' έτος.