Ειδήσεις

25 Μαΐ 2009

Πόσο συμφέρει να είσαι ευρωβουλευτής

 • Ο μισθός τους υπολογίζεται σε περίπου 7.800 ευρώ μεικτά μηνιαίως και περίπου 6.000 ευρώ καθαρά.
 • Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη στελέχωση της γραμματείας των ευρωβουλευτών ανέρχεται σε 17.540 ευρώ.
 • Προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση 298 ευρώ για κάθε παρουσία σε επίσημες συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των κοινοβουλευτικών επιτροπών ή των πολιτικών ομάδων στην οποία ο καθένας ανήκει.
 • Όσον αφορά στις αεροπορικές μετακινήσεις οι ευρωβουλευτές πρέπει να προσκομίζουν το απόκομμα του εισιτηρίου ή της κάρτας επιβίβασης και παίρνουν τα χρήματα.
  ..
  Συνεχίζεται…

  Ως σήμερα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπαιρναν μισθό ίσο με εκείνο των μελών των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών από τα οποία προέρχονταν. Αυτό παύει πλέον να ισχύει. Καθιερώνεται ενιαία αποζημίωση, η οποία θα ισούται με το 38,5% των αποδοχών των μελών του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Το ποσό αυτό υπολογίζεται σε περίπου 7.800 ευρώ μεικτά μηνιαίως και περίπου 6.000 ευρώ καθαρά.

  Υπάρχουν όμως και οι κρυφές λεπτομέρειες. Λεπτομέρεια πρώτη: οι παλαιοί ευρωβουλευτές, δηλαδή όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον μία πενταετία στις Βρυξέλλες, διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν την αποζημίωση του εθνικού Κοινοβουλίου.


  Για τους «πλουσίους» της Ευρώπης (π.χ. Γερμανούς, Βρετανούς, Ιταλούς), «η επιθυμία θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη», όπως σχολιάζει μέλος της ελληνικής «ευρωομάδας». Το μέτρο αυτό θα ισχύσει ως τις επόμενες ευρωεκλογές του 2014.


  Λεπτομέρεια δεύτερη: οι μισθοί θα υπόκεινται σε ειδική φορολογία και όχι στην εθνική. Ο κοινοτικός φόρος θα κυμαίνεται μεταξύ 13% και 17% ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των ευρωβουλευτών. Η ίδια φορολογία ισχύει και για τις συντάξεις τους.


  Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη στελέχωση της γραμματείας των ευρωβουλευτών ανέρχεται σε 17.540 ευρώ. Ο υπολογισμός αφορά την πρόσληψη περίπου πέντε συνεργατών και επιστημόνων.  Μεταρρύθμιση προβλέπεται και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Η πάγια πρακτική για τους ευρωβουλευτές ήταν μία και... (σχεδόν) απαραβίαστη. Το Κοινοβούλιο κατέβαλλε το αντίτιμο για εισιτήριο πρώτης θέσης και οι ενδιαφερόμενοι ταξίδευαν συχνά σε οικονομική. Καρπώνονταν λοιπόν τη διαφορά, η οποία ήταν σημαντικότατη, αν υπολογίσει κανείς ότι οι ευρωβουλευτές ταξιδεύουν για τις υποχρεώσεις τους σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο περίπου 10 φορές. Τώρα πια οι ευρωβουλευτές πρέπει να προσκομίζουν το απόκομμα του εισιτηρίου ή της κάρτας επιβίβασης.

  Προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση 298 ευρώ για κάθε παρουσία σε επίσημες συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των κοινοβουλευτικών επιτροπών ή των πολιτικών ομάδων στην οποία ο καθένας ανήκει.


  Περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artid=269596&dt=24/05/2009