Ειδήσεις

30 Μαΐ 2009

Εορτή Αγίου Πνεύματος - Για ποιους είναι αργία και πώς αμοίβεται

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη μέρα και όχι υποχρεωτική αργία, εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμό, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κλπ, ή κατ’ έθιμο.
Έτσι λοιπόν ισχύουν τα εξής :
…….
Συνεχίζεται…

α) Οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν τη μέρα αυτή δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, και

β) όσοι απασχοληθούν τη μέρα αυτή δεν δικαιούνται προσαύξηση του 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία για τις εξής κατηγορίες μισθωτών, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, αυτές είναι οι παρακάτω :

- Βιβλιοπωλείων
- Διαγνωστικών Κέντρων
- Εργοδηγούς Σχεδιαστές
- Ευγηρίας Οίκων
- Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κ.λπ.
- Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων
- Θυρωρούς
- Καπνοβιομηχανιών
- Κλινικών
- Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων)
- Περιοδικών
- Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων
- Πρακτορείων Ναυτιλιακών κ.λπ.
- Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας
- Ραδιοφωνικών Σταθμών
- Ραδιοφώνου Τεχνικούς
- Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων
- Τηλεοπτικών Σταθμών
- Τυπογράφους Επαρχιακών Εφημερίδων
- Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων
- Φροντιστηρίων Μέσης
- Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών
- Φωτοστοιχειοθέτες
- Χειριστές βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων,
- Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.


Από: http://www.taxad.gr/